всички новини
UX/UI или как доволният клиент е в основата на успешния сайт?
18 2120
Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- ШУМЕН
73 8658
Professional Scrum Master Certification Course (PSM-I)

Professional Scrum Master Certification Course (PSM-I)

Дата: от 24-10-2016 до 25-10-2016
182 21156
Основи на програмирането – за начинаещи
33 4136
ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ДОСТАВКИ НА СТОКИ. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС. ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ
44 7009
Основи на програмирането – за начинаещи
22 4143
Професионален празник на брокерите и агентите на недвижими имоти INSPIRE TO HIGHER
40 5138
Практически семинар-дискусия на тема: „Принудително изпълнение върху вземания на длъжника от банки п
29 3468
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 26-10-2016 до 28-10-2016
380 60054
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 26-10-2016 до 29-10-2016
1664 187124
ПРАКТИКА по ЗДДС при движение на услуги и стоки
44 4432
Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- ПЛЕВЕН
56 8656
Презентация: Мрежови технологии и киберсигурност
25 2325
ИСКАТЕ ЛИ ДА СТЕ ЕКСКЛУЗИВНИ АГЕНТИ,  ДА ПЕЧЕЛИТЕ 6% КОМИСИОННА И  ДА ПРАВИТЕ БЪРЗИ И УСПЕШНИ СДЕЛКИ
47 7389
Практически семинар на тема: „Управление на риска в търговска банка“
21 3469
Разработка на мобилни приложения за iPhone и iPad
27 4134
Как да наемем чужденец на работа в българска фирма?
127 17748
Разработка на мобилни приложения за iPhone и iPad
28 4140
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Дата: от 27-10-2016 до 28-10-2016
79 8983
Димитър Войнов за Годишното данъчно приключване на 2016 г. и промени в ЗКПО за 2017 г.
42 3671
КАК ДА БЪДЕМ ЕФЕКТИВНИ ЛИДЕРИ И ДА ПОСТИГАМЕ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ
946 83729
Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Дата: от 31-10-2016 до 25-11-2016
514 60847
Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- БЛАГОЕВГРАД
60 8652
Курс за Бармани от 31 октомври 2016г

Курс за Бармани от 31 октомври 2016г

Дата: от 31-10-2016 до 25-11-2016
631 81197
Курсове за Сервитьор-Бармани

Курсове за Сервитьор-Бармани

Дата: от 31-10-2016 до 25-11-2016
582 63262
Дистанционен курс по Фирмено управление
362 42932
Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност
118 16760
Велико Търново - Димитър Войнов за Годишното данъчно приключване на 2016 г. и промени в ЗКПО за 2017
16 3449
Камериер дистанционно обучение

Камериер дистанционно обучение

Дата: от 01-11-2016 до 01-12-2016
523 63972
Обучение по Компютърна графика и дизайн
131 16759
БЕЗПЛАТНО професионално обучение по спец.
35 4912
Обучение по Разработване на софтуер

Обучение по Разработване на софтуер

Дата: от 01-11-2016 до 31-07-2018
109 16759
Ресторантьор лицензиран курс

Ресторантьор лицензиран курс

Дата: от 01-11-2016 до 30-12-2016
619 84341
БЕЗПЛАТНО професионално обучение по специалност „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН”
41 4911
БЕЗПЛАТНО професионално обучение по специалност
35 4402
БЕЗПЛАТНО професионално обучение по специалност
43 4911
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ В РЕАЛНИЯ СЕКТО
59 8980
Дистанционен модул по Управление на човешки ресурси
15 626
БЕЗПЛАТНО професионално обучение по специалност
34 4419
Дистанционно обучение по Mаркетинг с международен сертификат
99 10385
 „Управление и решаване на конфликти”
137 17741
АВТОМАТИЧЕН ОБМЕН НА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ – FATCA, COMMON REPORTING STANDARD, DAC 2
51 8978
В ТЪРСЕНЕ НА... СЕБЕ СИ

В ТЪРСЕНЕ НА... СЕБЕ СИ

Дата: от 02-11-2016 до 26-04-2017
23 2880
„Управление на екипи”
126 17737
Content Marketing Program 2016

Content Marketing Program 2016

Дата: от 03-11-2016 до 08-12-2016
40 5892
КОМУНИКАЦИЯ И РАБОТА В ЕКИП

КОМУНИКАЦИЯ И РАБОТА В ЕКИП

Дата: от 03-11-2016 до 04-11-2016
70 8977
УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ.
134 14677
Курс по СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – 50 уч. Часа /съботно-неделен/
47 6800
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО “ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВ
734 61994
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
1053 110801
МЕНИДЖМЪНТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, МАРКЕТИНГ И ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ
95 10138
Курс по ТРЗ и СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ – 50 уч. Часа /съботно-неделен/
46 6802
МЕНИДЖМЪНТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, МАРКЕТИНГ И ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ
16 2072
 Лицензиран курс за Готвачи

