Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние

Целта на обученията е да се осмислят идеите на стандартите, да се развият умения за интерпретиране и прилагане на изискванията им, да се вникне в организационния и човешки аспект на работата по въвеждане на системите и още.

Семинарите са с практически насочени, дават примери за внедряване, работа и добри практики от богатия опит на лекторите на Алфа Куолити България. Продължителността на курса варира в завсимост от броя на стандартите с които желаете да се запознаете. След обучението получавате удостоверение за запознаване с избраните от Вас стандарти. Модул 4 - Мениджър на система за управление Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания Модул 3А - ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление Модул 6А - БДС ISO 45001:2018 Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018 Система за управление на качеството на ИТ-услугите Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ НИ СЕМИНАРИ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК: https://alphaquality.org/modulno-obuchenie-vo-manager MЕТОД НА РАБОТА Лекционни презентации, подкрепени с примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org Вижте повече: https://alphaquality.org/mo-public-training-plovdiv-november

Коментари

Популярни обучения