Комуникационни умения „ръководител – служител“

Ефективната комуникация между ръководители и служители се счита за ключова предпоставка както за растежа на фирмата (отдела), така и за укрепване на екипния дух, повишаване на мотивацията и подобряване на микроклимата във фирмата.

Семинарът Комуникационни умения „ръководител-служител“ покрива пет основни теми: комуникацията като процес; вербална, паравербална и невербална комуникация; имейл комуникация; комуникация по телефона; ефективна комуникация. Тестовете осигуряват обратна информация за текущите убеждения на участниците относно комуникационните умения. Упражненията и ролевите игри, заимствани от бизнес живота в България, поставят курсистите пред реални изпитания, но в безопасна среда… Линк към програмата на тренинга: https://konsultacii.eu/events/komunikacionni-umenia-manager-2/

Лектори

В Цветанов, Ph.D
В Цветанов, Ph.D

Линк към профила на лектора: https://konsultacii.eu/staff/vladislav-tzvetanov/

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019