Мотивация на персонала

„Едно е да наемеш, второ е да задържиш, а трето и четвърто е да накараш хората да работят ефективно и всеотдайно"“

13 декември 2018 г., 9.30 – 17.30 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Росен Йорданов Икономиката в информационното общество, в което работим, е много по-различна от икономиката на индустриалното, в което са живели и работили хората преди. Тогава защо прилагаме психологията на индустриалната епоха в ерата на информационното общество!? Курсът е базиран на няколко основни тези: РАБОТАТА СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ПРЕД ТЪРСЕНЕТО ИМ Съвременните тенденции и анализи на трудовия пазар в България еднозначно показват сериозни дефицити на специалисти в редица сектори на икономиката и на работна ръка като цяло. В същото време фирмите продължават да прахосват с лека ръка огромни средства, време и усилия за набиране на нови служители, вместо да отделят значително по-малко, за да развиват и стимулират умно човешкия „капитал“, с който вече разполагат. В този смисъл ефективното управление на мотивацията на служителите не е психологичен „лукс“, а първостепенна, икономически обоснована необходимост. ТЕОРИЯТА ЗА „МОРКОВА И ТОЯГАТА“ НЕ РАБОТИ ЕФЕКТИВНО ДНЕС Малцина са тези компании, в които се мисли, а още по-рядко се действа отвъд принципа, че поведението на служителите може да се обяснява и определя извън прилагане на стимули и рестрикции. Нещо повече, сега, когато трудовият пазар е буквално „остърган“ откъм качествени кандидати, се залага повече на стимулите и то основно на възнагражденията под всякакви форми. И въпреки това винаги има някой, който може да даде повече, което прави този подход неефективен, а придържането към очевидния анахронизъм, че деловото поведение на хората се варира според „моркова и тоягата“, твърде разточително и губещо за работодателите. „ЕДНО Е ДА НАЕМЕШ, ВТОРО Е ДА ЗАДЪРЖИШ, А ТРЕТО И ЧЕТВЪРТО Е ДА НАКАРАШ ХОРАТА ДА РАБОТЯТ ЕФЕКТИВНО И ВСЕОТДАЙНО“ От собствен опит, вероятно мнозина няма да спорят, че в повечето фирми битува максимата, че „Добрите заплати, давани навреме, могат да накарат повечето хора да искат да заработят при тях, да останат на работа или да я вършат ангажирано и качествено“. Също така няма и да отрекат, че данните и наблюденията им показват, че въпреки тези мерки текучеството не намалява, а хората не подобряват осезаемо качеството на своята работа. Това е така, защото има значителна разлика във влиянието и съотношението на факторите, които мотивират нашите избори и решения, когато търсим нова работа, когато искаме да продължим да работим в дадена фирма или когато искаме и даваме най-доброто от себе си в дадена работа. ВЪТРЕШНАТА МОТИВАЦИЯ Е ПО-СИЛНА ОТ ВЪНШНОТО СТИМУЛИРАНЕ! Когато правим нещо за себе си или за любимите и важни за нас хора, ние го правим с желание, старание и отдаденост, продиктувано изцяло от вътрешните ни потребности и цели. Когато вършим неща, които разпалват любознателността ни, които ни харесват, в които ни бива, ние работим с удоволствие и майсторство. Въпросът е може ли да доближим представянето на служителите до тези нива на мотивация и компетентност, за които всеки работодател би мечтал. Може ли да превърнем този индивидуален „капитал“ в „ресурс“ на бизнес организациите. Простият отговор е, че да, ако приоретизират усилията и уменията за разгръщане на вътрешната мотивация на служителите. Предназначение на курса: Среден и висш ръководен персонал на големи бизнес структури; Управители на малки и средни компании; Административни и HR ръководители; Организазионни психолози и специалисти по човешки ресурси. В резюме, курсът ще предложи нова гледна точка към чувствителни теми, касаещи актуалните тенденции на пазара на труда в България и по-конкретно по въпросите за все по-осезаемия дефицит на кадри и текучеството на качествени специалисти. Също така ще бъдат представени подходи и идеи за намиране на ефективни решения по проблеми, свързани със задържането на персонала, повишаването на удовлетвореността и оптимизиране на представянето на служителите. Може би най-голямото достойнство на курса е, че концепциите и методите са изпитани успешно в реалната консултантска практика на водещия през послените четири години в български условия, което е гаранция за тяхната приложна стойност. Цели на обучението: Повишаване на компетентността за съвременно разбиране на трудовата мотивация в България; Разширяване на психологичната култура и знанията за значението и влиянието на различните стимули и мотивационните процеси; Разбиране за ролята на мотивацията като стратегически ресурс на управлението в осъществяването на политики за ефективното развитие на организацията; Запознаване с принципите за системен анализ на мотивационните фактори; Придобиване на компетенции за въздействие върху удовлетвореността и ефективността на групово и индивидуално ниво; Развиване на умения за прилагане на алтернативни техники и стратегии за профилактика на слаба ангажираност на служителите; Кризисни умения за неутрализиране на проблеми, свързани с текучеството на персонал. Интерактивният метод на обучение: Програмата включва обстойно теоретично изложение, богато методическо съдържание (по-голямата част са авторски материали и емпирични разработки), примери и практически казуси. Тя е насочена към изграждането на система от практически знания и умения за ефективно решаване на реални проблемни ситуации в бизнес организациите. От гледна точка на процеса обучението предлага условия за постоянен диалог с участниците и активното им ангажиране, включително и чрез споделяне на личен опит. Основни теми – съдържание: Теоретични и практически „конфликти“ в мотивационните политики на организациите в България; Актуални тенденции и ключови проблеми, свързани с неефективното управление на мотивационните процеси; Типология на мотивационните фактори в работата; Функционално значение на мотивационните фактори; Основни методи за индивидуално и групово въздействие; Методи за диагностика на мотивационните фактори и процеси; Техники за анализ на удовлетвореността; Политики за устойчиво развитие на благоприятна мотивираща фирмена среда и култура; Психологични умения и техники за укрепване на привързаността и стимулиране на индивидуалното представяне на служителите. Мерки за кризисна интервенция при текучество и ерозиране на мотивацията за работа. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 180 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения

Мотивация на персонала

София, 13 дек, 2018