ЛИДЕРСКИ ПОТЕНЦИАЛ - ТРЕНИНГ КУРС ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Лидерски потенциал е колективна програма за развитие на лични поведенчески качества и създаване на ценни навици за ежедневието

РАЗСРОЧЕН ТРЕНИНГ КУРС ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ Провежда се в три месеца по два дни в месец - четвъртък и петък За 2019 г. първи курс: април, май юни / втори курс: септември, октомври, ноември. Това позволява компенсиране на пропуснати сесии. 6 сесии по 8 часа Първи курс 2019 г. 18-19.04, 16-17.05, 13-14.06.2019 г. Втори курс 2019 г. 26-27.09, 24-25.10, 21-22.11.2019 г. Група от максимум 12 участника Сертифициране от фирма Enthway - Paris Таксата участие е с ДДС Включени по 2 кафе паузи на ден Осигурен обяд КАКВО Е ХАРАКТЕРНО ЗА ТАЗИ ПРОГРАМА? Лидерски потенциал е колективна програма за развитие на лични поведенчески качества и създаване на ценни навици за ежедневието. Тя е разсрочена за да могат участниците да приложат в своето ежедневие отработените практики и постигнат по-добри резултати. Разработихме я още през 2006 г. във Франция и от 2009 г. я прилагаме и в България, като сме подготвили над 400 души в цялата страна. Всички досегашни участници успяха да надградят своето поведение и комуникация и някои вече реализираха визията си, което ни прави горди и щастливи за тях. КАКВО СПОДЕЛЯТ УЧАСТНИЦИ https://www.aktym.com/component/content/article/9-2018-03-14-15-48-18/22-2019-01-29-11-02-40.html?Itemid=114 РАБОТЕН ПОДХОД Прилагаме практически и резултатно ориентирани методи и техники с реална ефективност и моментално приложение. Прецизната последователност на упражненията позволява усъвършенстване до най-високо лидерско ниво. Всеки участва в практическите упражнения и придобива по-добри способности, благодарение на интензивен коучинг. Постоянен коучинг върху себеувереността, мотивацията и градивния ентусиазъм. Aдаптирани педагогически материали: практически формуляри, видеозапис, награди за успеваемост и др. ДОПЪЛНИТЕЛНО ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ Успоредно с тренинга, всеки участник ще получи достъп за 6 месеца в платформата www.aktym.com за постигане на поне 3 свои професионални цели. Така той ще разполага с практически индивидуален коучинг 24/7 за оптимизиране на своите решения и действия по тях. ПРОГРАМА: ОБЛАСТИ НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И ЦЕЛЕВИ РЕЗУЛТАТИ Шест колективни сесии по 8 часа. С всеки участник работим върху 5 области от неговото личностно развитие представени по-долу. СЕБЕУВЕРЕНОСТ – САМОУТВЪРЖДАВАНЕ “Смелостта е най-първото качество на човека. То позволява на всичките му останали качества да се проявят.” У. Чърчил - да овладяваме емоционалността си и да запазваме хладнокръвие - да си поставяме амбициозни цели - да утвърждаваме солидно идеите си - да решаваме вместо да отлагаме или отбягваме решенията - да дадем стойност на нашия потенциал - да разширим хоризонтите пред нас и да излезем от зоната си на комфорт - да развием образa си пред другите с цел установяване на трайно доверие КОМУНИКАТИВНОСТ “Посланието е това, което другият е разбрал.” Трети закон на съвременната комуникация - да се изразяваме ясно и убедително - да говорим пред публика естествено и с лекота - да отговаряме неподготвени и импровизирано - да овладеем притеснението при изпит, конкурс и др. - да развием паметта си и по-добре да запомняме факти и идеи - да говорим пред публика без бележки КАЧЕСТВЕНИ ЧОВЕШКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ “Истинската тайна на успеха се крие в това да съумеем да видим нещата от гледната точка на другите също така добре, както и от нашата.” Х. Форд - да подобрим индивидуалните и колективните си взаимоотношения - да развием способността си за изслушване и разбиране - да реагираме с повече дипломация в случай на разностранни мнения - да разработим взаимно печеливши отношения - да овладяваме и разрешаваме конфликтни ситуации - да бъдем по-добре оценявани - да увеличим увличащия потенциал на екип или група хора ЛИДЕРСКО ПОВЕДЕНИЕ “Истинският ръководител води така, че до постигането на целта неговото влияние не се усеща и хората си казват: Сами го направихме.” Лао Тзъ - да увличаме, мотивираме, присъединяваме другите - да водим ефикасни и увличащи събрания - да увеличим доверието на другите в нас - да поправим грешките без да засегнем и демотивираме другите - да свалим бариерите и резистенцията при промени ОВЛАДЯВАНЕ НА СТРЕСА И ПРИТЕСНИТЕЛНОСТТА Успехът зависи основно от способността ни да сме най-ефективни в най-трудните ситуации. - да развием позитивна нагласа към трудностите - да анализираме по-точно и уверено проблемите - да намалим стреса и да спечелим спокойствие - да засилим концентрацията си

Коментари

Популярни обучения