Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронните трудови досиета

Лектор: Маргарита Хубенова - доктор по информационно право 07.12.2018 г., бизнес хотел Пловдив, гр. Пловдив

Програма: 08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците 09:00 – 10:30 ч. Въведение–правна рамка и основни понятия. Електронен документ и електронен подпис. 10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза 11:00 – 12:30 ч. Видове електронни подписи. Идентификация и автентикация на физическите лица. Решаване на казус 12:30 – 13:15ч. Обяд 13:15 – 14:45ч. Изисквания към системата за управление на трудовите досиета. Електронна препоръчана поща. Практическа задача 14:45 – 15:15 ч. Кафе-пауза 15:15 – 16:45 ч. Дълготрайно запазване на документи, подписани с електронен подпис. Електронен времеви печат. Практическа задача 17:15ч. Приключване на семинара. Оценка и раздаване на сертификати.

Коментари

Популярни обучения