Лицензиран курс за Готвачи

Дата: от 07-11-2016 до 15-12-2016
532 60041
Курсове за Готвачи от 07 ноември  2016г

Курсове за Готвачи от 07 ноември 2016г

Дата: от 07-11-2016 до 15-12-2016
677 77886
ISO/TS 16949:2009 / РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ
111 15471
ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕНЕ. ФАКТОРИ И МОТИВАЦИОННИ МОДЕЛИ
13 1154
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Дата: от 09-11-2016 до 10-11-2016
68 8974
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ГНЕВА И АГРЕСИЯТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
16 1151
Техническият сътрудник в помощ на фирмата - практически семинар
90 11970
РАЗВИТИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА WEB САЙТА
55 8972
ТРЗ и социално осигуряване за начинаещи
1089 86172
КУРС ADOBE PHOTOSHOP ЗА НАЧИНАЕЩИ

КУРС ADOBE PHOTOSHOP ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 12-11-2016 до 27-11-2016
257 12548
Видео маркетинг и продукция за социални мрежи
34 4427
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 12-11-2016 до 27-11-2016
559 17372
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ. Ефективни техники и ключови умения за продажби.
97 14672
КУРС ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО II НИВО

КУРС ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО II НИВО

Дата: от 14-11-2016 до 12-12-2016
301 10714
БЕЗКРАЙНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПЕЧАТИТЕ И МАСТИЛАТА
13 1145
СЕМИНАР СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ / СИДДО/ - ОБЩИ ПРИНЦИПИ И ПРАКТИЧЕСК
185 11007
Експертен курс на тема:
58 8978
КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ
772 56841
НАЙ-ВАЖНИТЕ МЕНИДЖЪРСКИ ИНСТРУМЕНТИ
705 58886
Практически семинар:
51 6817
КАКВО ДА ПРОВЕРИМ НА КРАЯ НА ГОДИНАТА ЗА ДА СМЕ ИЗРЯДНИ КЪМ НОИ
53 8968
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2016 Г.
64 8969
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2016 г. Съществените изменения и нови моменти в ДДС зако
46 7013
Практически курс: „БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС.
20 4017
УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ. Умения за ръководене на хора. Тестове, добри практики.
726 61303
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2016 Г.
49 8966
МОТИВИРАНЕ - добри практики и теории
713 63482
Обслужване на клиенти - практически семинар
89 11439
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВАТА 2016 Г.
63 8927
Умения за ефективно интервюиране и подбор
76 11959
“ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2016” Промените в ЗДДС, Нов данък в ЗКПО през 2016 г. Годишно данъчно при
42 5833
ПРИОРЕТИЗИРАНЕ И ДЕЛЕГИРАНЕ
677 65026
Годишно приключване и промени в ЗДДФЛ, Осигуряването и ЗДДС
13 1257
УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И ПЛАНИРАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ
749 66874
Нов данък в ЗКПО от 2016 г. Годишно данъчно приключване на 2016 г.
35 4426
УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА. 8 СТЪПКОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
731 59117
Пловдив – Нов данък в ЗКПО и Годишно данъчно приключване на 2016 г.
17 3234
ОЦЕНЯВАНЕ И АТЕСТАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА
53 8960
ДА ПРЕЗЕНТИРАШ МАГИЧЕСКИ

ДА ПРЕЗЕНТИРАШ МАГИЧЕСКИ

Дата: от 08-12-2016 до 09-12-2016
49 8960
ЕФЕКТИВНИ ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ СРЕЩИ И КОНСТРУКТИВНОСТ НА ПОДХОДА ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
672 68228
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
988 28488
ПСИХОЛОГИЯ НА ЦЕНИТЕ И КАК ДА СЪЗДАМ „ПРАВИЛНА“ ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ
84 14624
„ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
11 2152
МЕНИДЖЪР и/или ЛИДЕР
86 14652
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2016 Г.
59 8960
Плевен 20.12.2016г. ЗДДС с адв.Росен Русков
14 2101
Годишен национален счетоводен семинар
61 8712
ЗДДС - 2017 в Русе на 18.01.2017г. с адв. Русков
35 6901
ВАРНА 20.01.17г. семинар ЗДДС - 2017 лектор: адв. Росен Русков
40 6525
Осигуряване - 2017 на 31.01.2017г. в Русе лектор:Зорница Димитрова
41 6550
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
512 53312
Харизматичната комуникация и скритите възможности на Power Point
468 67190
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
1518 160896
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
1398 141321
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
967 107581
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
1531 141386
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
1400 141314
ArchiCAD курс

