всички новини
http://inspiretalks.bg/
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
523 30702
Изкуството да Презентираш - тренинг за презентационни умения
208 13031
Финансово планиране и анализ на риска с MS Excel
209 15642
Присъствено сертификационно обучение по коучинг през ноември
135 14277
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- София – 26 ноември 2015 г.
116 13862
Работно време, почивки & работа от разстояние. Новите промени в Кодекса на труда.
99 10668
ISO 9001:2015 Запознаване със стандарта и практиката по приложението му
886 36704
СЪВРЕМЕНЕН ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ
104 12437
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1510 106723
Как да увеличим млеконадоя с 1000 литра на крава? Изводи, подкрепени от практиката
45 5144
„ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ“
88 8781
Управление на производствени и опасни отпадъци
618 29045
Основи на плодотворния мениджмънт

Основи на плодотворния мениджмънт

Дата: от 26-11-2015 до 27-11-2015
355 26783
Подготовка за годишното счетоводно приключване за 2015 година
125 13828
Автоматичен обмен на финансова информация – FATCA, Common Reporting Standart, DAC 2
51 6106
Управление на строителните отпадъци
221 10639
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Русе – 27 ноември 2015 г.
113 15000
Задължителни вноски в трансгранични ситуации  – актуални въпроси, казуси и примери от практиката
56 5456
INVESTOR FINANCE FORUM

INVESTOR FINANCE FORUM

Дата: 27-11-2015
57 5503
Управление на стреса при събиране на вземания
41 4201
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 28-11-2015 до 29-11-2015
1030 67111
Управление на времето и приоритетите в работата
481 42477
Безплатен семинар за въвеждащи брокери
47 3670
ТРЗ и социално осигуряване

ТРЗ и социално осигуряване

Дата: от 29-11-2015 до 31-01-2016
479 34226
 ISO 14001:2015 Запознаване със стандарта и практиката по приложението му
15 1427
Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г. с Димитър Войнов
433 35010
„ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ. БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ПРАВИЛА  НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО”
76 7516
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 30-11-2015 до 02-12-2015
717 75087
Web Development MasterClass

Web Development MasterClass

Дата: от 30-11-2015 до 14-03-2016
84 10480
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Благоевград – 30 ноември 2015 г.
111 13660
БРАКУВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ И КРАТКОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. ДОКУМЕНТИРАНЕ , СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ, ДАНЪ
57 5666
Годишно приключване на 2015 г. - Осигуряване и ЗДДФЛ със Зорница Димитрова и Даниела Петкова от НАП
118 12058
НОВИЯТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО - 2016 Г.
74 5641
Промени и практика по прилагане на ЗДДС и ДОПК
456 26687
ISO 9001:2015 Запознаване със стандарта и практиката по приложението му
15 1426
Водене на преговори в продажбите и продажбени умения.Техники и поведение за убеждаваща комуникация
6 330
Последни промени в трудовото и осигурителното  Законодателство за 2015 г. и 2016 г
18 521
Годишно приключване на 2015 г. – ЗКПО и ЗДДС с Димитър Войнов и Моника Петрова от НАП
144 13582
Мотивационни техники при управление на екип
60 5633
Нови моменти в ЗКПО. Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г
62 4296
Управление на производствени и опасни отпадъци
17 1427
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 03-12-2015 до 05-12-2015
1168 120847
Финанси за нефинансисти

Финанси за нефинансисти

Дата: от 03-12-2015 до 04-12-2015
45 5600
ПРОМЕНИ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ- 2015г. ЗДДС,ЗКПО,ЗДДФЛ,ЗМДТ,ДОПК –2016.
125 10650
„НОВИЯТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО! ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА 2015 ГОДИНА! ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОД
123 10072
Управление на строителните отпадъци
17 1410
 ISO 14001:2015 Запознаване със стандарта и практиката по приложението му
16 1405
“Опасности и важни фактори в дейността по безопасност и здраве при работа.”
98 11874
Изисквания на НОВИЯ ЗОП и практическо приложение на действащия ЗОП
57 5373
Семинар: Годишно приключване
126 13962
7-те типа длъжници и как да съберем от тях
35 4011
ТРЗ за напреднали

