всички новини
CE маркировка - Задължителни изисквания за безопасност към продуктите за пускането им на Европейския
29 2145
ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия
34 2122
Изкуството да Презентираш - тренинг за презентационни умения
54 2161
Финансово планиране и анализ на риска с MS Excel
74 4714
Първи стъпки в дизайна или как да стана успешен дизайнер?
31 1600
Управление на кризи

Управление на кризи

Дата: от 14-10-2015 до 16-10-2015
48 2965
Безплатна лекция
15 472
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 15-10-2015 до 17-10-2015
1080 111604
Modern Marketing Management 2015

Modern Marketing Management 2015

Дата: от 15-10-2015 до 15-12-2015
106 6989
MOBILE SECURITY - iOS

MOBILE SECURITY - iOS

Дата: 15-10-2015
129 4821
Финансов анализ

Финансов анализ

Дата: 16-10-2015
34 1838
Insight Seminar 1 - София

Insight Seminar 1 - София

Дата: от 16-10-2015 до 17-10-2015
259 20756
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
1008 111600
Трудов договор - сключване, изменение и прекратяване
105 6958
Пътят на жената в лидерството.Присъствена и уеб-базирана форма
118 10511
Менталист- тайни на мисленето. Техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
182 11932
Практическа подготовка за конкурсите на Европейската служба за подбор на персонала /EPSO
73 5202
Открит урок за деца
27 1598
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“
14 474
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ
58 4097
Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
296 18283
“Брилянтни офлайн” – доказано успешните НЛП техники в продажбите и комуникациите
36 1872
Проектиране и анализ на бизнес модели
9 507
Психология на дизайна

Психология на дизайна

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
325 17562
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ
205 17518
Курс за напреднали Adobe Photoshop

Курс за напреднали Adobe Photoshop

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
251 18278
 „Брилянтни онлайн“ – маркетингови техники за забележително онлайн присъствие
36 1871
КУРС ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С MICROSOFT EXCEL
186 14745
 Практически семинар-дискусия на тема:  „Актуални проблеми в практиката на Помирителната комисия за
360 16708
MOBILE SECURITY - Android

MOBILE SECURITY - Android

Дата: 20-10-2015
146 5337
10 причини да стана мрежов инженер/системен администратор
24 1594
Семинар: Годишно приключване - ЗКПО, КСО
57 4061
Ефективни телефонни комуникации и продажби
82 8303
Как да защитим логото си/търговската си марка?
27 1589
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, КСО
60 4082
Ефективни телефонни комуникации и продажби
451 26265
Как да бъдем ефективни и успешни в подбора на персонал.  Основни техники
41 1754
Семинар: Годишно приключване - ЗДДФЛ, ЗКПО
59 4067
Възможности За Европейско Финансиране 2014-2020
28 1329
Промени 2015 в трудовото и осигурителното законодателство
61 3545
Insight Seminar 1 - Варна

Insight Seminar 1 - Варна

Дата: от 23-10-2015 до 24-10-2015
161 10785
Обучение по маркетинг и бранд мениджмът с международен сертификат
135 11832
КУРС PHP ПРОГРАМИРАНЕ И MYSQL – I НИВО

КУРС PHP ПРОГРАМИРАНЕ И MYSQL – I НИВО

Дата: от 24-10-2015 до 08-11-2015
97 10061
Седемте основни стъпки в продажбите
712 43078
Международни стандарти за финансови отчети
217 17415
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 26-10-2015 до 28-10-2015
389 32270
Администриране на трудовия процес и Човешкия капитал. Нормативни промени 2015 г.
56 3520
Virtual Power Teams – тайните на успешното управление на виртуален екип
27 1581
Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство
20 1000
КУРС WEB FRONT-END DEVELOPMENT - I НИВО

