всички новини
http://inspiretalks.bg/
Изкуството да Презентираш - тренинг за презентационни умения
208 13244
Финансово планиране и анализ на риска с MS Excel
213 15855
Присъствено сертификационно обучение по коучинг през ноември
137 14492
Задължителни вноски в трансгранични ситуации  – актуални въпроси, казуси и примери от практиката
57 5670
INVESTOR FINANCE FORUM

INVESTOR FINANCE FORUM

Дата: 27-11-2015
60 5716
Управление на стреса при събиране на вземания
44 4415
Подготовка за годишното счетоводно приключване за 2015 година
129 14042
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
526 30915
Управление на строителните отпадъци
222 10852
Автоматичен обмен на финансова информация – FATCA, Common Reporting Standart, DAC 2
54 6320
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Русе – 27 ноември 2015 г.
113 15214
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 28-11-2015 до 29-11-2015
1032 67324
Управление на времето и приоритетите в работата
485 42691
Безплатен семинар за въвеждащи брокери
51 3883
ТРЗ и социално осигуряване

ТРЗ и социално осигуряване

Дата: от 29-11-2015 до 31-01-2016
480 34439
Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г. с Димитър Войнов
433 35222
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Благоевград – 30 ноември 2015 г.
113 13874
Web Development MasterClass

Web Development MasterClass

Дата: от 30-11-2015 до 14-03-2016
85 10693
БРАКУВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ И КРАТКОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. ДОКУМЕНТИРАНЕ , СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ, ДАНЪ
58 5879
 ISO 14001:2015 Запознаване със стандарта и практиката по приложението му
16 1640
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 30-11-2015 до 02-12-2015
719 75301
„ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ. БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ПРАВИЛА  НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО”
77 7729
Годишно приключване на 2015 г. - Осигуряване и ЗДДФЛ със Зорница Димитрова и Даниела Петкова от НАП
119 12271
Промени и практика по прилагане на ЗДДС и ДОПК
459 26899
НОВИЯТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО - 2016 Г.
75 5854
Водене на преговори в продажбите и продажбени умения.Техники и поведение за убеждаваща комуникация
11 543
Последни промени в трудовото и осигурителното  Законодателство за 2015 г. и 2016 г
23 735
Мотивационни техники при управление на екип
60 5846
Нови моменти в ЗКПО. Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г
63 4509
Управление на производствени и опасни отпадъци
20 1640
ISO 9001:2015 Запознаване със стандарта и практиката по приложението му
17 1640
Годишно приключване на 2015 г. – ЗКПО и ЗДДС с Димитър Войнов и Моника Петрова от НАП
148 13795
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 03-12-2015 до 05-12-2015
1169 121061
„НОВИЯТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО! ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА 2015 ГОДИНА! ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОД
126 10284
Управление на строителните отпадъци
20 1623
 ISO 14001:2015 Запознаване със стандарта и практиката по приложението му
17 1618
ПРОМЕНИ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ- 2015г. ЗДДС,ЗКПО,ЗДДФЛ,ЗМДТ,ДОПК –2016.
128 10864
Финанси за нефинансисти

Финанси за нефинансисти

Дата: от 03-12-2015 до 04-12-2015
46 5813
“Опасности и важни фактори в дейността по безопасност и здраве при работа.”
98 12087
EdTech event

EdTech event

Дата: 04-12-2015
8 205
Семинар: Годишно приключване
129 14175
Изисквания на НОВИЯ ЗОП и практическо приложение на действащия ЗОП
57 5587
7-те типа длъжници и как да съберем от тях
36 4225
Седемте основни стъпки в продажбите
434 41327
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
1075 121049
ТРЗ за напреднали

ТРЗ за напреднали

Дата: от 05-12-2015 до 31-01-2016
401 23146
ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА
588 38628
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
1245 101994
Управление на производствени и опасни отпадъци
16 1581
Семинар: Годишно приключване
113 14138
 ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
50 5740
Семинар: Годишно приключване
108 14045
ЕТИКЕТ И ОБЩУВАНЕ В БИЗНЕСА - Как да се държим на бизнес обяд?
994 59291
Управление на строителните отпадъци
19 1556
Основи на софтуерното тестване

