Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета

Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета

Лектор:Маргарита Хубенова - доктор по информационно право Програма: 8.30–9.00 Регистрация на участниците 9.00 – 10.30 Въведение–правна рамка и основни понятия. Електронен документ и електронен подпис. 10.30 – 11.00 Кафе-пауза 11.00 – 12.30 Видове електронни подписи. Идентификация и автентикация на физическите лица. Решаване на казус 12.30– 13.15 Обяд 13.15 - 14.45 Изисквания към системата за управление на трудовите досиета. Електронна препоръчана поща Практическа задача 14.45 – 15.15 Кафе-пауза 15.15 - 16.45 Дълготрайно запазване на документи, подписани с електронен подпис. Електронен времеви печат. Практическа задача 16.45 - 17.00 Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

Коментари

Популярни обучения