КУРС WEB FRONT-END DEVELOPMENT - I НИВО

Дата: от 26-10-2015 до 11-11-2015
158 14960
Семинар: Трудово законодателство и Социално осигуряване
54 3956
LEAN МИСЛЕНЕ И КАЙЗЕН или „Как да променим индустриалната култура?
331 19378
гр. Велико Търново - Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство
123 10699
ПРОИЗВОДСТВО ОТ СВЕТОВНА КЛАСА, курс обучения за подобряване на производствената ефективност
418 23249
Семинар: Трудово законодателство и Социално осигуряване
56 3922
Мениджърски добри практики за високи постижения и забележителна кариера.
89 8168
КОМУНИКАЦИОННИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
57 3593
гр.Пловдив - Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство
18 985
Лидерски умения и лидерски стилове. Практиката на лидерството
310 22487
ПРОИЗВОДСТВО “ТОЧНО НАВРЕМЕ” / JIT (JUST IN TIME)  или „Как да постигнем минимално време от поръчка
356 20339
5S ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО  или „Как да се справим с хаоса?“
353 21523
Обучение по безопасност и здраве при работа
98 6454
PRINCE2® Practitioner - двудневен курс и сертификационен изпит
657 37203
Традиционно познание и практики за развитие на личностния потенциал
205 11672
ТОТАЛНА ПРОДУКТИВНА ПОДДРЪЖКА или „Как да постигнем максимална ефективност на оборудването“  (TPM)
330 21893
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2015 ГОДИНА
233 17213
СЕМИНАР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
66 4164
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ЛИДЕРСТВО  и МИНИ КОМПАНИИ“
379 21823
Лидерски умения за мениджъри
635 41730
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „КОМУНИКАЦИЯ“
403 22913
Стъклото като изразно средство - курс за начинаещи
85 1208
Данъци при източника и прилагане на СИДДО
48 3753
Планиране и бюджетиране

Планиране и бюджетиране

Дата: от 02-11-2015 до 03-11-2015
25 1996
КУРС ADOBE INDESIGN

КУРС ADOBE INDESIGN

Дата: от 02-11-2015 до 18-11-2015
139 13991
Back-End Web Development с PHP и МySQL

Back-End Web Development с PHP и МySQL

Дата: от 02-11-2015 до 23-11-2015
213 20211
ХАРИЗМАТИЧНОСТ - трейнинг за личен чар и магнетизъм
570 48220
Управление на творческите индустрии
42 1399
Данъци при източника и прилагане на СИДДО
49 3801
Италиански език

Италиански език

Дата: от 03-11-2015 до 28-02-2016
5 51
Практически семинар на тема: „Анализ на собствеността върху недвижими имоти в практиката на търговск
7 246
ТРЗ и Личен състав

ТРЗ и Личен състав

Дата: от 05-11-2015 до 06-11-2015
40 1996
Стресът на работното място – новата епидемия в ЗБУТ
31 1708
 Организатор на туристическо агентска дейност
5 174
 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Дата: от 07-11-2015 до 30-04-2016
5 176
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
225 17293
Професионални обучения по част от професията
6 178
Професионално обучение за придобиване на квалификация по професия
5 51
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 07-11-2015 до 30-06-2016
4 51
Икономист - специалност
4 197
Умения за продажби и обслужване по телефона
365 21338
ИЗКУСТВОТО ЗА ПРЕЗЕНТИРАШ

ИЗКУСТВОТО ЗА ПРЕЗЕНТИРАШ

Дата: от 11-11-2015 до 12-11-2015
27 1995
 Управление на проекти финасирани от фондовете на ЕС
4 198
Оценка и възнаграждение на персонала
455 25226
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 2015 Г.
21 1995
Семинар: Годишно приключване

Семинар: Годишно приключване

Дата: от 16-11-2015 до 18-11-2015
43 3743
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 16-11-2015 до 25-11-2015
21 1180
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Шумен
46 4614
Фирмено счетоводство

Фирмено счетоводство

Дата: от 17-11-2015 до 30-01-2016
5 100
Бизнес кореспонденция и делово общуване
23 1996
КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

Дата: от 17-11-2015 до 10-12-2015
151 14267
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСФО. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2015 ГОДИНА.ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВА
24 1990
	  Практически семинар на тема: „Приложение на основни МСС и МСФО във връзка с годишното счетоводно
6 251
20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси
26 1704
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Плевен – 19 ноември 2015 г.
47 4609
Управление на човешки ресурси, международен сертификат
28 2157
Академия за Управление на Човешките ресурси 2015-2016 г.
76 6528
Презентационни умения
440 23952
Бизнес Хо′опонопоно
64 5448
THE BIG 5 - Международно  изложение за строителство и строителна индустрия  Дубай, ОАЕ
48 4843
Национален счетоводен семинар гр. Велинград
40 4606
КУРС ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО (ЗА НАПРЕДНАЛИ)
145 13788
Присъствено сертификационно обучение по коучинг през ноември
35 3812
Практически семинар на тема:  „Сигурност, злоупотреби и оценка на риска при картовите разплащания в
6 246
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- София – 26 ноември 2015 г.
30 3415
Работно време, почивки & работа от разстояние. Новите промени в Кодекса на труда.
6 220
Основи на плодотворния мениджмънт

