всички новини
http://reading-people.eu/
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
205 11965
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
54 3678
Търговски маркетинг и търговско планиране
294 18666
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
69 6403
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
409 23717
IRCA акредитирано обучение Водещи одитори на Системи за управление на околната среда ISO 14001:2004
30 1806
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
125 8596
Управление на производствени и опасни отпадъци
163 12608
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
72 7094
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
42 3522
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
43 4926
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
65 6360
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
205 18796
Варна-
92 5782
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
133 11923
ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА И ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО
10 386
Секретни рецепти за ефективен персонал
44 3108
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
287 22458

Дата: от 12-11-2014 до 13-11-2014
10 201
IRCA акредитирано обучение за Водещи одитори на системи за управление OHSAS 18001:2007
43 1826
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
515 65572
Управленско развитие на среден ръководен персонал
118 13674
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
40 4891
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
692 61206
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
46 6330
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
162 8518
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
113 13096
Професия
142 17511
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
130 13192
Професия
136 17516
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
40 2946
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
164 17516
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
149 17518
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
150 17524
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
139 17530
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
139 17510
Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Дата: от 18-11-2014 до 22-11-2014
27 1581
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
22 1603
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
42 3460
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСФО - 2014г
11 390
Техники за оказване на влияние при събиране на вземания
14 1003
Промени 2014 г. и очаквани промени 2015 г. в социалното и здравното осигуряване
8 392
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
544 52624
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
95 10782
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 22-11-2014 до 23-11-2014
398 29211
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
46 3722
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
32 2255
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
43 2958
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
19 1636
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
141 9440
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
165 14638
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
32 4001
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
46 7670
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА КМЕТОВЕ

СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА КМЕТОВЕ

Дата: от 26-11-2014 до 29-11-2014
8 148
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
103 12330
Обучение за Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност ISO 27001:2013
150 7857
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
33 3416
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
382 22378
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
417 21730
Управление на стреса при събиране на вземания
11 976
MICROSOFT PROJECT - управление на проекти

MICROSOFT PROJECT - управление на проекти

Дата: от 29-11-2014 до 30-11-2014
13 781
	Наредба 18 на БНБ

Наредба 18 на БНБ

Дата: 29-11-2014
477 26935
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
67 7537
FATCA - процедури по комплексна проверка и преглед на техническата схема
22 1790
Юридически аспекти на договарянето
88 8010
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
35 3693
Сертифициращо обучение за медиатори
211 13299
Подходи при изготвяне на кредитни оценки
10 974
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
156 17770
Практически семинар: Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на банките за 2014 г.
21 1788
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
371 23973
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
543 62133
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
39 3409
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
522 62139
Практически семинар-дискусия на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове
18 1786
Асертивност при събиране на вземания
13 973
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
30 3682
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
44 6364
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
14 1567
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
34 3682
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
14 1567
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
48 7054
СЕМИНАР И НОВА ГОДИНА НА ОСТРОВ ЗАКИНТОС/ГЪРЦИЯ
10 598
Годишен национален счетоводен семинар
31 3409
Семинар
14 949
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
38 3900
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
558 66303
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
465 47128
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
511 47155
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
458 47137
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
144 17918
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
94 11657
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
92 11660
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
80 11105
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
81 11102
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
75 11102
Умения за презентиране - онлайн обучение
86 11106
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
80 10561
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
82 10560
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
73 10556
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
191 14604
Професионални обучения по програмата
187 17531
Обучения по програма
166 17529
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
107 13114
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
160 17491
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
316 23803
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
85 11276
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
88 11286
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
108 11620
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
100 11636
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
111 13060
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
139 11750
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
93 11596
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
91 11754
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
114 11749
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
102 11606
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
98 11588
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
201 17846
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
186 10267
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
242 19933
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
131 13943
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
484 44368
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
82 7404
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
50 6116
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
264 23249
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
162 16051
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
123 11147
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
73 6674
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
149 9128
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
376 27579
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
325 25403
Психология на рекламата и продажбата
320 25403
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
351 26535
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
46 4757
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
45 4757
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
401 32717
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
247 17269
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
188 18151
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
615 56389
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
39 3525
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
48 3524