всички новини
http://reading-people.eu/
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
61 5709
Успешно водене на преговори
144 11373
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
130 7130
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
231 15932
Годишно данъчно приключване на 2014г. и промени в ЗКПО през 2014г.
97 7591
Техники за водене на преговори
180 16910
Управление на качеството на проектите/Management Project Quality
136 10412
Измененията в ЗДДС през 2014г.
68 7802
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
167 16785
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
595 55025
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
96 7159
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
139 16186
Тренинг за убедителни презентатори

Тренинг за убедителни презентатори

Дата: от 29-10-2014 до 30-10-2014
137 12337
Данък при източника и прилагане на СИДДО
66 7793
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
35 2097
Финансиране и подпомагане на бизнеса
67 4446
Последни изменения и допълнения в нормативната уредба, методическите указания за прилагане на систем
62 7787
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
34 2094
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
25 2095
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
185 16875
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
168 10528
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
34 2242
Търговски маркетинг и търговско планиране
270 17231
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
49 4967
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
383 22285
IRCA акредитирано обучение Водещи одитори на Системи за управление на околната среда ISO 14001:2004
10 371
Управление на производствени и опасни отпадъци
137 11180
Как да привличаме клиенти и да управляваме очакванията им
28 1861
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
54 5660
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
25 2089
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
26 3490
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
179 17362
Варна-
62 4345
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
45 4926
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
104 10487
Секретни рецепти за ефективен персонал
25 1676
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
495 64138
IRCA акредитирано обучение за Водещи одитори на системи за управление OHSAS 18001:2007
10 392
Управленско развитие на среден ръководен персонал
101 12240
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
267 21025
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
669 59772
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
27 3457
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
33 4898
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
124 16099
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
109 11759
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
124 16079
Професия
128 16080
Професия
121 16085
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
17 1512
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
148 16085
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
136 16086
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
132 16092
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
98 11664
Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Дата: от 18-11-2014 до 22-11-2014
5 148
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
3 170
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
27 2030
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
522 51193
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
75 9352
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 22-11-2014 до 23-11-2014
383 27783
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
31 2299
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
13 836
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
26 1538
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
22 2587
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
6 224
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
151 13222
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
130 8028
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
35 6267
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
87 10926
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
402 20331
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
25 2016
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
367 20981
	Наредба 18 на БНБ

Наредба 18 на БНБ

Дата: 29-11-2014
465 25537
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
51 6138
FATCA - процедури по комплексна проверка и преглед на техническата схема
9 393
Юридически аспекти на договарянето
73 6615
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
26 2298
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
145 16372
Практически семинар: Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на банките за 2014 г.
9 394
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
354 22578
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
529 60735
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
26 2014
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
508 60741
Практически семинар-дискусия на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове
8 389
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
22 2285
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
37 4969
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
3 170
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
25 2285
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
2 170
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
41 5664
Годишен национален счетоводен семинар
23 2017
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
26 2507
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
495 45764
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
458 45737
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
448 45746
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
547 64907
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
135 16523
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
80 10262
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
80 10265
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
66 9710
Умения за презентиране - онлайн обучение
76 9713
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
70 9712
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
71 9710
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
61 9164
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
70 9169
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
72 9168
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
174 13210
Професионални обучения по програмата
180 16139
Обучения по програма
156 16137
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
100 11723
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
152 16099
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
301 22409
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
75 9885
Курс

Курс "Как да си създам сайт"

Дата: от 25-09-2014 до 29-10-2014
79 9920
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
389 32497
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
83 9898
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
99 10236
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
89 10245
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
100 11674
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
120 10366
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
84 10218
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
80 10378
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
101 10377
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
89 10220
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
91 10208
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
172 8977
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
228 18658
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
191 16546
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
118 12662
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
471 43116
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
71 6152
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
44 4867
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
137 7882
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
149 14804
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
254 22001
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
62 5427
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
112 9900
Тайни на доброто представяне, презентиране, убеждаване и публично говорене- 2дневен семинар
97 7056
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
37 3509
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
368 26330
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
312 24155
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
36 3510
Психология на рекламата и продажбата
312 24156
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
340 25290
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
388 31471
E-manager SEO

E-manager SEO

Дата: от 24-10-2014 до 25-10-2014
106 7543