всички новини
http://reading-people.eu/
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
203 11928
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
52 3640
Търговски маркетинг и търговско планиране
292 18628
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
67 6365
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
407 23679
IRCA акредитирано обучение Водещи одитори на Системи за управление на околната среда ISO 14001:2004
27 1768
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
123 8558
Управление на производствени и опасни отпадъци
161 12570
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
70 7056
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
39 3484
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
42 4888
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
63 6322
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
202 18758
Варна-
91 5744
ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА И ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО
7 348
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
131 11885
Секретни рецепти за ефективен персонал
42 3070

Дата: от 12-11-2014 до 13-11-2014
8 163
IRCA акредитирано обучение за Водещи одитори на системи за управление OHSAS 18001:2007
41 1788
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
512 65534
Управленско развитие на среден ръководен персонал
116 13636
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
285 22420
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
38 4853
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
690 61168
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
44 6292
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
160 8480
Професия
134 17478
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
38 2908
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
162 17478
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
147 17480
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
149 17486
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
137 17492
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
138 17472
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
111 13058
Професия
140 17473
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
129 13154
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
41 3422
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСФО - 2014г
8 352
Техники за оказване на влияние при събиране на вземания
12 965
Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Дата: от 18-11-2014 до 22-11-2014
25 1543
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
20 1565
Промени 2014 г. и очаквани промени 2015 г. в социалното и здравното осигуряване
6 354
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
542 52586
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
93 10744
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 22-11-2014 до 23-11-2014
396 29173
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
44 3684
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
30 2217
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
41 2920
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
164 14601
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
31 3963
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
18 1598
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
139 9402
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА КМЕТОВЕ

СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА КМЕТОВЕ

Дата: от 26-11-2014 до 29-11-2014
8 110
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
101 12292
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
45 7633
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
32 3378
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
381 22340
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
416 21692
Обучение за Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност ISO 27001:2013
148 7819
Управление на стреса при събиране на вземания
11 938
	Наредба 18 на БНБ

Наредба 18 на БНБ

Дата: 29-11-2014
476 26897
MICROSOFT PROJECT - управление на проекти

MICROSOFT PROJECT - управление на проекти

Дата: от 29-11-2014 до 30-11-2014
13 743
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
66 7499
FATCA - процедури по комплексна проверка и преглед на техническата схема
21 1752
Юридически аспекти на договарянето
87 7972
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
34 3655
Сертифициращо обучение за медиатори
210 13260
Подходи при изготвяне на кредитни оценки
9 936
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
156 17732
Практически семинар: Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на банките за 2014 г.
20 1750
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
368 23935
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
542 62095
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
38 3371
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
520 62101
Практически семинар-дискусия на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове
17 1748
Асертивност при събиране на вземания
13 935
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
30 3644
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
43 6327
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
13 1529
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
33 3644
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
13 1529
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
46 7016
СЕМИНАР И НОВА ГОДИНА НА ОСТРОВ ЗАКИНТОС/ГЪРЦИЯ
9 560
Годишен национален счетоводен семинар
30 3371
Семинар
13 911
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
37 3862
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
556 66265
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
465 47090
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
510 47117
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
457 47099
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
144 17880
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
93 11620
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
91 11623
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
80 11064
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
74 11064
Умения за презентиране - онлайн обучение
85 11068
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
79 11067
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
82 10522
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
73 10518
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
80 10523
Професионални обучения по програмата
186 17493
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
189 14566
Обучения по програма
165 17491
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
105 13076
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
159 17453
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
315 23765
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
84 11238
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
88 11248
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
99 11599
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
110 13022
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
139 11713
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
93 11559
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
90 11717
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
113 11712
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
101 11569
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
98 11551
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
108 11583
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
200 17808
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
186 10229
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
242 19895
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
130 13905
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
483 44330
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
81 7366
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
49 6081
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
263 23215
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
161 16017
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
122 11113
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
72 6640
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
148 9094
Психология на рекламата и продажбата
319 25369
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
350 26501
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
45 4723
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
44 4723
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
374 27545
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
323 25369
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
401 32683
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
245 17235
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
614 56355
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
187 18117
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
48 3489
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
39 3491