ИЗИСКВАНИЯ НА НАТО - AQAP 2110-2016 И ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ В СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (Базово обучение по AQAP 2110-2016)

Клиентите на фирмите-производители на военните продукти, често изискват осигуряване на Държавна гаранция за качеството (ДГК) или като минимум – наличие на внедрени изисквания на публикация на НАТО - AQAP 2110-2016.

За да получат достатъчно гаранции за качеството на военните продукти, клиентите на фирмите-производители често изискват осигуряване на Държавна гаранция за качеството (ДГК) или като миниму – наличие на внедрени изисквания на публикация на НАТО - AQAP 2110-2016. Тази публикация (стандарт) изисква надеждно внедряване и стриктно изпълнение на изискванията на AQAP 2110-2016 от производителите. Предлаганото от нас обучение е подходящо за всички отговорници за процеси в рамките на системата за управление на дружеството. Резюме на предлаганото обучение Този курс предоставя базови знания по AQAP 2110-2016 и ISO 9001:2015, за да осигури правилно прилагане на задължителните изисквания по ефикасен и ефективен начин. Познаването на тези изисквания гарантира положителната оценка на системите за управление на качеството при сертифициране и при изпълнение на ДГК. По време на обучението лектора предоставя обстоен коментар на изискванията. Това гарантира усвояването от обучаемите на специфични знания и практически умения за основните изисквания на ISO 9001:2015 и допълнителните изисквания на AQAP 2110-2016. Разглеждат се редица примери от практиката на предприятия с различен характер на производството и вид на отбранителните продукти. Осигурява се възможност обучаемите да задават въпроси, получават отговори и дискутират с лектора вариантите за решаване на практически казуси, което води до подобряване на работа на участниците. Учебните групи включват максимум 14 участника – МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ! Лектор: Емил Петров, инженер, икономист Консултант, одитор и лектор - Системи за управление управление по международни стандарти, продуктова сертификация, включително на продукция със специално предназначение. Богат опит в областта на внедряването на Системи за управление, подготовката, изпитването и доказването на съответствието на продукти, включително за „СЕ“ маркировка или сертификация на военни продукти и системи. От 1997 обучител на одитори и специалисти по системи за управление, стандартизация и сертификация. Цена на курса: 390 лева без ДДС (468 лева с ДДС). 5% отстъпка за втори и всеки следващ участник от една фирма. 5% отстъпка при ранно плащане. Цената включва персонални учебни материали и помагала, Wi-Fi интернет, кафе, чай, безалкохолни напитки, минерална вода, решаване на тест и издаване на Cертификат. Справка и Заявка за участие можете да направите нa телефон 02 4032 400; на e-mail – office@qac-bg.com, чрез http://seminari365.com или https://qac-bg.com. При заявяване по e-mail посочете темата и времето за провеждане на курса.

Коментари

Популярни обучения