Невербална комуникация или как да четем езика на тялото

Науката за езика на тялото /невербалната комуникация/ има определено място в умението ни да печелим позиции и приятели.

Твърди се, че по време на комуникация ние получаваме 7% от информацията от действителните /казани/ думи, 13% от тона на гласа на говорещия и 80% от телесния език или невербалната комуникация. Обикновено в разговорната реч се ползват не-повече от 3 000 – 4000 думи, докато в Българският език думите са по-вече от 30 000. По-голямата част от хората могат да контролират онова, което казват, е, не всички, но повечето могат. Докато в езика на тялото се смята, че има седемстотин хиляди знака, от които 15 000 принадлежат само на лицето. Очевидно човек не може да контролира всички тези сигнали, затова, когато изречената дума е в конфликт със сигнала, подаден от тялото, последният винаги е безпогрешен. Знае се, че всеки човек говори по свой собствен начин. Но определени движения и сигнали от езика на тялото са общи за всички. Лектори: Елена Славова – медиатор Наталия Тодорова – медиатор Цена: 20лв. За записване: oc_hermes@abv.bg

Коментари

Популярни обучения