Лидерски умения за мениджъри

Съвременният мениджмънт представлява един непрекъснат процес на ефективно подпомагане (фасилитация) на организационните промени по един планомерен, систематичен и ориентиран към резултати начин...

Съвременният мениджмънт представлява един непрекъснат процес на ефективно подпомагане (фасилитация) на организационните промени по един планомерен, систематичен и ориентиран към резултати начин. Компетентно лидерство е това, което гарантира постигането на желаните бизнес резултати чрез отговорното ангажиране на хората във фирмата в ефективно управление на организационното й развитие. Ползи от обучението С участието си в програмата ще въздействате положително и върху собствената си увереност и авторитет при изпълнение на сложни задачи, изискващи управление на продуктивна екипна работа, неманипулативен мениджмънт и настъпателна лидерска диспозиция.

Лектори

Пламен Димитров
Пламен Димитров

-

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019