ТРЗ за напреднали

Дата: от 05-12-2015 до 31-01-2016
400 22933
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
1075 120835
Седемте основни стъпки в продажбите
433 41113
ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА
583 38415
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
1244 101780
Семинар: Годишно приключване
111 13925
 ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
50 5527
Управление на производствени и опасни отпадъци
15 1368
ЕТИКЕТ И ОБЩУВАНЕ В БИЗНЕСА - Как да се държим на бизнес обяд?
991 59078
Управление на строителните отпадъци
18 1344
Семинар: Годишно приключване
106 13830
Комуникация при събиране на вземания за напреднали
47 3933
ISO 9001:2015 Запознаване със стандарта и практиката по приложението му
16 1324
 Нови задължения, отговорности и изисквания при управлението на учебни и детски заведения
44 3976
НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ - КОНЦЕПТУАЛНИ ПЛАТФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ - ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ
52 6781
Пътят на жената в Лидерството – управленска среща на 11-12-2015
37 3710
Оценяване и атестация на персонала
46 5487
Прекратяване на трудовото правоотношение – добри практики и най-често допусканите грешки.
98 11506
Успешно водене на преговори
600 49588
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 14-12-2015 до 21-12-2015
35 3417
Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр. Бургас -15 декември 2015 г.,
117 13800
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСФО. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2015 ГОДИНА.ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВА
54 5487
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ
106 13795
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Ловеч – 16 декември 2015 г.
89 13463
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Враца – 17 декември 2015 г
107 14658
Практически семинар-дискусия на тема:  „Промени в осигурителното законодателство  през 2015 год.”
35 3793
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Стара Загора – 18 декември 2015
98 13792
Маркетинг и бранд мениджмънт с международен сертификат
174 3192
SunShineToursTraining започна записването за първия курс през 2016 г.
46 3738
РУСЕ 19.01.16г. ЗДДС - 2016 лектор: Росен Русков
66 8845
ВАРНА 20.01.16г. семинар ЗДДС - 2016 лектор: адв. Росен Русков
52 6242
 „Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор + WORKSHOP” BEST SELLER от серията ТРУДОВО П
93 10300
PHP програмиране и MySQL - II ниво

PHP програмиране и MySQL - II ниво

Дата: от 23-01-2016 до 06-02-2016
844 47078
Фирмено счетоводство

Фирмено счетоводство

Дата: от 25-01-2016 до 30-03-2016
36 3068
Годишен национален счетоводен семинар
154 14653
Фирмено Счетоводство

Фирмено Счетоводство

Дата: от 25-01-2016 до 30-03-2016
32 3415
Разград 26.01.16г. семинар ЗДДС-2016 с лектор адв.Росен Русков
44 5220
Английски език

Английски език

Дата: от 26-01-2016 до 30-04-2016
34 3420
Шумен 27.01.16г. семинар ЗДДС - 2016 с адв.Р.Русков
53 7277
Академия за ръководители ( Мениджъри ) 2016
144 16588
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 02-02-2016 до 30-05-2016
32 3130
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 03-02-2016 до 30-05-2016
35 3408
Икономика и мениджмънт

Икономика и мениджмънт

Дата: от 03-02-2016 до 30-05-2016
28 3070
Сътрудник в маркетингови дейности

Сътрудник в маркетингови дейности

Дата: от 03-02-2016 до 30-05-2016
29 3409
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 03-02-2016 до 30-05-2016
32 3070
Застрахователно и осигурително дело
32 3072
Оперативен счетоводител

Оперативен счетоводител

Дата: от 03-02-2016 до 30-05-2016
35 3075
Организатор туристическо агентска дейност
27 3075
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 04-02-2016 до 30-06-2016
28 3414
 Английски език по професии

Английски език по професии

Дата: от 04-02-2016 до 30-06-2016
35 3416
Трансферно ценообразуване с лектор Десислава Калудова
412 47027
STRESS MANAGEMENT – УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА
71 8100
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 09-03-2016 до 12-03-2016
1073 118399
Курс за Сватбени агенти - 26, 27, 28 и 29 Март 2016 г.
429 25138
Курс по аранжиране с цветя - 9 и 10 Април 2016 г.
792 33674
Курс по бизнес комуникации и етикет - 15, 16 и 17 Април 2016 г.
39 4000
Курс за Организатори на събития - 22, 23 и 24 Април 2016 г.
20 1322
Първокласно обслужване в магазина

Първокласно обслужване в магазина

Дата: от 10-02-2014 до 30-11-2015
650 73237
Обучения по част от професия и квалификационни курсове
221 25128
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
1021 107164
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
921 87810
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
995 87867
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
885 87805
Ефективен Мърчандайзинг

Ефективен Мърчандайзинг

Дата: от 19-01-2015 до 30-11-2015
463 65183
Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
469 65434
Как да пишем делови писма?

Как да пишем делови писма?

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
539 65160
Персонален мениджмънт

Персонален мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
479 65446
5 -те стъпки на успешният търговец

5 -те стъпки на успешният търговец

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
492 65438
Как да се справим със стреса?

Как да се справим със стреса?

