Ключовите мениджърски умения: целеполагане – поощряване – извинение – санкциониране

Семинарът разглежда в дълбочина пет основни теми: функции на мениджъра в XXI век, модел за целеполагане, модел за поощряване, модел за санкциониране на служител и модел за изказване на извинение.

Индивидуалните тестове предоставят обратна информация за текущите убеждения на участниците относно съответните мениджърски умения. Упражненията и ролевите игри, заимствани от бизнес живота в България, поставят курсистите пред реални изпитания, но в безопасна среда… Участниците в семинара „Ключовите мениджърски умения: целеполагане – поощряване – санкциониране – извинение“ имат възможност да практикуват различни мениджърски подходи, да анализират резултатите от всеки един от тях и да открият най-ефективния за своя личностен управленски стил и тип бизнес. Увереността по отношение на вечните мениджърски принципи, която курсистите придобиват, укрепва управленския им интегритет и им позволява да реагират с правилен подход и подплътено самочувствие на ежедневните мениджърски предизвикателства. Линк към програмата на тренинга https://konsultacii.eu/events/menidzharski-umenia-modul2/

Коментари

Популярни обучения