Наредба Н-18 и СУПТО - счетоводни, организационни и технически аспекти

-

15 май 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Данко Мицев, IT специалист Програма на семинара: Промяната в Наредба Н-18 – промяна на технологията на фискален контрол на търговската дейност. Синхронизация на СУПТО – счетоводно отчитане на продажби на стоки и услуги. Импортиране и експортиране на информация от и към СУПТО. Регламентиране и коректно документиране на търговските операции в СУПТО. Процес на продажба – начало, приключване, фискализация, документиране, данъчен терминал, данъчен сървър. Коректно изграждане и съхраняване на базата данни на СУПТО. Достъп и експорт на информация от базата данни на СУПТО, рискове и възможни решения. „Облачна“ база данни или локални архиви? Хартиен носител или цифров сертификат и електронен архив? На кое да заложим? Краят на термо-ролките, избледняващите фактури и касовите книги. Електронните магазини с хардуерни касови апарати? Кой ще сменя ролките? Ще бъдат ли изключени картовите разплащания от обхвата на Наредба Н-18? Възможна ли е алтернативна софтуерна фискализация? Срокът 30.09.2019 г. допуска ли промени в ЗДДС и Наредба Н-18 в тази посока? Процес на оспорване и искане за спиране действието на текстове в Наредба Н-18 пред ВАС и сезиране на Европейската комисия за несъответствия с българското, европейското законодателство и Регламенти на Европейския съюз. Участниците в семинара могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги обобщи и ще ги коментира по време на семинара. Участниците в семинара получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената е включена и кафе – пауза. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения