всички новини
Weemss
http://power-networking.eu/
Изкуството да Комуникираш

Изкуството да Комуникираш

Дата: 11-09-2014
Цена: 180.00 лв.
65 3261
	Наредба 18 на БНБ

Наредба 18 на БНБ

Дата: 29-08-2014
Цена: 144.00 лв.
398 25036
30 август – Семинар „Паническите атаки – проблем или ресурс за развитие?“ с проф. Роглев
29 2192
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 30-08-2014 до 31-08-2014
Цена: 180.00 лв.
341 27099
Интензивен Java курс

Интензивен Java курс

Дата: от 01-09-2014 до 15-09-2014
Цена: 329.00 лв.
16 995
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А - вечерен курс
323 29222
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
286 18535
ITIL Fondation

ITIL Fondation

Дата: от 03-09-2014 до 05-09-2014
Цена: 1,197.00 лв.
20 970
Фирмено управление - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ

Фирмено управление - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ

Дата: от 06-09-2014 до 07-09-2014
Цена: 448.00 лв.
228 12013
Предприемачески управленски иновационни стратегии и поведение в глобална мултикултурна среда
67 5057
Сертифициращо обучение за медиатори

Сертифициращо обучение за медиатори

Дата: от 12-09-2014 до 21-09-2014
Цена: 570.00 лв.
134 9112
Маркетинг и бранд мениджмънт - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ
352 14171
Професионални обучения по програмата
72 5362
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции

Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции

Дата: от 15-09-2014 до 28-11-2014
Цена: 165.00 лв.
46 2395
Supporting Windows 8.1 (MOC 20688D)

Supporting Windows 8.1 (MOC 20688D)

Дата: от 15-09-2014 до 19-09-2014
Цена: 1,197.00 лв.
8 103
”Зелен компонент” на директните плащания за периода 2014-2020 г.Програма за развитие на селските рай
25 1393
Практически семинар относно новите промени в Закона за потребителския кредит
294 12562
Обучения по програма

Обучения по програма "Аз мога повече"

Дата: от 16-09-2014 до 30-04-2015
Цена: 0.00 лв.
60 5360
„Изменения и прилагане на МСФО през 2014 г.” - Пловдив
8 273
Промени в социалното и здравното осигуряване

Промени в социалното и здравното осигуряване

Дата: от 17-09-2014 до 22-09-2014
Цена: 328.00 лв.
163 12479
Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС. Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 01.012014 г. Влияние на
76 6146
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
Цена: 0.00 лв.
64 5356
Курс

Курс "Java Fundamentals"

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
Цена: 659.00 лв.
16 982
IDC Big Data and Business Analytics Forum 2014

IDC Big Data and Business Analytics Forum 2014

Дата: 18-09-2014
Цена: 0.00 лв.
13 476
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
248 9379
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 18-09-2014 до 20-09-2014
Цена: 258.00 лв.
6 219
Всичко за трудовите досиета в предприятието. Управление на трудовите правоотношения
81 6018
Промени в Кодекс на труда, kодекс за социално и здравно осигуряване, ДОПК 2013 г.
195 12504
Сертификатна Програма –   PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)

Сертификатна Програма – PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)

Дата: от 19-09-2014 до 19-03-2015
Цена: 0.00 лв.
180 11661
Обслужване на корпоративни клиенти

Обслужване на корпоративни клиенти

Дата: 19-09-2014
Цена: 180.00 лв.
67 6014
ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В СОЦИАЛНОТО, ЗДРАВНОТО, ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ
83 4925
Управление на човешките ресурси - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ
267 13976
Национален счетоводен семинар за ръководители и счетоводители Лято 2014 г.
29 1396
СИДДО - Практически случаи

СИДДО - Практически случаи

Дата: 24-09-2014
Цена: 180.00 лв.
72 6008
Анализ на финансовите отчети

Анализ на финансовите отчети

Дата: от 25-09-2014 до 26-09-2014
Цена: 540.00 лв.
263 12574
Промени в социалното и здравното осигуряване през 2014 г. Съществените изменения и нови моменти в ЗД
22 1393
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
547 48864
ОБЗОРЕН СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМИТЕ В ЗДДС – 2014 лектор: адв. Росен Русков
37 2312
„Изменения и прилагане на МСФО през 2014 г.” - София
8 273
Лидерът без титла - Как да ръководите, мотивирате и доставяте щастие
138 6288
Финансов мениджмънт и инвестиции - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ
238 17314
Професионално обучение

Професионално обучение "Програмно осигуяване"