Дата: от 01-02-2015 до 30-11-2015
507 65409
Ръководни умения

Ръководни умения

Дата: от 09-02-2015 до 30-11-2015
800 81210
Управление на конфликти

Управление на конфликти

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
515 65786
Как да водим бизнес разговор с лекота?
739 72786
Индивидуални бизнес обучения

Индивидуални бизнес обучения

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
700 77412
Подбор на персонала

Подбор на персонала

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
713 73511
Как да преговаряме?

Как да преговаряме?

Дата: от 20-02-2015 до 30-11-2015
453 65754
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
526 56530
Центърът за професионално обучение към Международен банков институт ( с Лицензия № 200712545/2008 г.
286 28715
Бизнес администрация.Комбиниран курс, присъствена форма и дистанционно обучение
157 20250
Маркетингови проучвания.Комбиниран курс с присъствени занятия и дистанционна работа
170 20255
 Икономика и мениджмънт. Уеб-базирано обучение
167 20205
Икономика и мениджмънт.Присъствена форма
142 20257
Икономическа информатика.Дистанционен курс
177 20195
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
169 20249
 Бизнес администрация.Дистанционен курс чрез уеб-базирана платформа
171 20197
Джедайски курс “Пътят на Силата и знанието”
663 60609
Организация на времето

Организация на времето

Дата: от 21-09-2015 до 30-11-2015
1063 71999
Основите на коучинга

Основите на коучинга

Дата: от 24-09-2015 до 30-12-2015
406 32107
Курс за Бармани от 01 декември 2015г

Курс за Бармани от 01 декември 2015г

Дата: от 27-09-2015 до 03-12-2015
97 13982
Стани интернет маркетинг експерт

Стани интернет маркетинг експерт

Дата: от 27-09-2015 до 31-01-2016
272 23089
Ресторантьор лицензиран курс

Ресторантьор лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 11-12-2015
100 13985
Хотелиер лицензиран курс

Хотелиер лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 14-12-2015
93 13986
Become an ICF accredited coach with My coaching

Become an ICF accredited coach with My coaching

Дата: от 28-09-2015 до 11-12-2015
558 50408
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
609 69360
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО “ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВ
321 28646
Modern Marketing Management 2015

Modern Marketing Management 2015

Дата: от 15-10-2015 до 15-12-2015
185 17077
Пътят на жената в лидерството.Присъствена и уеб-базирана форма
187 20652
Неделен курс по ТРЗ за начинаещи

Неделен курс по ТРЗ за начинаещи

Дата: от 25-10-2015 до 13-12-2015
574 49462
Стъклото като изразно средство - курс за начинаещи
179 11570
Бизнес английски - практически курс

Бизнес английски - практически курс

Дата: от 02-11-2015 до 02-12-2015
281 25598
EBC*L Ниво  C – Лидерство и мениджмънт

EBC*L Ниво C – Лидерство и мениджмънт

Дата: от 07-11-2015 до 26-12-2015
81 9208
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
305 27658
Счетоводство за начинаещи. Обща теория. Практически курс.
684 58837
MasterClass „Бизнес комуникация и работа в екип“
90 10218
Mastrer Class Бизнес комуникация и работа в екип
90 10368
Курс по бизнес английски език

Курс по бизнес английски език

Дата: от 11-11-2015 до 11-12-2015
93 10072
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А- Уеб-базирано обучение
680 50944
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А
776 59788
EBC*L Ниво B – Бизнес планиране. Оценка и анализ на инвестиционни проекти. Маркетинг и продажби.
824 57548
ХАРИЗМАТИЧНОСТ - трейнинг за личен чар и магнетизъм
645 58824
КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

Дата: от 17-11-2015 до 10-12-2015
241 24728
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 21-11-2015 до 05-12-2015
233 16018
Магнит за околните

Магнит за околните

Дата: от 21-11-2015 до 19-12-2015
48 3741
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 21-11-2015 до 05-12-2015
386 20594
Академия за Управление на Човешките ресурси 2015-2016 г.
179 16977
THE BIG 5 - Международно  изложение за строителство и строителна индустрия  Дубай, ОАЕ
134 15276
Психология на дизайна

Психология на дизайна

Дата: от 23-11-2015 до 14-12-2015
445 28302
Национален счетоводен семинар гр. Велинград
174 15045
Курс за напреднали Adobe Photoshop

Курс за напреднали Adobe Photoshop

Дата: от 23-11-2015 до 14-12-2015
336 29024
КУРС ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО И ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
244 24250
Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Дата: от 23-11-2015 до 14-12-2015
403 29027
Курс Счетоводство за начинаещи и счетоводен софтуер
336 14125