Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите

-

30 септември – 1 октомври 2019 г. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA, председател на УС на Института на вътрешните одитори в България До 31 август - 15 % отстъпка от обявената цена Програма на семинара: 30 септември (понеделник) 09:30 – 11:00 ч. COSO моделът и превенцията на корупцията и измамите. Видове измами – Дърво на измамите. Теория за мотивация на измамниците – Теория за триъгълника на измамите. Основни причини за корупцията и измамите. 11:00 – 11:15 ч. Кафе пауза 11:15 – 12:45 ч. Международни статистики за корупцията и измамите. Световни класации, които са индикатори за корупция и измами в дадена страна. Загуби за организацията и обществото от корупцията и измамите. 12:45 – 13:45 ч. Обяд 13:45 – 15:15 ч. Подход на организациите към корупцията и измамите. Подход на правителствата към корупцията и измамите. Примери за измами от опита на лектора. Примери за „червени лампи/индикатори” за измами: Червени лампи/индикатори за измами за служители; Червени лампи/индикатори за ръководители; Червени лампи/индикатори в областта на покупките и договорите. 15:15 – 15:30 ч. Кафе пауза 15:30 – 17:00 ч. Препоръки как да подаваме сигнали за корупция и измами. Препоръки какво да направим, когато получим сигнал за корупция и измами. Какво да направим, когато забележим „червен флаг/индикатор” за корупция или измама. Подходи за интервюиране на заподозрени извършители на измами. 1 октомври (вторник) 09:30 – 11:00 ч. Ролята на висшето ръководство и различните отдели, като: Човешки ресурси; Финансов отдел; Вътрешен одит; Съответствие, Пране на пари и др. относно превенцията на корупцията и измамите в организацията. Препоръки как да уволняваме заподозрени за корупция и измами в зависимост от посланието, което искаме да изпратим на организацията. Софтуери за превенция и борба с корупцията и измамите. 11.00– 11:15 Кафе пауза 11:15 – 13:00 ч. Препоръки „стъпка по стъпка” за изграждане на ефективна система за превенция на корупцията и измамите. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 260 лева без ДДС. При записване до 31 август 2019 г. – 15% отстъпка от цената. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

Коментари

Популярни обучения