МЕНИДЖЪР ВСЕКИ ДЕН

“ Ние се чувстваме най-приобщени в проект на който сме архитектите ! ” Съвременният добър и ефективен мениджър не може повече да командва, а трябва да се сплотява около себе си.

КАКВО Е СЪВРЕМЕННИЯ МЕНИДЖМЪНТ? Съвременният добър и ефективен мениджър не може повече да командва, а трябва да се сплотява около себе си. Вече не е целесъобразно да диктува заповеди, а трябва да прави така, че всички да работят заедно и да се постигат целите в градивна екипна атмосфера. В непрекъснатото съревнование за конкурентноспособност и рентабилност във всеки бизнес, най-добрите резултати постигат мениджърите, които успяват да развият своя ръководна мениджърска стратегия и да изградят условията за разгръщане на потенциала на своите сътрудници. КАЧЕСТВАТА НА ПЕЧЕЛИВШИЯ ЕКИП Екип който/в който: Следва обща « Визия» Всеки общува ясно и смело Всеки запазва спокойствие при напрежение Е винаги конструктивен колективно и всеки като индивид Всеки прилага установените процеси Работи хармонично и без скъпо-струващи забавяния Успехът е колкото индивидуален толкова и колективен Целите си с оптимални резултати Създава вътрешна автономия и чувство за отговорност Политическите игри нямат място Тази програма ще ви позволи да преминете от управленски мениджмънт към ефективно лидерство, което ще ви превърне в движеща сила на вашата фирма. Тук ще начертаете основната си цел на мениджър и стъпките, които имате да извървите, и ще получите ценни напътствия от водещия. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Програмата ще ви подготви във времето : Да дадете ясна насока и визия на вашия екип Като създадете ясна лична Визия на Мениджър. Това ще ви позволява: да споделяте Вашите ценности и поведения в ежедневието с Вашия екип да представяте Вашите цели по мотивиращ начин да разработвате позитивна среда, благоприятна за действие и инициатива на всеки да се породи доверие и да се намалят съмненията и страховете да останете спокоен въпреки натиска Да поставяте цели утвърдени като резултати Това ще ви позволява: да развивате потенциалът на вашите сътрудници да се работи по-добре, без да се работи повече да се увеличават резултатите с помощта на другите да се развива дух на екипност и непрестанно подобрение да се развиват системите за оценка и поддръжка на оценяването Да управлявате постиженията на екипа Това ще ви позволява: да планирате стратегическите цели да приравнявате личните и корпоративните цели да определяте показатели за постижението да полагате основите основите на управление на времето да изграждате екип, преследващ амбициозни цели Да обединявате около сътрудничеството и екипната принадлежност Това ще ви позволява: да изграждате постоянно доверие да отработвате принадлежността и сътрудничеството на всички нива да водите мотивиращи и резултатни събрания и срещи да преобразите негативизмът в позитивно поведение, като се поражда ентусиазъм около Вас да мобилизирате трайно Вашия екип да развивате дух на екипност и лоялност между членовете да се отпразнува всеки успех Да създадете условия за справяне с конфликтите и промените Това ще ви позволява: да се изказва честно мнение, без да има обида и ядосване да се решават конфликтите бързо и с най-малко стрес да се създаде подкрепа на промените да се направи така, че екипът да взима най-добрите решение да се поощряват положителните инициативи

Коментари

Популярни обучения