MS Excel - Eкспертни функции

MS Excel – Експертни функции ще ви запознае с вградени в програмата функции, които позволяват значително да улесните ежедневните си задачи, да спестите време и драстично да подобрите ефективността си.

ТЕМАТИКА - Основни насоки при работата с функции в Excel – логика на функциите в Excel, видове грешки при работата с функции. Редактиране на формули; - Логически оператори: логически оператори за числови данни и логически оператори за текст. Формулата ISBLANK; - Употреба, функционалност и комбинации от логически функции: AND, OR, NOT, IF, IFERROR. Вложени IF функции; - Статистически функции. Приложение и разлики: COUNT, COUNTACOUNTBLANK; - Функционалност, приложение и препоръки за работа с функциите: Count IF, Sum IF, Count IFs, Sum Ifs; - Най-често използваните функции за търсене и справка: VLOOKUP, HLOOKUP. Функционалност, режими на работа, приложение, насоки за работа. МЕТОД НА РАБОТА - Лекции - Демонстрации - Упражнения ВАЖНО! Обучението изисква ползване на персонален компютър и всеки участник трябва да си осигури такъв. В случай, че не разполагате с лаптоп – ние можем да Ви предоставим под наем.

Лектори

Член на преподавателския екип на Алфа Куолити
Член на преподавателския екип на Алфа Куолити

Член на преподавателския екип на Алфа Куолити

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019