КРЕАТИВНИ И ЕФЕКТИВНИ - Креативно мислене

Обучителна програма базирана на Дизайн мислене - креативен и структуриран подход за генериране и създаване на идеи и е предназначена за всички, които искат да развият своята креативност и ефективност.

В рамките на обучението се разглеждат принципите, целите и същността на Дизайн мисленето, като планираните практически дейности и задачи позволяват на участниците да преминат последователно през всички етапи на Дизайн мислене: дефиниране същината на проблема, генериране на идеи, подбор и класификация на идеите, тестване и предлагане на иновативни решения. Прилагането на подхода ще подпомогне участниците в намирането на ефективни решения, за оптимизиране на различни процеси, за подобряване на средата, за комуникация с околните и др. Усвоявайки специфичните техники на Дизайн мислене и прилагайки предложените по време на обучението инструменти участниците ще развият своята емпатия, креативност и иновативно мислене, ще повишат мотивацията и уменията си за работа в екип. Цели на програмата: Целите на обучението са съобразени и насочени към развиване на компетентностите по отношение на знания, умения и отношения, както следва:  да придобият знания за Дизайн мисленето като иновативен подход за развитие на иновации и иновативни проекти и да развият умения за прилагането му в процеса на търсене на иновативни решения и развитие;  да усъвършенстват умения си за стратегическо планиране и визия за развитие;  да повишат мотивацията, емпатията и уменията си за работа в екип. Очаквани резултати:  придобити знания и умения за прилагане на Дизайн мислене като иновативен подход за развитие на иновации и иновативни проекти;  усъвършенствани умения за ефективно планиране ;  повишена мотивация, емпатия и умения за работа в екип. Към кого е насочена програмата: Всички, които искат да развият своята креативност и капацитет за развитие на иновативни проекти и намиране на иновативни решения за повишаване качеството на живот и развитие. Таксата за едно обучение е 20 лв. - включва материали и кафе пауза Нужна е предварителна регистрация и заплащане на таксата, за да запазим мястото ви. За повече информация и записване: тел. 0876605158 e-mail: oc_hermes@abv.bg

Коментари

Популярни обучения