MS Excel - Eкспертни функции

MS Excel – Експертни функции ще ви запознае с вградени в програмата функции, които позволяват значително да улесните ежедневните си задачи, да спестите време и драстично да подобрите ефективността си.

ТЕМАТИКА - Основни насоки при работата с функции в Excel – логика на функциите в Excel, видове грешки при работата с функции. Редактиране на формули; - Логически оператори: логически оператори за числови данни и логически оператори за текст. Формулата ISBLANK; - Употреба, функционалност и комбинации от логически функции: AND, OR, NOT, IF, IFERROR. Вложени IF функции; - Статистически функции. Приложение и разлики: COUNT, COUNTACOUNTBLANK; - Функционалност, приложение и препоръки за работа с функциите: Count IF, Sum IF, Count IFs, Sum Ifs; - Най-често използваните функции за търсене и справка: VLOOKUP, HLOOKUP. Функционалност, режими на работа, приложение, насоки за работа. МЕТОД НА РАБОТА - Лекции - Демонстрации - Упражнения ВАЖНО! Обучението изисква ползване на персонален компютър и всеки участник трябва да си осигури такъв. В случай, че не разполагате с лаптоп – ние можем да Ви предоставим под наем.

Коментари

Популярни обучения

MS Excel - Eкспертни функции

София, 17 сеп, 2019