всички новини
http://power-networking.eu/
Европейски фондове 2014-2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране
79 2826
Маркировка CE - Задължителни изискванията на ЕС за безопасност на продуктите
37 2812
 СЕМИНАР „ЛИДЕРСТВО И МОТИВАЦИЯ В КОРПОРАТИВНИЯ СВЯТ“ ПАОЛО РУДЖЕРИ
37 2266
ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В СОЦИАЛНОТО, ЗДРАВНОТО, ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ
131 8419
Управление на човешките ресурси - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ
331 17489
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А

Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А

Дата: от 21-09-2014 до 12-10-2014
Цена: 305.00 лв.
257 20963
Индустриална логистика и производствен инженеринг

Индустриална логистика и производствен инженеринг

Дата: от 23-09-2014 до 24-09-2014
Цена: 672.00 лв.
151 7772
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
Цена: 369.00 лв.
39 2630
Managing Scope, Schedule and Cost /SCOPE MANAGEMENT/

Managing Scope, Schedule and Cost /SCOPE MANAGEMENT/

Дата: от 23-09-2014 до 26-09-2014
Цена: 1,560.00 лв.
15 789
Национален счетоводен семинар за ръководители и счетоводители Лято 2014 г.
89 4891
СИДДО - Практически случаи

СИДДО - Практически случаи

Дата: 24-09-2014
Цена: 180.00 лв.
107 9517
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
336 19630
Финансиране, разработване и управление на проекти – европейски и други източници
52 2898
Курс

Курс "Как да си създам сайт"

Дата: от 25-09-2014 до 29-10-2014
Цена: 389.00 лв.
38 2629
Анализ на финансовите отчети

Анализ на финансовите отчети

Дата: от 25-09-2014 до 26-09-2014
Цена: 540.00 лв.
311 16083
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
611 52371
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
319 25204
ОБЗОРЕН СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМИТЕ В ЗДДС – 2014 лектор: адв. Росен Русков
89 5813
Промени в социалното и здравното осигуряване през 2014 г. Съществените изменения и нови моменти в ЗД
68 4896
Introduction to Coaching / Въведение в коучинга

Introduction to Coaching / Въведение в коучинга

Дата: 26-09-2014
Цена: 88.00 лв.
35 1628
Лидерът без титла - Как да ръководите, мотивирате и доставяте щастие
221 9778
B2B кампании за директни продажби

B2B кампании за директни продажби

Дата: 26-09-2014
Цена: 160.00 лв.
185 6350
„Изменения и прилагане на МСФО през 2014 г.” - София
58 3774
Презентационни умения

Презентационни умения

Дата: 27-09-2014
Цена: 348.00 лв.
206 11259

Дата: 27-09-2014
Цена: 160.00 лв.
52 2921
ОБУЧЕНИЕ “КАК ДА РАЗРАБОТИМ ПЕЧЕЛИВШ ПРОЕКТ ПРЕД ФОНДОВЕТЕ НА ЕС”
33 1911
Финансов мениджмънт и инвестиции - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ
303 20820
Business Building Day / Изграждане на успешна бизнес практика
34 1623
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи

Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи

Дата: от 29-09-2014 до 04-11-2014
Цена: 219.00 лв.
37 2624
Ключови техники за решаване на конфликти

Ключови техники за решаване на конфликти

Дата: от 29-09-2014 до 30-09-2014
Цена: 360.00 лв.
42 2953
Финансираща програма

Финансираща програма "ХОРИЗОНТ 2020"

Дата: 30-09-2014
Цена: 174.00 лв.
17 634
Професионален курс за ХЛЕБАР-СЛАДКАР

Професионален курс за ХЛЕБАР-СЛАДКАР

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
Цена: 300.00 лв.
60 3173
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Дата: от 01-10-2014 до 30-06-2015
Цена: 300.00 лв.
40 3021
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР

Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
Цена: 300.00 лв.
43 3179
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН

Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
Цена: 300.00 лв.
38 3185
70 4949
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
Цена: 2,480.00 лв.
53 4468
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
Цена: 300.00 лв.
47 3185
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
40 3024
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
Цена: 250.00 лв.
41 3014
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
Цена: 250.00 лв.
43 3018
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
Цена: 300.00 лв.
40 3021
Обучение за защита на личните данни

