НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ПРАВНИТЕ СДЕЛКИ. ПРАКТИКА – ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

Дата: 26 юни 2019г. от 9.30ч. Място на провеждане: Учебен център МБИ, София 1202 ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! Диференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 14.06.2019г.: 240 лв. Редовна такса за участие с ДДС: 264 лв. Лектор: Съдия Борислав Белазелков, Върховен касационен съд Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара. Банкова сметка на МБИ ООД: Централна кооперативна банка Клон “Дондуков” Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00 BIC код: CECBBGSF ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие Програма на семинара: 1. Обща характеристика 2. Видове недействителност 3. Основания за нищожност • Противоречие на закона • Заобикаляне на закона • Накърняване на добрите нрави • Липса на основание • Невъзможен предмет • Липса на съгласие • Привидност • Липса на форма 3.1. Предявяване на нищожността 3.2. Конверсия 4. Основания за унищожаемост • Договор, сключен от недееспособен или негов законен представител, без спазване на изискванията относно настойничеството и попечителството • Неспособност да се разбират или ръководят действията • Грешка • Измама • Заплашване • Крайна нужда 4.1. Предявяване на унищожаемостта 5. Реституция 6. Относителна и висяща недействителност • Разпореждане с чужда вещ, с вещ съпружеска имуществена общност и с лично семейно жилище • Сговаряне във вреда на представлявания • Павлов иск • Мнимо представляване • Разпореждане със сънаследствен имот Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Коментари

Популярни обучения