всички новини
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
205 12000
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
54 3713
Търговски маркетинг и търговско планиране
294 18701
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
69 6438
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
410 23751
Управление на производствени и опасни отпадъци
163 12643
IRCA акредитирано обучение Водещи одитори на Системи за управление на околната среда ISO 14001:2004
30 1840
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
126 8630
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
72 7128
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
42 3556
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
43 4960
Варна-
92 5816
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
65 6394
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
205 18830
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
133 11957
ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА И ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО
11 420
Секретни рецепти за ефективен персонал
44 3142
Управленско развитие на среден ръководен персонал
118 13708
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
287 22492

Дата: от 12-11-2014 до 13-11-2014
11 236
IRCA акредитирано обучение за Водещи одитори на системи за управление OHSAS 18001:2007
43 1860
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
515 65607
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
692 61241
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
40 4925
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
46 6364
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
162 8552
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
150 17558
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
139 17564
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
139 17544
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
113 13130
Професия
142 17545
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
132 13226
Професия
136 17550
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
40 2980
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
165 17550
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
149 17552
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСФО - 2014г
14 424
Техники за оказване на влияние при събиране на вземания
14 1037
Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Дата: от 18-11-2014 до 22-11-2014
27 1615
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
22 1637
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
44 3494
Промени 2014 г. и очаквани промени 2015 г. в социалното и здравното осигуряване
9 426
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
546 52659
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
95 10816
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 22-11-2014 до 23-11-2014
398 29245
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
46 3756
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
32 2289
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
43 2992
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
166 14672
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
32 4035
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
19 1670
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
141 9474
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
104 12364
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
46 7704
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА КМЕТОВЕ

СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА КМЕТОВЕ

Дата: от 26-11-2014 до 29-11-2014
9 184
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
417 21764
Обучение за Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност ISO 27001:2013
150 7890
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
33 3450
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
382 22412
Управление на стреса при събиране на вземания
11 1008
MICROSOFT PROJECT - управление на проекти

MICROSOFT PROJECT - управление на проекти

Дата: от 29-11-2014 до 30-11-2014
14 813
	Наредба 18 на БНБ

Наредба 18 на БНБ

Дата: 29-11-2014
477 26967
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
67 7569
FATCA - процедури по комплексна проверка и преглед на техническата схема
22 1822
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
35 3725
Юридически аспекти на договарянето
88 8042
Сертифициращо обучение за медиатори
211 13331
Подходи при изготвяне на кредитни оценки
10 1006
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
156 17803
Практически семинар: Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на банките за 2014 г.
21 1820
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
371 24005
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
543 62166
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
39 3441
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
522 62172
Практически семинар-дискусия на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове
18 1818
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
30 3714
Асертивност при събиране на вземания
13 1005
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
14 1599
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
44 6396
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
34 3714
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
14 1599
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
51 7086
СЕМИНАР И НОВА ГОДИНА НА ОСТРОВ ЗАКИНТОС/ГЪРЦИЯ
10 630
Годишен национален счетоводен семинар
31 3441
Семинар
14 981
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
38 3932
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
511 47188
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
458 47170
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
559 66336
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
465 47161
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
144 17951
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
92 11692
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
95 11689
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
75 11134
Умения за презентиране - онлайн обучение
87 11138
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
80 11137
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
81 11134
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
73 10588
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
80 10593
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
82 10592
Професионални обучения по програмата
187 17563
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
191 14636
Обучения по програма
166 17561
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
107 13146
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
160 17523
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
320 23835
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
85 11308
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
88 11318
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
114 11781
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
102 11638
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
99 11620
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
108 11652
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
100 11668
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
111 13092
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
140 11782
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
94 11628
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
91 11786
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
242 19965
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
131 13976
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
201 17878
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
186 10299
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
484 44400
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
82 7436
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
50 6148
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
149 9160
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
264 23281
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
162 16083
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
123 11179
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
73 6706
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
46 4789
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
45 4789
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
376 27611
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
325 25435
Психология на рекламата и продажбата
320 25435
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
351 26567
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
401 32749
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
247 17301
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
615 56421
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
188 18183
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
48 3556
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
39 3558