Основи на софтуерното тестване

Дата: от 10-12-2015 до 11-12-2015
5 99
Комуникация при събиране на вземания за напреднали
49 4146
ISO 9001:2015 Запознаване със стандарта и практиката по приложението му
17 1536
 Нови задължения, отговорности и изисквания при управлението на учебни и детски заведения
45 4189
Пътят на жената в Лидерството – управленска среща на 11-12-2015
38 3922
Прекратяване на трудовото правоотношение – добри практики и най-често допусканите грешки.
99 11718
Оценяване и атестация на персонала
46 5699
НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ - КОНЦЕПТУАЛНИ ПЛАТФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ - ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ
52 6994
Успешно водене на преговори
600 49801
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 14-12-2015 до 21-12-2015
36 3629
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Кърджали – 14 декември2015 г.
7 230
Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр. Бургас -15 декември 2015 г.,
119 14013
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ
108 14008
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Ловеч – 16 декември 2015 г.
90 13676
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСФО. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2015 ГОДИНА.ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВА
56 5699
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Враца – 17 декември 2015 г
109 14871
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Стара Загора – 18 декември 2015
98 14006
Практически семинар-дискусия на тема:  „Промени в осигурителното законодателство  през 2015 год.”
35 4005
Маркетинг и бранд мениджмънт с международен сертификат
177 3404
Коледна Промоция 3в1 - Интензивен курс по Java
5 99
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Пловдив
5 231
SunShineToursTraining започна записването за първия курс през 2016 г.
49 3950
РУСЕ 19.01.16г. ЗДДС - 2016 лектор: Росен Русков
67 9058
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Варна
6 230
ВАРНА 20.01.16г. семинар ЗДДС - 2016 лектор: адв. Росен Русков
53 6455
 „Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор + WORKSHOP” BEST SELLER от серията ТРУДОВО П
93 10512
PHP програмиране и MySQL - II ниво

PHP програмиране и MySQL - II ниво

Дата: от 23-01-2016 до 06-02-2016
845 47290
Годишен национален счетоводен семинар
156 14866
Фирмено счетоводство

Фирмено счетоводство

Дата: от 25-01-2016 до 30-03-2016
38 3280
Фирмено Счетоводство

Фирмено Счетоводство

Дата: от 25-01-2016 до 30-03-2016
32 3627
Разград 26.01.16г. семинар ЗДДС-2016 с лектор адв.Росен Русков
44 5433
Английски език

Английски език

Дата: от 26-01-2016 до 30-04-2016
35 3632
Шумен 27.01.16г. семинар ЗДДС - 2016 с адв.Р.Русков
53 7490
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- София – 29 януари 2016 г.
6 229
Академия за ръководители ( Мениджъри ) 2016
144 16801
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 02-02-2016 до 30-05-2016
33 3342
Застрахователно и осигурително дело
33 3284
Оперативен счетоводител

Оперативен счетоводител

Дата: от 03-02-2016 до 30-05-2016
36 3287
Организатор туристическо агентска дейност
28 3287
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 03-02-2016 до 30-05-2016
35 3620
Икономика и мениджмънт

Икономика и мениджмънт

Дата: от 03-02-2016 до 30-05-2016
29 3282
Сътрудник в маркетингови дейности

Сътрудник в маркетингови дейности

Дата: от 03-02-2016 до 30-05-2016
32 3621
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 03-02-2016 до 30-05-2016
34 3282
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 04-02-2016 до 30-06-2016
29 3626
 Английски език по професии

Английски език по професии

Дата: от 04-02-2016 до 30-06-2016
36 3628
Трансферно ценообразуване с лектор Десислава Калудова
413 47238
STRESS MANAGEMENT – УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА
72 8312
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 09-03-2016 до 12-03-2016
1074 118612
Курс за Сватбени агенти - 26, 27, 28 и 29 Март 2016 г.
430 25350
Курс по аранжиране с цветя - 9 и 10 Април 2016 г.
792 33886
Курс по бизнес комуникации и етикет - 15, 16 и 17 Април 2016 г.
39 4212
Курс за Организатори на събития - 22, 23 и 24 Април 2016 г.
21 1534
Първокласно обслужване в магазина

Първокласно обслужване в магазина

Дата: от 10-02-2014 до 30-11-2015
651 73449
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
1021 107377
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
922 88023
Обучения по част от професия и квалификационни курсове
223 25341
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
998 88080
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
885 88018
Ефективен Мърчандайзинг

Ефективен Мърчандайзинг

Дата: от 19-01-2015 до 30-11-2015
463 65395
5 -те стъпки на успешният търговец

5 -те стъпки на успешният търговец

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
495 65650
Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
469 65646
Как да пишем делови писма?

Как да пишем делови писма?

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
541 65372
Персонален мениджмънт

Персонален мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
479 65658
Как да се справим със стреса?

Как да се справим със стреса?

Дата: от 01-02-2015 до 30-11-2015
508 65621
Ръководни умения

Ръководни умения

Дата: от 09-02-2015 до 30-11-2015
802 81422
Подбор на персонала

Подбор на персонала

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
713 73723
Управление на конфликти

Управление на конфликти

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
515 65998
Как да водим бизнес разговор с лекота?
739 72998
Индивидуални бизнес обучения

Индивидуални бизнес обучения

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
701 77624
Как да преговаряме?

