Курс "QA - софтуерно тестване"

Курсът по софтуерно тестване дава необходимите познания за принципите, процесите, инструментите и техниките, които трябва да притежава успешният QA специалист.

Софтуерът присъства в почти всяка част от нашия живот и затова трябва да бъде качествено тестван. Важно за потребителите е софтуерът да бъде правилен, пълен, надежден и ефективен. Мащабът и сложността на повечето софтуери гарантира, че постигането на тези качества е реално. Курсът по софтуерно тестване дава необходимите познания за принципите, процесите, инструментите и техниките, които трябва да притежава успешният QA специалист. В практическите занятия ще се разглеждат примери от реални проекти, които ще подготвят курсистите за бъдещата им кариера като QA специалисти. Цели на курса Този курс дава възможност да се усвоят необходимите умения на Junior QA, необходими за всеки софтуерен проект. Полезни съвети, съчетани с демонстрации и лично участие в ситуации от дългогодишния опит на нашите лектори. За кого е предназначен? Курсът е предназначен за начинаещи, които искат да научат основните принципи на ръчното софтуерно тестване. Не се изискват подготовка, опит или знания по програмиране.

Лектори

Румен Банов
Румен Банов

Професионален опит: 20 години професионален опит в тестването на програмни продукти; 12 години професионален опит като ръководител проекти в софтуерната индустрия; 11 години обучител по софтуерно тестване по различни програми и за различни нива (ниво за начинаещи и напреднали); 9 години хоноруван преподавател в СУ – ФМИ – курс Управление на качеството; Презентатор на събития на БАСТ и ASE Обучил над 1700 специалисти по софтуерно тестване у нас Сертификати: ISTQB Certified Tester Foundation Level ISTQB Certified Tester Advanced Level Functional Tester ISTQB Certified Tester Advanced Level Technical Tester ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Manager

Коментари

Популярни обучения