Основи на плодотворния мениджмънт

Дата: от 26-11-2015 до 27-11-2015
282 16330
СЪВРЕМЕНЕН ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ
19 1986
Подготовка за годишното счетоводно приключване за 2015 година
31 3414
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Русе – 27 ноември 2015 г.
42 4612
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
430 20283
Управление на времето и приоритетите в работата
405 32129
Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г. с Димитър Войнов
340 24729
Web Development MasterClass

Web Development MasterClass

Дата: от 30-11-2015 до 14-03-2016
6 190
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Благоевград – 30 ноември 2015 г.
34 3403
Годишно приключване на 2015 г. - Осигуряване и ЗДДФЛ
26 1789
Промени и практика по прилагане на ЗДДС с лектор Валентина Василева
363 16419
Годишно приключване на 2015 г. – ЗКПО и ЗДДС
34 3329
Велико Търново - Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г. с Димитър Войнов
85 11526
ПРОМЕНИ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ- 2015г. ЗДДС,ЗКПО,ЗДДФЛ,ЗМДТ,ДОПК –2016.
7 424
Семинар: Годишно приключване
38 3790
“Опасности и важни фактори в дейността по безопасност и здраве при работа.”
22 1695
Седемте основни стъпки в продажбите
348 30959
Семинар: Годишно приключване
31 3788
Семинар: Годишно приключване
31 3740
Прекратяване на трудовото правоотношение – добри практики и най-често допусканите грешки.
17 1408
Трансферно ценообразуване с лектор Десислава Калудова
345 36930
Успешно водене на преговори
532 39491
Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр. Бургас -15 декември 2015 г.,
35 3733
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Ловеч – 16 декември 2015 г.
28 3398
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ
33 3731
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Враца – 17 декември 2015 г
39 4594
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Стара Загора – 18 декември 2015
31 3729
 „Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор + WORKSHOP” BEST SELLER от серията ТРУДОВО П
6 209
Годишен национален счетоводен семинар
52 4587
Академия за ръководители ( Мениджъри ) 2016
57 6500
Първокласно обслужване в магазина

Първокласно обслужване в магазина

Дата: от 10-02-2014 до 30-11-2015
587 63156
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
924 77827
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
817 77768
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
941 97088
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
841 77773
Обучения по част от професия и квалификационни курсове
144 15076
Ефективен Мърчандайзинг

Ефективен Мърчандайзинг

Дата: от 19-01-2015 до 30-11-2015
392 55111
Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
396 55371
Как да пишем делови писма?

Как да пишем делови писма?

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
455 55132
Персонален мениджмънт

Персонален мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
418 55379
5 -те стъпки на успешният търговец

5 -те стъпки на успешният търговец

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
414 55371
Как да се справим със стреса?

Как да се справим със стреса?

Дата: от 01-02-2015 до 30-11-2015
433 55347
Ръководни умения

Ръководни умения

Дата: от 09-02-2015 до 30-11-2015
732 71149
Управление на конфликти

Управление на конфликти

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
444 55726
Как да водим бизнес разговор с лекота?
657 62726
Индивидуални бизнес обучения

Индивидуални бизнес обучения

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
633 67351
Подбор на персонала

Подбор на персонала

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
639 63450
Как да преговаряме?

Как да преговаряме?

