Индустриална логистика и производстен инженеринг

рационализиране и оптимизиране на материалните потоци към индустриалната фирма и вътре в индустриалната фирма

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО Да представи принципите и добрите практики за рационализиране и оптимизиране на материалните потоци към индустриалната фирма (входна логистика – закупуване и производствено коопериране) и вътре в индустриалната фирма (вътрешна логистика – движение на материали и полуфабрикати между работни места и производствени звена) АУДИТОРИЯ -собственици; -управители; -мениджъри и специалисти по закупуването и кооперирането; -производствени мениджъри; -индустриални инженери. ТЕМАТИКА -елементи от Теория на опашките; -елементи от Теория на запасите; -начални знания за Логистиката; -перспективно и текущо планиране на запасите; -оперативно управление на запасите; -вътрешно заводска логистика; -складове и складово стопанство; -подбор, оценка и работен контакт с доставчика; -сътрудничество с и развитие на доставчика; -документиране на логистичната система. МЕТОД НА РАБОТА Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ Персонално Публично Фирмено РАБОТЕН ЕЗИК Български УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Коментари

Популярни обучения