всички новини
http://power-networking.eu/
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
61 5666
Успешно водене на преговори
144 11330
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
130 7087
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
231 15889
Годишно данъчно приключване на 2014г. и промени в ЗКПО през 2014г.
97 7548
Техники за водене на преговори
180 16867
Управление на качеството на проектите/Management Project Quality
135 10369
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
167 16742
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
595 54982
Измененията в ЗДДС през 2014г.
68 7759
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
139 16143
Тренинг за убедителни презентатори

Тренинг за убедителни презентатори

Дата: от 29-10-2014 до 30-10-2014
137 12295
Данък при източника и прилагане на СИДДО
66 7750
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
96 7116
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
34 2054
Финансиране и подпомагане на бизнеса
67 4403
Последни изменения и допълнения в нормативната уредба, методическите указания за прилагане на систем
62 7744
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
25 2052
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
185 16832
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
34 2051
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
168 10485
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
34 2199
Търговски маркетинг и търговско планиране
270 17188
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
49 4923
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
383 22242
IRCA акредитирано обучение Водещи одитори на Системи за управление на околната среда ISO 14001:2004
10 328
Управление на производствени и опасни отпадъци
137 11137
Как да привличаме клиенти и да управляваме очакванията им
28 1817
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
23 2046
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
54 5616
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
26 3447
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
178 17319
Варна-
62 4302
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
45 4882
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
103 10444
Секретни рецепти за ефективен персонал
25 1633
IRCA акредитирано обучение за Водещи одитори на системи за управление OHSAS 18001:2007
10 349
Управленско развитие на среден ръководен персонал
100 12198
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
267 20981
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
495 64095
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
669 59729
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
27 3414
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
33 4854
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
124 16036
Професия
128 16037
Професия
121 16042
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
17 1469
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
148 16042
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
135 16043
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
132 16049
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
98 11621
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
124 16056
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
109 11716
Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Дата: от 18-11-2014 до 22-11-2014
5 105
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
3 127
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
26 1987
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
522 51150
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
75 9309
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 22-11-2014 до 23-11-2014
383 27740
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
31 2258
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
12 795
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
26 1496
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
22 2546
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
6 183
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
150 13182
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
129 7987
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
35 6227
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
87 10885
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
401 20290
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
25 1975
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
366 20940
	Наредба 18 на БНБ

Наредба 18 на БНБ

Дата: 29-11-2014
465 25496
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
51 6097
FATCA - процедури по комплексна проверка и преглед на техническата схема
9 352
Юридически аспекти на договарянето
73 6574
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
26 2257
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
145 16331
Практически семинар: Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на банките за 2014 г.
9 353
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
354 22537
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
529 60694
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
26 1973
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
507 60700
Практически семинар-дискусия на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове
8 348
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
22 2244
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
3 129
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
37 4929
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
25 2244
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
2 129
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
41 5623
Годишен национален счетоводен семинар
23 1976
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
26 2466
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
495 45723
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
458 45696
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
448 45705
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
547 64866
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
135 16482
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
79 10221
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
80 10224
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
64 9668
Умения за презентиране - онлайн обучение
76 9671
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
70 9670
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
71 9668
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
61 9122
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
70 9127
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
72 9126
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
174 13169
Професионални обучения по програмата
180 16098
Обучения по програма
156 16096
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
100 11682
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
152 16058
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
300 22368
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
75 9844
Курс

Курс "Как да си създам сайт"

Дата: от 25-09-2014 до 29-10-2014
79 9879
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
389 32455
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
83 9857
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
89 10205
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
100 11636
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
120 10329
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
84 10181
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
80 10341
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
101 10337
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
89 10180
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
91 10168
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
99 10195
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
191 16515
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
118 12630
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
172 8946
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
228 18626
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
471 43084
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
71 6120
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
44 4836
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
137 7851
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
149 14773
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
254 21970
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
62 5396
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
111 9868
Тайни на доброто представяне, презентиране, убеждаване и публично говорене- 2дневен семинар
97 7025
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
36 3478
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
368 26299
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
312 24124
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
36 3479
Психология на рекламата и продажбата
312 24125
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
340 25259
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
388 31440
E-manager SEO

E-manager SEO

Дата: от 24-10-2014 до 25-10-2014
106 7512