Обучение за защита на личните данни

Дата: 02-10-2014
Цена: 84.00 лв.
6 339
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност - актуални въпроси
9 341
Промените в Кодекса на труда, обн. ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г. Софтуерни приложения на НАП за пода
182 12533
Управление на производствени и опасни отпадъци

Управление на производствени и опасни отпадъци

Дата: от 03-10-2014 до 03-12-2014
Цена: 210.00 лв.
63 3800
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
168 11622
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
Цена: 399.00 лв.
91 1956
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
67 5649
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
126 9501
Обучение в Казанлък - Интернет бизнес от нула
43 2824
Оценка и възнаграждение на персонала

Оценка и възнаграждение на персонала

Дата: 04-10-2014
Цена: 348.00 лв.
124 8151
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 06-10-2014 до 08-10-2014
Цена: 1,619.00 лв.
473 53321
Успешни преговори. Практически курс за служители на веригата за доставки
121 9479
I F S (International Food Standard) | GobalGAP | ISO / TS 16949 | ISO 13485 | SA 8000:2008...

I F S (International Food Standard) | GobalGAP | ISO / TS 16949 | ISO 13485 | SA 8000:2008...

Дата: от 06-10-2014 до 10-10-2014
Цена: 148.00 лв.
306 23426
Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Дата: от 07-10-2014 до 23-10-2014
Цена: 390.00 лв.
112 8834
Оценяване и атестация на персонала

Оценяване и атестация на персонала

Дата: 07-10-2014
Цена: 180.00 лв.
36 2925
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme

Дата: 08-10-2014
Цена: 1,162.00 лв.
458 53328
SoftSkills Academy:

SoftSkills Academy:

Дата: от 08-10-2014 до 09-10-2014
Цена: 0.00 лв.
61 3094
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 09-10-2014 до 11-10-2014
Цена: 1,549.00 лв.
97 8937
Подбор на персонал - обучение

Подбор на персонал - обучение

Дата: от 09-10-2014 до 10-10-2014
Цена: 390.00 лв.
82 6698
Нови възможности за стартиране и развитие на по –конкурентоспособен бизнес
206 11346
Маркетинг и бранд мениджмънт с международен сертификат
19 1007
Седемте основни стъпки в продажбите

Седемте основни стъпки в продажбите

Дата: 11-10-2014
Цена: 348.00 лв.
292 22903
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
404 35953
Professional Scrum Master Certification Course (PSM-I)

Professional Scrum Master Certification Course (PSM-I)

Дата: от 12-10-2014 до 13-10-2014
Цена: 927.00 лв.
373 34021
Произвеждай бързо и евтино

Произвеждай бързо и евтино

Дата: 14-10-2014
Цена: 342.00 лв.
265 24372
ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА

ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА

Дата: 15-10-2014
Цена: 342.00 лв.
175 9793
„Маркетинг на учебното заведение и модели за професионално ориентиране“
28 1871
Промени в социалното и здравното осигуряване и Кодекса на труда през 2014г.
7 337
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
291 13488
Лидерски умения за мениджъри

Лидерски умения за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 19-10-2014
Цена: 468.00 лв.
263 22340
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
165 14641
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
Цена: 0.00 лв.
19 525
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
Цена: 1,600.00 лв.
42 2539
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
Цена: 370.00 лв.
84 7445
СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

Дата: от 23-10-2014 до 24-10-2014
Цена: 120.00 лв.
35 2386
„20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси“
27 1866
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
316 12866
Лизингът и неговото правилно осчетоводяване
103 9431
E-manager SEO

E-manager SEO

Дата: от 24-10-2014 до 25-10-2014
Цена: 120.00 лв.
9 95
Успешно водене на преговори

Успешно водене на преговори

Дата: 25-10-2014
Цена: 348.00 лв.
66 3889
Управление на качеството на проектите/Management Project Quality

Управление на качеството на проектите/Management Project Quality

Дата: от 27-10-2014 до 29-10-2014
Цена: 1,326.00 лв.
51 2939
Обучение за обучители

Обучение за обучители

Дата: 27-10-2014
Цена: 180.00 лв.
108 9425
Годишно данъчно приключване на 2014г. и промени в ЗКПО през 2014г.
3 115
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
111 9306
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
Цена: 380.00 лв.
518 47548
Измененията в ЗДДС през 2014г.

