всички новини
Обучение за Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност ISO 27001:2013
217 13164
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
446 27694
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
82 8699
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
516 27042
Вечерен курс: Как да създадем успешен бизнес и да изградим мрежа от лоялни клиенти
24 1260
Семинар: Възнаграждения, осигуряване, пенсиониране
48 4068
Вечерен курс: Планиране, бюджетиране и осъществяване на специални събития
22 1251
Управление на стреса при събиране на вземания
54 6278
	Наредба 18 на БНБ

Наредба 18 на БНБ

Дата: 29-11-2014
523 32230
MICROSOFT PROJECT - управление на проекти

MICROSOFT PROJECT - управление на проекти

Дата: от 29-11-2014 до 30-11-2014
78 6074
Варна - Двудневен практически курс по лични финанси и инвестиране
103 3846
Прилагане на ЗДДФЛ за 2014 г.
45 4921
Уикенд курс: Интелигентното управление на корпоративната репутация - залог за успех
20 1246
Управление на конфликти- решаване и предотвратяване
12 635
Курс по Интернет маркетинг

Курс по Интернет маркетинг

Дата: от 30-11-2014 до 29-03-2015
61 4895
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
130 12816
FATCA - процедури по комплексна проверка и преглед на техническата схема
57 7068
Управление на производствени и опасни отпадъци
216 17567
ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ 2014 г.
44 4922
Социално, здравно, пенсионно осигуряване и Кодекс на труда
26 1263
Годишно приключване на 2014 г. - актуални казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ
26 1263
Пиратски курс за нови умения в общуването “Обучение приключение”
26 2192
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
84 8934
Юридически аспекти на договарянето
136 13278
Сертифициращо обучение за медиатори
269 18523
Уикенд курс: Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
21 1243
Подходи при изготвяне на кредитни оценки
45 6217
Бургас-
27 2197
Пловдив-
35 3345
ЗКПО и СО – подготовка за годишно данъчно приключване на 2014 г.
41 4844
Практически семинар:  Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на банките за 2014 г.
63 6989
Прилагането на ЗДДС през 2014 г. и очаквани промени
34 3897
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
201 13879
Менталист- тайни на мисленето. Техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
241 13056
Kanban: Optimize Success, Lean Kanban University certified training
175 3102
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
433 29200
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
582 67357
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
77 8599
Варна- Менталист- тайни на мисленето. Техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
29 3335
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
556 67360
ХАРИЗМАТИЧНОСТ - трейнинг за личен чар и магнетизъм
2 107
Практически семинар-дискусия на тема:  „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове
44 7002
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
72 8898
Асертивност при събиране на вземания
39 6189
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
45 6773
17.12.2014г. гр. Пловдив  Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
67 11552
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
71 8864
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
42 6746
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
77 12210
СЕМИНАР И НОВА ГОДИНА НА ОСТРОВ ЗАКИНТОС/ГЪРЦИЯ
44 5756
Варна-
176 10620
15.01.2015 Семинар: Годишно приключване - ЗКПО, КСО - София
11 465
15.01.2015 Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ - Силистра
7 317
РУСЕ 16.01.15г. ЗДДС - 2015 лектор: Росен Русков
29 4774
16.01.2015 Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ - София
3 313
16.01.2015 Семинар: Годишно приключване - ЗКПО, КСО - Силистра
4 316
16.01.2015 Семинар: Годишно приключване - ЗКПО, ЗДДС - Пловдив
6 318
20.1.2015 Семинар: Годишно приключване - ЗДДФЛ, ЗДДС - Пловдив
5 317
21.01.2015 Семинар: Годишно приключване - ЗДДФЛ, ЗКПО - Бургас
4 318
21.01.2015 Семинар: Годишно приключване - ЗКПО, КСО - Пловдив
3 314
22.01.2015 Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, КСО - Бургас
4 315
22.01.2015 Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗКПО - Стара Загора
9 311
23.1.2015 Семинар: Годишно приключване ЗКПО, ЗДДС - София
4 310
23.01.2015 Семинар: Годишно приключване - КСО - Стара Загора
4 314
26.01.2015 Семинар: Годишно приключване - ЗДДФЛ, ЗКПО - Пловдив
6 313
Годишен национален счетоводен семинар
75 8546
27.01.2015 Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, КСО - Пловдив
7 492
27.01.2015 Семинар: Годишно приключване - КСО - София
10 498
Варна 28.01.15г.НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗДДС в сила от 01.01.2015г.  АКТУАЛНИ КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА.
16 1173
28.01.2015 Семинар: Годишно приключване - ЗДДФЛ, КСО - Благоевград
10 525
29.01.2015 Семинар: Годишно приключване - ЗКПО, ЗДДС - Благоевград
10 522
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
279 21681
Разград 5.02.15г. семинар ЗДДС с лектор адв.Росен Русков
7 257
Семинар
65 6103
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
762 64379
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
617 57257
Джедайски курс “Пътят на Силата и знанието”
31 3266
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
20 1891
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 11-03-2015 до 14-03-2015
554 68705
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 16-03-2015 до 18-03-2015
199 23004
Professional Scrum Master Certification Course (PSM-I)

Professional Scrum Master Certification Course (PSM-I)

Дата: от 23-03-2015 до 24-03-2015
444 38994
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
68 9052
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
509 52250
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
551 52279
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
511 52258
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
586 71458
Специални умения за общуване и въздействие- Агентски курс
21 2123
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
178 23045
Професионален курс за АНИМАТОР  В  ТУРИЗМА
137 16812
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
130 16815
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
108 16226
Умения за презентиране - онлайн обучение
121 16230
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
113 16228
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
118 16225
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
103 15679
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
120 15683
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
114 15682
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
235 19757
Професионални обучения по програмата
222 22682
Обучения по програма
195 22679
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
189 22640
Сертификатна Програма –   PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
363 28946
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
130 16735
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
143 16767
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
201 16897
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
136 16783
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
135 16902
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
136 16744
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
175 16897
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
144 18198
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
151 16754
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
161 19052
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
230 15379
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
528 49499
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
79 11225
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
198 14185
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
104 11731
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
159 16221
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
65 9741
Психология на рекламата и продажбата
355 30388
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
396 31516
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
67 9742
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
412 32586
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
360 30384
Международни стандарти за финансови отчети  Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.   28 -
224 23039
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
350 16891
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
458 28634
Професия
184 22717
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
219 22728
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
184 22731
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
197 22733
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
178 22736
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
185 22710
Професия
189 22721
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
92 7529
Управление на човешките ресурси - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ, дистанционно обучение
386 25404
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
76 9298
Човешки капитал – администриране, възнаграждения, осигуряване
49 3941
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
162 17613
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА  КМЕТОВЕ

СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА КМЕТОВЕ

Дата: от 26-11-2014 до 29-11-2014
64 5422