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
Цена: 2,480.00 лв.
14 975
23 1464
Linux обучение  Курс за подготовка за младши  системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI   Нача
72 6001
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
28 2166
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 06-10-2014 до 08-10-2014
Цена: 1,619.00 лв.
423 49840
Успешни преговори. Практически курс за служители на веригата за доставки
69 5998
Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Дата: от 07-10-2014 до 23-10-2014
Цена: 390.00 лв.
62 5367
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme

Дата: 08-10-2014
Цена: 1,162.00 лв.
413 49872
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 09-10-2014 до 11-10-2014
Цена: 1,549.00 лв.
64 5484
Подбор на персонал - обучение

Подбор на персонал - обучение

Дата: от 09-10-2014 до 10-10-2014
Цена: 390.00 лв.
40 3241
Professional Scrum Master Certification Course (PSM-I)

Professional Scrum Master Certification Course (PSM-I)

Дата: от 12-10-2014 до 13-10-2014
Цена: 927.00 лв.
324 30596
Произвеждай бързо и евтино

Произвеждай бързо и евтино

Дата: 14-10-2014
Цена: 342.00 лв.
225 20935
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
131 11210
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
Цена: 370.00 лв.
50 4003
Лизингът и неговото правилно осчетоводяване
72 5993
Управление на качеството на проектите/Management Project Quality

Управление на качеството на проектите/Management Project Quality

Дата: от 27-10-2014 до 29-10-2014
Цена: 0.00 лв.
6 101
Обучение за обучители

Обучение за обучители

Дата: 27-10-2014
Цена: 180.00 лв.
73 5989
Международни стандарти за финансови отчети  Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.   28 -
73 5870
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
Цена: 380.00 лв.
469 44112
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
Цена: 1,582.00 лв.
55 5278
Тренинг за убедителни презентатори

Тренинг за убедителни презентатори

Дата: от 29-10-2014 до 30-10-2014
Цена: 360.00 лв.
21 1463
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
68 5983
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
Цена: 68.00 лв.
96 6543
Управленско развитие на среден ръководен персонал

Управленско развитие на среден ръководен персонал

Дата: от 12-11-2014 до 13-11-2014
Цена: 360.00 лв.
21 1456
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
Цена: 1,068.00 лв.
422 53321
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
Цена: 979.00 лв.
53 5312
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
Цена: 979.00 лв.
54 5298
Професия

Професия "Данъчен и митнически посредник"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
Цена: 979.00 лв.
56 5303
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
Цена: 1,328.00 лв.
23 883
Професия
52 5305
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
Цена: 979.00 лв.
62 5305
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
Цена: 979.00 лв.
57 5307
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
Цена: 979.00 лв.
54 5312
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
Цена: 276.00 лв.
5 214
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
377 35050
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
377 35039
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
479 54163
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
409 35065
Второ издание на програма
280 29173
Intunity Coaches Training Program

Intunity Coaches Training Program

Дата: от 16-05-2014 до 28-09-2014
Цена: 3,500.00 лв.
241 25083
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
355 32534
ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ! Курс по емоционална интелигентност.

ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ! Курс по емоционална интелигентност.

Дата: от 17-06-2014 до 02-09-2014
Цена: 250.00 лв.
161 11331
ЗАПОЧНИ ДА ОБИЧАШ СЕБЕ СИ! Курс за повишаване на самооценката
174 11197
Ръководни ,Мениджърски умения

Ръководни ,Мениджърски умения

Дата: от 01-07-2014 до 31-08-2014
Цена: 130.00 лв.
203 15304
ОБИЧАЙ СЕБЕ СИ! Практически тренинг

ОБИЧАЙ СЕБЕ СИ! Практически тренинг

Дата: от 03-07-2014 до 18-09-2014
Цена: 250.00 лв.
121 9217
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
71 5814
Курсът за

Курсът за "B2B кампании за директни продажби"

Дата: от 17-07-2014 до 30-09-2014
Цена: 160.00 лв.
61 5838
Курсът за

Курсът за "B2B кампании за директни продажби

Дата: от 17-07-2014 до 30-09-2014
Цена: 160.00 лв.
63 5836
Програма

Програма "Аз мога повече"

Дата: от 18-08-2014 до 30-08-2014
Цена: 0.00 лв.
74 5314
ITCE Summer Sales - ​Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases Training

ITCE Summer Sales - ​Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases Training

Дата: от 25-08-2014 до 29-08-2014
Цена: 1,110.00 лв.
108 9042
ITCE Summer Sales - ​Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 Training

ITCE Summer Sales - ​Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 Training

Дата: от 25-08-2014 до 29-08-2014
Цена: 1,110.00 лв.
105 9041
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
237 14610