Международно облагане на доходи и печалби. Данъчни облекчения по СИДДО

Лектор: Десислава Канева - адвокат, експерт по СИДДО

Международно облагане на доходи и печалби. Данъчни облекчения по СИДДО Лектор: Десислава Канева - адвокат, експерт по СИДДО 08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците 09:00 – 10:30 ч. I. Облагане на доходи на чуждестранни лица от източник в България 1. Хипотези на възникване на данъчни задължения на чуждестранни лица – кога чуждестранните лица са данъчно задължени в България и с какви данъци се облагат доходите и печалбите им. 2. Хипотези на освобождаване или редуциране на възникнали данъчни задължения на чуждестранни лица – кога чуждестранните лица могат да получат данъчно облекчение за доходи и печалби. 10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза 11:00 – 12:30 ч. I. Облагане на доходи на чуждестранни лица от източник в България 1. Значение на СИДДО – принципи, механизми за избягване на двойното облагане, особености в тълкуването. 2. Процедура за прилагане на данъчни облекчения – как се предоставят данъчните облекчения на чуждестранни лица. 12:30 – 13:00 ч. Обяд 13:00 – 14:30 ч. I. Облагане на доходи на чуждестранни лица от източник в България 1. Решение на Съда на Европейския съюз по дело С-553/16. Последици. 2. Практически примери, свързани с облагане на доходи и печалби на чуждестранни лица - Печалби чрез МСД – хипотези. Тълкуване на понятието „зависим представител“ в контекста на измененията в Коментара на ОИСР на Модела на СИДДО - Доходи от технически услуги; - Дивиденти и приравнени на тях доходи; - Доходи от лихви. Типични облекчения при доходи от лихви; - Доходи от софтуер – хипотези и облагане; - Доходи на чуждестранни управители и директорски възнаграждения - разлики; - Доходи от недвижимо имущество. 14:30 – 15:00 ч. Кафе-пауза 15:00 – 16:30 ч. II. Облагане на трансгранични доходи на български местни лица -Понятието „местно лице“ при физически и юридически лица. Промени в Модела на СИДДО. -Процедура по взаимно споразумение по СИДДО – инструмент за разрешаване на спорове относно данъчното облагане. -Реализиране на доходи от чужбина – кога възниква претенция за облагане в чужда държава. -Облагане в България на доходи и печалби от чужбина. Методи за избягване на двойното данъчно облагане. Ефект. -Случаи, в които не се признава прилагането на методи за избягване на двойното данъчно облагане в България -Практически примери: - Доходи от трудови правоотношения; - Доходи от извършени услуги в чужбина. 16:30 - 16:45 ч. Оценка и раздаване на сертификати. За лектора Десислава Канева: адвокат, експерт по СИДДО, специализирала в областта на международното данъчно право. Била е главен юрисконсулт – дирекция СИДДО, централно управление на НАП. Цена: Цена: 168,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение. 20% отстъпка за абонати на наши издания 134.40 лв. с ДДС! P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация За записване: Тел.: 02 974 17 93 Тел.: 02 974 17 96 Е-мейл: office@raabebg.com http://expert.raabebg.com/seminari/mezhdunarodno-oblagane-na-dohodi-i-pechalbi-danchni-oblekcheniya-po-siddo

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019