всички новини
http://power-networking.eu/
http://reading-people.eu/
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
65 5832
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
134 7253
Годишно данъчно приключване на 2014г. и промени в ЗКПО през 2014г.
100 7714
Техники за водене на преговори
181 17033
Управление на качеството на проектите/Management Project Quality
138 10536
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
232 16055
Измененията в ЗДДС през 2014г.
71 7925
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
599 55148
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
170 16908
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
142 16309
Тренинг за убедителни презентатори

Тренинг за убедителни презентатори

Дата: от 29-10-2014 до 30-10-2014
139 12461
Данък при източника и прилагане на СИДДО
69 7916
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
99 7282
Финансиране и подпомагане на бизнеса
69 4569
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
36 2220
Последни изменения и допълнения в нормативната уредба, методическите указания за прилагане на систем
65 7910
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
186 16998
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
35 2217
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
26 2218
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
35 2365
Търговски маркетинг и търговско планиране
273 17354
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
172 10651
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
384 22409
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
50 5090
IRCA акредитирано обучение Водещи одитори на Системи за управление на околната среда ISO 14001:2004
13 494
Управление на производствени и опасни отпадъци
139 11303
Как да привличаме клиенти и да управляваме очакванията им
30 1984
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
26 2212
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
56 5783
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
28 3613
Варна-
64 4468
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
46 5049
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
181 17485
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
105 10611
Секретни рецепти за ефективен персонал
26 1799
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
268 21148
Управленско развитие на среден ръководен персонал
102 12364
IRCA акредитирано обучение за Водещи одитори на системи за управление OHSAS 18001:2007
13 515
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
497 64261
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
29 3580
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
670 59895
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
34 5021
Професия
123 16208
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
149 16208
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
19 1636
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
137 16209
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
135 16215
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
100 11788
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
125 16222
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
111 11883
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
125 16202
Професия
129 16203
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
5 294
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
28 2153
Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Дата: от 18-11-2014 до 22-11-2014
6 274
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
524 51315
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
76 9476
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 22-11-2014 до 23-11-2014
385 27904
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
33 2420
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
15 956
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
28 1658
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
8 345
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
132 8148
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
152 13342
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
24 2707
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
88 11046
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
37 6387
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
26 2136
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
368 21101
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
403 20451
	Наредба 18 на БНБ

Наредба 18 на БНБ

Дата: 29-11-2014
466 25657
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
54 6260
FATCA - процедури по комплексна проверка и преглед на техническата схема
11 513
Юридически аспекти на договарянето
74 6735
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
28 2419
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
148 16492
Практически семинар: Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на банките за 2014 г.
12 515
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
356 22698
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
531 60855
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
27 2134
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
510 60861
Практически семинар-дискусия на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове
11 509
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
23 2406
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
38 5089
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
4 291
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
27 2406
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
4 291
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
42 5784
Годишен национален счетоводен семинар
24 2137
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
27 2627
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
547 65027
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
497 45884
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
459 45857
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
449 45866
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
135 16644
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
80 10382
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
80 10385
Умения за презентиране - онлайн обучение
76 9833
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
70 9832
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
72 9830
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
66 9830
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
62 9284
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
72 9289
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
73 9288
Професионални обучения по програмата
180 16259
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
174 13330
Обучения по програма
157 16257
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
100 11843
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
153 16219
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
303 22529
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
75 10005
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
391 32617
Курс

Курс "Как да си създам сайт"

Дата: от 25-09-2014 до 29-10-2014
80 10040
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
83 10018
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
80 10490
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
102 10489
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
91 10337
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
91 10327
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
101 10355
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
89 10365
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
101 11792
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
122 10483
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
84 10333
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
191 16646
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
118 12763
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
228 18758
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
174 9077
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
472 43216
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
72 6252
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
44 4967
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
254 22102
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
114 10000
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
65 5527
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
138 7982
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
149 14904
Тайни на доброто представяне, презентиране, убеждаване и публично говорене- 2дневен семинар
97 7156
Психология на рекламата и продажбата
312 24256
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
340 25390
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
38 3610
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
37 3609
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
369 26430
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
312 24255
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
388 31571