всички новини
http://reading-people.eu/
http://power-networking.eu/
„20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси“
97 9011
Актуални въпроси по социално осигуряване и трудово право . Практика по ЗДДФЛ
66 5359
СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

Дата: от 23-10-2014 до 24-10-2014
115 9531
Изкуството да Продаваш - практически курс за ключови продажбени умения
63 5395
E-manager SEO

E-manager SEO

Дата: от 24-10-2014 до 25-10-2014
101 7207
ПАОЛО РУДЖЕРИ „ЛИДЕРСТВО И МОТИВАЦИЯ В КОРПОРАТИВНИЯ СВЯТ“ ТРЕНИНГ
174 9474
Лизингът и неговото правилно осчетоводяване
163 16575
Успешно водене на преговори
139 11022
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
128 6780
Годишно данъчно приключване на 2014г. и промени в ЗКПО през 2014г.
93 7241
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
226 15582
Техники за водене на преговори
178 16560
Управление на качеството на проектите/Management Project Quality
134 10062
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
165 16435
Измененията в ЗДДС през 2014г.
66 7452
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
592 54675
Данък при източника и прилагане на СИДДО
63 7443
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
138 15835
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
91 6809
Тренинг за убедителни презентатори

Тренинг за убедителни презентатори

Дата: от 29-10-2014 до 30-10-2014
134 11984
Финансиране и подпомагане на бизнеса
63 4096
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
29 1747
Последни изменения и допълнения в нормативната уредба, методическите указания за прилагане на систем
59 7437
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
23 1744
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
180 16525
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
56 5358
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
30 1743
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
162 10177
Търговски маркетинг и търговско планиране
265 16881
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
30 1892
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
380 21934
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
46 4616
Управление на производствени и опасни отпадъци
133 10828
Как да привличаме клиенти и да управляваме очакванията им
24 1510
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
52 5309
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
22 1737
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
21 3140
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
177 17012
Варна-

Варна-

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
57 3994
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
40 4575
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
102 10137
Секретни рецепти за ефективен персонал
21 1326
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
265 20674
IRCA акредитирано обучение за Водещи одитори на системи за управление OHSAS 18001:2007
4 31
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
492 63787
Управленско развитие на среден ръководен персонал
99 11887
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
24 3107
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
665 59421
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
31 4547
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
131 15743
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
97 11315
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
122 15749
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
108 11409
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
123 15729
Професия
127 15730
Професия
119 15735
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
147 15735
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
134 15736
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
23 1680
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
519 50845
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
73 9005
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 22-11-2014 до 23-11-2014
382 27430
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
10 494
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
22 1196
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
27 1956
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
125 7687
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
149 12881
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
17 2247
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
34 5927
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
86 10586
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
22 1674
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
363 20641
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
399 19991
	Наредба 18 на БНБ

Наредба 18 на БНБ

Дата: 29-11-2014
461 25188
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
48 5798
FATCA - процедури по комплексна проверка и преглед на техническата схема
4 45
Юридически аспекти на договарянето
71 6275
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
23 1955
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
144 16031
Практически семинар: Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на банките за 2014 г.
5 45
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
353 22238
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
529 60394
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
24 1673
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
506 60400
Практически семинар-дискусия на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове
4 41
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
18 1945
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
33 4628
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
21 1944
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
38 5323
Годишен национален счетоводен семинар
20 1675
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
23 2167
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
547 64566
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
494 45423
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
457 45396
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
447 45405
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
133 16182
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
75 9921
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
79 9924
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
62 9367
Умения за презентиране - онлайн обучение
72 9370
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
69 9369
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
69 9367
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
61 8821
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
67 8826
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
69 8825
Професионални обучения по програмата
178 15799
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
171 12870
Обучения по програма
154 15797
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
98 11382
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
150 15759
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
298 22067
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
73 9544
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
388 32156
Курс

Курс "Как да си създам сайт"

Дата: от 25-09-2014 до 29-10-2014
79 9579
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
82 9556
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
89 9878
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
98 9901
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
88 9908
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
100 11339
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
119 10031
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
84 9886
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
80 10050
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
98 10046
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
88 9889
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
117 12369
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
227 18362
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
167 8675
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
190 16252
Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Дата: от 07-10-2014 до 23-10-2014
174 15637
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
471 42823
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
69 5859
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
44 4575
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
253 21709
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
109 9607
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
59 5135
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
147 14512
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
133 7590
Тайни на доброто представяне, презентиране, убеждаване и публично говорене- 2дневен семинар
96 6764
Психология на рекламата и продажбата
308 23864
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
336 24998
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
32 3217
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
34 3218
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
368 26038
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
309 23863
Web Security Week, 21-24 October, 2014

Web Security Week, 21-24 October, 2014

Дата: от 21-10-2014 до 24-10-2014
42 2607
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
385 31179