Мотивиране на екипа. Управление на конфликти: 8-стъпков модел

На фона на демографския срив в България – 27% спад в населението до 2060 г., мотивирането, задържането на членовете на екипа, превенцията и разрешаването на конфликти се превръщат в задачи с нарастващо значение за всеки успешен мениджър

Сред разгледаните теми в курса са: ангажиране на екипа, динамика на мотиваторите в съответствие с развитието на служителя, подходи и стратегии за разрешаване на конфликти, превенция на конфликтите и др. Тестът предоставя обратна информация за текущите убеждения на участниците и определя основни насоки за бъдещо самоусъвършенстване. Упражненията и казусите, заимствани от реалния бизнес, поставят предизвикателства пред курсистите, но в условията на безопасна среда… На семинара „Мотивиране на екипа и Управление на конфликтите…“ ще имате възможност да получите обратна информация за използваните във Вашата фирма прийоми и вероятното тяхно средносрочно въздействие върху мотивацията на служителите… Линк към програмата на тренинга: https://konsultacii.eu/events/motivirane-konflikti/

Коментари

Популярни обучения