Дата: от 20-02-2015 до 30-11-2015
390 55697
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
460 46513
Центърът за професионално обучение към Международен банков институт ( с Лицензия № 200712545/2008 г.
214 18662
Бизнес администрация.Комбиниран курс, присъствена форма и дистанционно обучение
94 10197
Маркетингови проучвания.Комбиниран курс с присъствени занятия и дистанционна работа
109 10201
 Икономика и мениджмънт. Уеб-базирано обучение
93 10172
Икономика и мениджмънт.Присъствена форма
92 10203
Икономическа информатика.Дистанционен курс
104 10163
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
97 10195
 Бизнес администрация.Дистанционен курс чрез уеб-базирана платформа
104 10165
КУРС СЧЕТОВОДСТВО И СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР ЗА НАЧИНАЕЩИ
225 16402
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
735 49014
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международно признат Европейски Бизнес Сертификат
203 15382
Front-End Web Development

Front-End Web Development

Дата: от 14-09-2015 до 16-10-2015
146 13255
Джедайски курс “Пътят на Силата и знанието”
577 50554
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
596 39592
Организация на времето

Организация на времето

Дата: от 21-09-2015 до 30-11-2015
979 61950
Програмиране със С++ за начинаещи

Програмиране със С++ за начинаещи

Дата: от 23-09-2015 до 04-11-2015
68 7138
Финансови Пазари

Финансови Пазари

Дата: от 23-09-2015 до 14-10-2015
77 6697
Промо курс
82 7139
Създаване на онлайн магазин чрез PrestaShop
284 22439
Основите на коучинга

Основите на коучинга

Дата: от 24-09-2015 до 30-12-2015
330 22079
Тренинг
77 6757
Планиране и управление на видео маркетинг стратегия
390 34975
Администратор в хотелиерството

Администратор в хотелиерството

Дата: от 27-09-2015 до 20-11-2015
40 3963
Готвачи от 12 октомври 2015

Готвачи от 12 октомври 2015

Дата: от 27-09-2015 до 20-11-2015
39 3961
Стани интернет маркетинг експерт

Стани интернет маркетинг експерт

Дата: от 27-09-2015 до 31-01-2016
189 13044
Ресторантьор лицензиран курс

Ресторантьор лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 11-12-2015
33 3962
Сервитьори по лиценз на МОН

Сервитьори по лиценз на МОН

Дата: от 27-09-2015 до 27-10-2015
30 3960
Хотелиер лицензиран курс

Хотелиер лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 14-12-2015
33 3962
Бармани от 12 октомври 2015г

Бармани от 12 октомври 2015г

Дата: от 27-09-2015 до 31-10-2015
33 3961
Стюарди/ камериери/ на яхти

Стюарди/ камериери/ на яхти

Дата: от 27-09-2015 до 30-10-2015
34 3961
Wealth Forum feat Robert Kiyosaki - Asel Sydykova - Eric Edmeades (Tallinn - Estonia)
81 7144
Сервитьор-Барман

Сервитьор-Барман

Дата: от 27-09-2015 до 27-10-2015
38 3963
Камериер лицензиран курс

Камериер лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 30-10-2015
38 3963
Become an ICF accredited coach with My coaching

Become an ICF accredited coach with My coaching

Дата: от 28-09-2015 до 11-12-2015
485 40369
КУРС ТРЗ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ с 50% отстъпка
151 10407
Счетоводство за начинаещи. Обща теория. Практически курс.
550 48484
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО “ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВ
247 18606
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
543 59321
Autodesk Maya 3D - курсове

Autodesk Maya 3D - курсове

Дата: от 03-10-2015 до 18-10-2015
532 29724
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А- Уеб-базирано обучение
605 40590
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А
695 49430
Курс по бизнес английски език

Курс по бизнес английски език

Дата: от 05-10-2015 до 06-11-2015
128 10634
SEO Master Class

SEO Master Class

Дата: от 05-10-2015 до 15-10-2015
245 18926
Adobe Illustrator курс

Adobe Illustrator курс

Дата: от 06-10-2015 до 22-10-2015
329 22439
Бизнес английски - практически курс

Бизнес английски - практически курс

Дата: от 10-10-2015 до 15-11-2015
201 15236
ТРЗ за начинаещи

ТРЗ за начинаещи

Дата: от 10-10-2015 до 01-11-2015
505 39271
Семинар в Сицилия, Италия: Промени 2015 в трудовото законодателство.
166 14351
Академия по лични финанси и инвестиране
119 9461
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 12-10-2015 до 14-10-2015
649 66423
Рекламни стратегии на бранда

Рекламни стратегии на бранда

Дата: от 12-10-2015 до 26-10-2015
57 4038