всички новини
http://power-networking.eu/
http://reading-people.eu/
Изкуството да Продаваш - практически курс за ключови продажбени умения
63 5313
„20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси“
95 8930
Актуални въпроси по социално осигуряване и трудово право . Практика по ЗДДФЛ
66 5278
СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

Дата: от 23-10-2014 до 24-10-2014
113 9450
E-manager SEO

E-manager SEO

Дата: от 24-10-2014 до 25-10-2014
100 7126
ПАОЛО РУДЖЕРИ „ЛИДЕРСТВО И МОТИВАЦИЯ В КОРПОРАТИВНИЯ СВЯТ“ ТРЕНИНГ
172 9394
Лизингът и неговото правилно осчетоводяване
162 16495
Успешно водене на преговори
139 10942
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
125 6699
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
224 15501
Техники за водене на преговори
178 16480
Управление на качеството на проектите/Management Project Quality
134 9981
Годишно данъчно приключване на 2014г. и промени в ЗКПО през 2014г.
91 7161
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
591 54594
Измененията в ЗДДС през 2014г.
66 7372
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
165 16355
Данък при източника и прилагане на СИДДО
62 7363
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
137 15754
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
90 6728
Тренинг за убедителни презентатори

Тренинг за убедителни презентатори

Дата: от 29-10-2014 до 30-10-2014
133 11905
Финансиране и подпомагане на бизнеса
62 4015
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
29 1667
Последни изменения и допълнения в нормативната уредба, методическите указания за прилагане на систем
58 7357
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
176 16445
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
55 5276
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
29 1663
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
20 1664
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
161 10096
Търговски маркетинг и търговско планиране
262 16800
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
29 1811
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
45 4535
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
378 21853
Управление на производствени и опасни отпадъци
131 10747
Как да привличаме клиенти и да управляваме очакванията им
23 1429
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
21 1657
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
50 5228
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
20 3060
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
38 4494
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
176 16931
Варна-

Варна-

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
54 3913
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
101 10056
Секретни рецепти за ефективен персонал
20 1245
Управленско развитие на среден ръководен персонал
97 11808
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
262 20592
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
491 63706
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
23 3027
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
664 59340
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
30 4466
Професия
118 15654
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
146 15654
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
133 15655
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
130 15662
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
96 11234
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
121 15668
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
107 11328
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
121 15648
Професия
126 15649
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
22 1601
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
516 50766
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
72 8926
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
26 1877
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
8 415
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
20 1117
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
148 12802
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
16 2168
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
122 7608
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
85 10509
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
33 5848
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
399 19914
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
21 1597
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
361 20563
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
47 5720
Юридически аспекти на договарянето
69 6197
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
20 1877
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
143 15953
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
351 22160
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
526 60316
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
21 1596
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
505 60322
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
17 1867
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
20 1866
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
32 4550
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
37 5245
Годишен национален счетоводен семинар
19 1598
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
21 2089
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
493 45345
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
446 45327
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
546 64488
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
456 45318
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
132 16104
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
74 9843
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
77 9846
Умения за презентиране - онлайн обучение
71 9294
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
68 9293
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
68 9291
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
61 9291
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
68 8749
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
60 8745
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
65 8750
Професионални обучения по програмата
176 15721
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
170 12792
Обучения по програма
153 15719
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
149 15681
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
97 11304
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
297 21989
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
71 9466
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
386 32077
Курс

Курс "Как да си създам сайт"

Дата: от 25-09-2014 до 29-10-2014
78 9501
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
81 9478
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
78 9972
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
96 9968
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
87 9812
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
88 9800
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
97 9823
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
87 9830
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
99 11261
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
117 9954
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
83 9808
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
166 8601
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
187 16178
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
116 12294
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
226 18287
Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Дата: от 07-10-2014 до 23-10-2014
173 15566
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
468 42751
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
67 5788
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
43 4505
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
132 7519
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
251 21638
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
108 9535
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
58 5064
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
146 14441
Тайни на доброто представяне, презентиране, убеждаване и публично говорене- 2дневен семинар
95 6693
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
34 3147
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
368 25967
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
308 23792
Психология на рекламата и продажбата
307 23793
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
336 24927
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
32 3146
Web Security Week, 21-24 October, 2014

Web Security Week, 21-24 October, 2014

Дата: от 21-10-2014 до 24-10-2014
42 2536
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
385 31108