всички новини
http://power-networking.eu/
http://reading-people.eu/
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
58 5452
Лизингът и неговото правилно осчетоводяване
164 16669
E-manager SEO

E-manager SEO

Дата: от 24-10-2014 до 25-10-2014
101 7302
ПАОЛО РУДЖЕРИ „ЛИДЕРСТВО И МОТИВАЦИЯ В КОРПОРАТИВНИЯ СВЯТ“ ТРЕНИНГ
174 9568
Успешно водене на преговори
140 11116
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
128 6874
Годишно данъчно приключване на 2014г. и промени в ЗКПО през 2014г.
95 7335
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
227 15676
Техники за водене на преговори
178 16654
Управление на качеството на проектите/Management Project Quality
134 10156
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
165 16529
Измененията в ЗДДС през 2014г.
66 7546
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
594 54769
Данък при източника и прилагане на СИДДО
63 7537
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
138 15929
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
93 6903
Тренинг за убедителни презентатори

Тренинг за убедителни презентатори

Дата: от 29-10-2014 до 30-10-2014
134 12078
Последни изменения и допълнения в нормативната уредба, методическите указания за прилагане на систем
59 7531
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
29 1841
Финансиране и подпомагане на бизнеса
63 4190
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
23 1838
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
181 16619
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
30 1837
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
164 10272
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
31 1986
Търговски маркетинг и търговско планиране
267 16975
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
382 22028
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
46 4710
IRCA акредитирано обучение Водещи одитори на Системи за управление на околната среда ISO 14001:2004
5 115
Управление на производствени и опасни отпадъци
135 10922
Как да привличаме клиенти и да управляваме очакванията им
24 1604
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
52 5403
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
22 1831
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
22 3234
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
177 17106
Варна-
59 4089
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
42 4669
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
102 10231
Секретни рецепти за ефективен персонал
21 1420
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
492 63881
IRCA акредитирано обучение за Водещи одитори на системи за управление OHSAS 18001:2007
5 136
Управленско развитие на среден ръководен персонал
99 11981
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
265 20768
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
24 3201
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
666 59515
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
31 4641
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
108 11503
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
123 15823
Професия
127 15824
Професия
119 15829
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
147 15829
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
134 15830
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
131 15836
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
97 11408
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
122 15843
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
23 1772
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
520 50936
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
73 9096
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 22-11-2014 до 23-11-2014
382 27529
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
10 585
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
22 1287
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
27 2048
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
150 12972
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
127 7778
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
19 2338
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
86 10677
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
34 6018
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
363 20732
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
22 1765
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
399 20082
	Наредба 18 на БНБ

Наредба 18 на БНБ

Дата: 29-11-2014
463 25287
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
49 5889
FATCA - процедури по комплексна проверка и преглед на техническата схема
5 143
Юридически аспекти на договарянето
73 6366
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
23 2047
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
144 16122
Практически семинар: Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на банките за 2014 г.
5 141
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
353 22329
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
529 60485
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
24 1764
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
506 60491
Практически семинар-дискусия на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове
4 139
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
18 2036
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
33 4720
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
21 2036
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
38 5414
Годишен национален счетоводен семинар
20 1766
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
23 2258
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
494 45514
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
457 45487
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
448 45496
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
547 64657
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
135 16273
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
77 10013
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
79 10016
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
62 9458
Умения за презентиране - онлайн обучение
73 9461
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
69 9460
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
69 9458
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
61 8912
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
68 8917
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
69 8916
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
171 12961
Професионални обучения по програмата
178 15890
Обучения по програма
154 15888
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
98 11473
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
150 15850
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
299 22158
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
73 9635
Курс

Курс "Как да си създам сайт"

Дата: от 25-09-2014 до 29-10-2014
79 9670
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
388 32247
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
82 9647
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
88 9998
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
100 11429
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
120 10124
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
84 9978
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
80 10142
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
99 10138
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
89 9979
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
90 9968
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
98 9992
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
228 18447
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
169 8760
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
190 16336
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
118 12453
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
471 42907
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
71 5943
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
44 4659
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
59 5219
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
149 14596
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
134 7674
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
253 21793
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
109 9691
Тайни на доброто представяне, презентиране, убеждаване и публично говорене- 2дневен семинар
96 6848
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
32 3301
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
34 3302
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
368 26122
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
309 23947
Психология на рекламата и продажбата
309 23948
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
338 25082
Web Security Week, 21-24 October, 2014

Web Security Week, 21-24 October, 2014

Дата: от 21-10-2014 до 24-10-2014
42 2691
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
385 31263
„20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси“
97 9104
СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

Дата: от 23-10-2014 до 24-10-2014
119 9624
Актуални въпроси по социално осигуряване и трудово право . Практика по ЗДДФЛ
66 5452