Измененията в ЗДДС през 2014г.

Дата: 28-10-2014
Цена: 96.00 лв.
10 332
Тренинг за убедителни презентатори

Тренинг за убедителни презентатори

Дата: от 29-10-2014 до 30-10-2014
Цена: 360.00 лв.
64 4885
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
Цена: 1,582.00 лв.
78 8712
Данък при източника и прилагане на СИДДО
9 331
Последни изменения и допълнения в нормативната уредба, методическите указания за прилагане на систем
6 330
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
109 9419
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
Цена: 68.00 лв.
124 9972
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
Цена: 1,734.00 лв.
51 3108
Управленско развитие на среден ръководен персонал

Управленско развитие на среден ръководен персонал

Дата: от 12-11-2014 до 13-11-2014
Цена: 360.00 лв.
58 4875
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
Цена: 1,068.00 лв.
451 56749
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
Цена: 1,562.71 лв.
222 13644
Професия

Професия "Данъчен и митнически посредник"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
Цена: 979.00 лв.
84 8722
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
Цена: 1,328.00 лв.
57 4302
Професия
75 8723
ITIL Fondation

ITIL Fondation

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
Цена: 1,197.00 лв.
68 4396
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
Цена: 979.00 лв.
96 8723
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
Цена: 979.00 лв.
97 8724
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
Цена: 979.00 лв.
83 8727
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
Цена: 979.00 лв.
82 8733
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
Цена: 979.00 лв.
80 8716
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
25 2015
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
Цена: 276.00 лв.
42 3614
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
449 38463
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
403 38448
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
408 38437
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
512 57580
Второ издание на програма
309 32565
Intunity Coaches Training Program

Intunity Coaches Training Program

Дата: от 16-05-2014 до 28-09-2014
Цена: 3,500.00 лв.
270 28496
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
95 9218
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
280 18019
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА

Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА

Дата: от 01-09-2014 до 30-09-2015
Цена: 350.00 лв.
29 2946
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството

Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството

Дата: от 01-09-2014 до 30-06-2015
Цена: 300.00 лв.
33 2948
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А - вечерен курс
355 32645
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
23 2420
Умения за презентиране - онлайн обучение

Умения за презентиране - онлайн обучение

Дата: от 05-09-2014 до 31-12-2014
Цена: 59.00 лв.
28 2420
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
26 2419
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение

Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение

Дата: от 05-09-2014 до 31-12-2014
Цена: 59.00 лв.
26 2420
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
24 1879
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
Цена: 59.00 лв.
25 1885
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
24 1885
Сертифициращо обучение за медиатори

Сертифициращо обучение за медиатори

Дата: от 12-09-2014 до 21-09-2014
Цена: 570.00 лв.
180 12577
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции

Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции

Дата: от 15-09-2014 до 28-11-2014
Цена: 165.00 лв.
109 5894
Професионални обучения по програмата
136 8850
Обучения по програма

Обучения по програма "Аз мога повече"

Дата: от 16-09-2014 до 30-04-2015
Цена: 0.00 лв.
106 8853
Промени в социалното и здравното осигуряване

Промени в социалното и здравното осигуряване

Дата: от 17-09-2014 до 22-09-2014
Цена: 328.00 лв.
211 15954
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
Цена: 659.00 лв.
60 4469
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
Цена: 0.00 лв.
101 8851
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 18-09-2014 до 20-09-2014
Цена: 258.00 лв.
57 3706
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)

Сертификатна Програма – PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)

Дата: от 19-09-2014 до 19-03-2015
Цена: 0.00 лв.
246 15170
Промени в Кодекс на труда, kодекс за социално и здравно осигуряване, ДОПК 2013 г.
269 15996
Йога семинар

Йога семинар "Акордиране на душата и тялото"

Дата: от 19-09-2014 до 22-09-2014
Цена: 240.00 лв.
20 849