Как да преговаряме?

Дата: от 20-02-2015 до 30-11-2015
454 65966
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
527 56743
Центърът за професионално обучение към Международен банков институт ( с Лицензия № 200712545/2008 г.
289 28927
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
170 20461
 Бизнес администрация.Дистанционен курс чрез уеб-базирана платформа
172 20411
Бизнес администрация.Комбиниран курс, присъствена форма и дистанционно обучение
158 20462
Маркетингови проучвания.Комбиниран курс с присъствени занятия и дистанционна работа
171 20467
 Икономика и мениджмънт. Уеб-базирано обучение
167 20419
Икономика и мениджмънт.Присъствена форма
142 20469
Икономическа информатика.Дистанционен курс
178 20409
Джедайски курс “Пътят на Силата и знанието”
668 60821
Организация на времето

Организация на времето

Дата: от 21-09-2015 до 30-11-2015
1063 72211
Основите на коучинга

Основите на коучинга

Дата: от 24-09-2015 до 30-12-2015
406 32323
Хотелиер лицензиран курс

Хотелиер лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 14-12-2015
94 14199
Курс за Бармани от 01 декември 2015г

Курс за Бармани от 01 декември 2015г

Дата: от 27-09-2015 до 03-12-2015
97 14195
Стани интернет маркетинг експерт

Стани интернет маркетинг експерт

Дата: от 27-09-2015 до 31-01-2016
273 23301
Ресторантьор лицензиран курс

Ресторантьор лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 11-12-2015
101 14198
Become an ICF accredited coach with My coaching

Become an ICF accredited coach with My coaching

Дата: от 28-09-2015 до 11-12-2015
561 50622
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
609 69572
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО “ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВ
324 28858
Modern Marketing Management 2015

Modern Marketing Management 2015

Дата: от 15-10-2015 до 15-12-2015
187 17290
Пътят на жената в лидерството.Присъствена и уеб-базирана форма
187 20864
Неделен курс по ТРЗ за начинаещи

Неделен курс по ТРЗ за начинаещи

Дата: от 25-10-2015 до 13-12-2015
575 49674
Стъклото като изразно средство - курс за начинаещи
180 11783
Бизнес английски - практически курс

Бизнес английски - практически курс

Дата: от 02-11-2015 до 02-12-2015
282 25810
EBC*L Ниво  C – Лидерство и мениджмънт

EBC*L Ниво C – Лидерство и мениджмънт

Дата: от 07-11-2015 до 26-12-2015
82 9420
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
306 27870
Счетоводство за начинаещи. Обща теория. Практически курс.
685 59049
Mastrer Class Бизнес комуникация и работа в екип
91 10580
MasterClass „Бизнес комуникация и работа в екип“
90 10430
Курс по бизнес английски език

Курс по бизнес английски език

Дата: от 11-11-2015 до 11-12-2015
94 10284
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А- Уеб-базирано обучение
683 51156
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А
777 60000
EBC*L Ниво B – Бизнес планиране. Оценка и анализ на инвестиционни проекти. Маркетинг и продажби.
826 57760
ХАРИЗМАТИЧНОСТ - трейнинг за личен чар и магнетизъм
647 59036
КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

Дата: от 17-11-2015 до 10-12-2015
243 24940
Академия за Управление на Човешките ресурси 2015-2016 г.
180 17191
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 21-11-2015 до 05-12-2015
234 16231
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 21-11-2015 до 05-12-2015
387 20807
Магнит за околните

Магнит за околните

Дата: от 21-11-2015 до 19-12-2015
49 3954
THE BIG 5 - Международно  изложение за строителство и строителна индустрия  Дубай, ОАЕ
134 15490
Курс за напреднали Adobe Photoshop

Курс за напреднали Adobe Photoshop

Дата: от 23-11-2015 до 14-12-2015
337 29237
КУРС ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО И ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
248 24463
Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Дата: от 23-11-2015 до 14-12-2015
404 29240
Психология на дизайна

Психология на дизайна

Дата: от 23-11-2015 до 14-12-2015
446 28515
Национален счетоводен семинар гр. Велинград
174 15260
Курс Счетоводство за начинаещи и счетоводен софтуер
338 14338
Основи на плодотворния мениджмънт

Основи на плодотворния мениджмънт

Дата: от 26-11-2015 до 27-11-2015
356 26996
Как да увеличим млеконадоя с 1000 литра на крава? Изводи, подкрепени от практиката
45 5358
„ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ“
88 8996
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1514 106936
СЪВРЕМЕНЕН ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ
106 12650