Изпълнение на функциите на длъжностното лице по GDPR

РААБЕ България най-сърдечно Ви кани на практически семинар: Изпълнение на функциите на длъжностното лице по защита на данните. Нормативни изисквания и практически насоки

Лектор: Маргарита Хубенова – доктор по информационно право и експерт по защита на личните данни 18.09.2019 г., София, парк-хотел Москва, ул. Незабравка № 25 Програма: 8:30 – 9:00 ч. Регистрация на участниците 09:00 – 10:30 ч. Фигурата на длъжностното лице по защитата на данните съгласно нормативната уредба. Разграничение от сходни фигури. Изисквания към длъжностното лице. Задължително и доброволно определяне. 10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза 11:00 – 12:30 ч. Задължения на длъжностното лице, насочени към подпомагане на дейността на администратора или обработващия-информиране, консултиране и обучение, оценка на риска и определяне на адекватни мерки за защита на данните, участие в извършването на оценка на въздействието. 12:30 – 13:00 ч. Обяд 13:00 – 14:30 ч. Специални правила при обработката на личните данни на работното място и допълнителни задължения за работодателите като администратори на лични данни. Особени случаи при обработка на личните данни, регламентирани в Закона за защитата на личните данни. Практическа задача 14:30 – 15:00 ч. Кафе-пауза 15:00 – 16:30 ч. Осъществяване на посредничество между администратора и субекта на данните. Информиране на субектите на данните. Разглеждане на искания за упражняване на права. 16:30 – 16:45 ч. Приключване на семинара. Раздаване на сертификати. За лектора: Маргарита Хубенова е доктор по информационно право и експерт по защита на личните данни. Правен консултант по електронно управление (от 2013 г. до сега). Опит при изготвянето на правни и бизнес анализи, на технически задания за системи за електронно управление и на стратегически документи в областта на електронното управление. Консултант в областта на защитата на личните данни. Член на Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP). Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)) и Сертифициран мениджър по управление защитата на лични данни (Certified Information Privacy Manager (CIPM)) от IAP. Цена: 180,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение. 20% отстъпка за абонати на наши издания 144.00 лв. с ДДС! Тел.: 02 974 17 79 Тел.: 0879 54 54 26 Е-мейл: service@raabebg.com За записване: https://expert.raabebg.com/seminari/izplnenie-na-funkciite-na-dlzhnostnoto-lice-po-zashchita-na-dannite P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

Коментари

Популярни обучения