LEAN PRODUCTION – Master Class

Детайлно запознаване с базовите идеи и с практическия инструментариум за ускоряване и поевтиняване на производството на винаги качествени продукти

LEAN PRODUCTION – Master Class представя в систематизиран вид базовите принципи и работните методи на Lean Production – подходът за организиране на супер ефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишни ресурси и дейности. Lean Production е представен с оглед на практическите приложения в български условия. Вече има български опит и ние искаме да го споделим с този семинар ТЕМАТИКА Основни идеи, концепции и принципи Описване и измерване на производството Много видове излишни ресурси и дейности (Muda) Рационализирани работни места и участъци (5 S) Накъсване на производствените серии (Short Series Production (SSP)) Бърза смяна/пренастройка на оборудването (Single-Minute Exchange of Diе (SMED)) Тотална продуктивна поддръжка на оборудването (Total Productive Maintenance (TPM)) Едноелементен производствен поток (One piece flow) и непрекъснат поток (Continuous Flow) Обратно планиране (Inverse Planning ) и Поток с изтегляне (Pull Flow) Производство и доставка „Точно навреме“ (Just In Time (JIT)) Идентифициране и управление на тесните места (Theory Of Constrains (TOC)) Управление на закъсали и „приоритетни“ производствени поръчки Регулиране на производствени капацитети, дисциплиниране на опашки от поръчки и скъсяване на времето за изпълнение (Queue Theory (TOQ)) По-ниски нива на запасите по целия производствен поток (Stock Theory (TOS)) Картографиране на потока на добавяне на стойност (Value Stream Mapping (VSM)) Ново осмисляне на ефективността (Lean Thinking) Организация при въвеждането на Lean Production Продаване на идеята Лийн и справяне със съпротивата Ежедневен контрол за стандартно изпълнение (Daily Management) Всеобщо участие в постоянни подобрения (Kai Zen) Обобщение за прилагането на подхода Lean Production УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019