ArchiCAD курс

Дата: от 04-01-2016 до 30-12-2016
1046 88761
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 04-01-2016 до 30-12-2016
857 83859
Финансово-счетоводен анализ

Финансово-счетоводен анализ

Дата: от 04-01-2016 до 30-12-2016
1439 85082
Autodesk Maya 3D

Autodesk Maya 3D

Дата: от 04-01-2016 до 30-12-2016
1075 93040
Уроци по програмиране - Безплатно

Уроци по програмиране - Безплатно

Дата: от 08-04-2016 до 31-12-2016
388 38973
Пролетен прием в компютърна академия IT STEP
403 54759
	Магистърска програма „Банков Мениджмънт” - есенен прием
631 35549
Индивидуални бизнес обучения

Индивидуални бизнес обучения

Дата: от 20-06-2016 до 30-11-2016
1069 110528
Как да говорим убедително ?

Как да говорим убедително ?

Дата: от 20-06-2016 до 30-11-2016
229 32114
Вълшебният презентатор

Вълшебният презентатор

Дата: от 20-06-2016 до 30-11-2016
208 32098
Подбор на персонала

Подбор на персонала

Дата: от 20-06-2016 до 30-11-2016
1136 106627
Ефективният служител

Ефективният служител

Дата: от 20-06-2016 до 30-11-2016
835 98563
Първокласно обслужване в магазина

Първокласно обслужване в магазина

Дата: от 20-06-2016 до 30-11-2016
1040 106359
5 -те стъпки на успешният търговец

5 -те стъпки на успешният търговец

Дата: от 20-06-2016 до 30-11-2016
847 98557
Как да преговаряме?

Как да преговаряме?

Дата: от 20-06-2016 до 30-11-2016
808 98873
Ефективен Мърчандайзинг

Ефективен Мърчандайзинг

Дата: от 20-06-2016 до 30-11-2016
213 32124
Как да пишем делови писма?

Как да пишем делови писма?

Дата: от 20-06-2016 до 30-11-2016
977 98145
Управление на конфликти

Управление на конфликти

Дата: от 20-06-2016 до 30-11-2016
905 98907
Тайм Мениджмънт

Тайм Мениджмънт

Дата: от 21-06-2016 до 30-11-2016
1626 105109
Как да водим бизнес разговор с лекота?
1172 105899
Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт

Дата: от 25-07-2016 до 30-11-2016
838 98542
Цялостен Java курс – неустоимо лятно предложение
136 17844
 Икономика и мениджмънт. Уеб-базирано обучение
568 53184
MS Excel курсове – непопулярни функции

MS Excel курсове – непопулярни функции

Дата: от 01-09-2016 до 30-12-2016
805 70050
Икономика и мениджмънт - смесена форма на обучение
533 53324
Икономическа информатика.Дистанционен курс
607 53180
Цялостен Java курс

Цялостен Java курс

Дата: от 01-09-2016 до 01-11-2016
166 19139
 Бизнес администрация.Дистанционен курс чрез уеб-базирана платформа
576 53183
Бизнес администрация.Комбиниран курс, присъствена форма и дистанционно обучение
573 53312
Маркетингови проучвания.Комбиниран курс с присъствени занятия и дистанционна работа
576 47689
Въведение в програмирането с Python

Въведение в програмирането с Python

Дата: от 16-09-2016 до 27-10-2016
65 9936
Въведение в програмирането с Python

Въведение в програмирането с Python

Дата: от 16-09-2016 до 27-10-2016
59 9951
Академия за ръководители ( Мениджъри ) 2016-2017
867 88248
Програмиране за начинаещи с JavaScript

Програмиране за начинаещи с JavaScript

Дата: от 19-09-2016 до 29-10-2016
55 9944
Програмиране за начинаещи с JavaScript

Програмиране за начинаещи с JavaScript

Дата: от 19-09-2016 до 29-10-2016
58 9961
Уебинари в област Самоуправление

Уебинари в област Самоуправление

Дата: от 25-09-2016 до 31-12-2016
43 6003
 Курс по Web Design

Курс по Web Design

Дата: от 26-09-2016 до 10-07-2017
354 46253
 Курс по Web Development

Курс по Web Development

Дата: от 26-09-2016 до 10-07-2017
341 46257
Разработка на мобилни приложения за Android
65 9960
 Курс по графичен дизайн

Курс по графичен дизайн

Дата: от 27-09-2016 до 13-07-2017
427 46250
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ – 2 ЧАСТ
156 18990
Разработка на мобилни приложения за Android
66 9958
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 27-09-2016 до 30-11-2016
146 16619
Академия по Счетоводство

Академия по Счетоводство

Дата: от 27-09-2016 до 06-06-2017
208 21778
Разработка на мобилни приложения за iPhone и iPad
65 9960
Разработка на мобилни приложения за iPhone и iPad
57 9963
Програмиране със С за начинаещи

Програмиране със С за начинаещи

Дата: от 29-09-2016 до 18-11-2016
47 8960
МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

Дата: от 30-09-2016 до 23-10-2016
43 7327
Курс по Интериорен Дизайн

Курс по Интериорен Дизайн

Дата: от 30-09-2016 до 07-07-2017
212 21878
Курс JavaScript and AJAX

Курс JavaScript and AJAX

Дата: от 30-09-2016 до 30-11-2016
48 9103
Курс JavaScript and AJAX

Курс JavaScript and AJAX

Дата: от 30-09-2016 до 30-11-2016
54 9115
Семинар „Партньори в бизнеса, партньори в любовта“
122 14104
Академия по Интернет Маркетинг

Академия по Интернет Маркетинг

Дата: от 30-09-2016 до 08-01-2018
221 21770
Моден дизайн за начинаещи - базов, практически курс
42 7863
ПРАКТИЧЕСКО СЧЕТОВОДСТВО за начинаещи
295 16374
EBC*L Ниво B – Бизнес планиране. Оценка и анализ на инвестиционни проекти. Маркетинг и продажби.
141 17434
Лидерство и мениджмънт. Програма за международен сертификат EBC*L
148 17441
 Обучение в детската компютърна академия на IT STEP
128 16804
Финансист - Застрахователно и осигурително дело
529 74773
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 03-10-2016 до 20-12-2016
578 74767
Организатор туристическо агентска дейност
526 74770
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 04-10-2016 до 20-12-2016
582 74838
Икономист

Икономист

Дата: от 04-10-2016 до 20-12-2016
529 74766
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 05-10-2016 до 20-12-2016
611 74759
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ – 1 ЧАСТ
154 18970
Курс: „Introduction to Machine Learning“

Курс: „Introduction to Machine Learning“

Дата: от 06-10-2016 до 08-12-2016
35 5314
ОБУЧЕНИЯ  ЗА  ПРИДОБИВАНЕ  НА   КВАЛИФИКАЦИЯ
142 17777
Курс по Фотография

Курс по Фотография

Дата: от 08-10-2016 до 27-11-2016
42 6809
 Английски език по професии

Английски език по професии

Дата: от 10-10-2016 до 13-02-2017
540 75091
Курс за Администратор в хотелиерството дистанционно обучение
569 71689
Сътрудник в маркетингови дейности

Сътрудник в маркетингови дейности

Дата: от 10-10-2016 до 20-12-2016
602 75099
Курс за Стюарди/ камериери/ на яхти

Курс за Стюарди/ камериери/ на яхти

Дата: от 10-10-2016 до 31-10-2016
526 63196
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 10-10-2016 до 13-02-2017
480 75089
Курс за Хотелиери дистанционно обучение
534 80436
Английски език

Английски език

Дата: от 11-10-2016 до 20-12-2016
580 75107
Италиански език

Италиански език

Дата: от 11-10-2016 до 20-12-2016
127 17765
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 11-10-2016 до 20-12-2016
123 17768
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 11-10-2016 до 20-12-2016
525 54234
Френски език

Френски език

Дата: от 11-10-2016 до 20-12-2016
122 17766
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 11-10-2016 до 23-10-2016
1051 71174
Испански език

Испански език

Дата: от 11-10-2016 до 20-12-2016
130 17762
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“ неделен курс
1848 89553
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ
140 18947
КУРС ЗА УЧЕНИЦИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
290 39851
Курс по английски език НИВО А2 за възрастни и ученици горен курс.
233 23446
Java SE 8 през октомври – за напреднали

Java SE 8 през октомври – за напреднали

Дата: от 20-10-2016 до 01-12-2016
22 4141
Java SE 8 през октомври – за напреднали

Java SE 8 през октомври – за напреднали

Дата: от 20-10-2016 до 01-12-2016
26 4152
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“
470 21910
Психология на дизайна

Психология на дизайна

Дата: от 21-10-2016 до 14-11-2016
1297 97955
Курс за Събитийни Мениджъри - 21, 22 и 23 Октомври 2016 г.
728 69750
Курс за напреднали Adobe Photoshop

Курс за напреднали Adobe Photoshop

Дата: от 21-10-2016 до 14-11-2016
955 98166
Курс по Adobe Illustrator за начинаещи

Курс по Adobe Illustrator за начинаещи

Дата: от 21-10-2016 до 14-11-2016
475 54771
Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Дата: от 21-10-2016 до 14-11-2016
1136 98693
Фестивал на изобилието - зимата идва, подари си топлина
37 5571
Event management university

Event management university

Дата: от 22-10-2016 до 23-10-2016
68 6946