всички новини
http://power-networking.eu/
Изкуството да Продаваш - практически курс за ключови продажбени умения
62 5299
„20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси“
95 8916
Актуални въпроси по социално осигуряване и трудово право . Практика по ЗДДФЛ
66 5264
СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

Дата: от 23-10-2014 до 24-10-2014
113 9436
E-manager SEO

E-manager SEO

Дата: от 24-10-2014 до 25-10-2014
100 7112
ПАОЛО РУДЖЕРИ „ЛИДЕРСТВО И МОТИВАЦИЯ В КОРПОРАТИВНИЯ СВЯТ“ ТРЕНИНГ
171 9379
Лизингът и неговото правилно осчетоводяване
160 16479
Успешно водене на преговори
138 10927
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
125 6685
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
223 15487
Техники за водене на преговори
177 16464
Управление на качеството на проектите/Management Project Quality
133 9967
Годишно данъчно приключване на 2014г. и промени в ЗКПО през 2014г.
90 7146
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
590 54580
Измененията в ЗДДС през 2014г.
65 7357
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
163 16339
Данък при източника и прилагане на СИДДО
61 7348
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
136 15739
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
90 6714
Тренинг за убедителни презентатори

Тренинг за убедителни презентатори

Дата: от 29-10-2014 до 30-10-2014
132 11890
Финансиране и подпомагане на бизнеса
62 4001
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
28 1652
Последни изменения и допълнения в нормативната уредба, методическите указания за прилагане на систем
58 7342
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
176 16429
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
55 5262
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
29 1648
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
20 1649
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
161 10082
Търговски маркетинг и търговско планиране
262 16786
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
29 1797
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
45 4521
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
378 21839
Управление на производствени и опасни отпадъци
131 10733
Как да привличаме клиенти и да управляваме очакванията им
23 1415
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
21 1642
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
50 5214
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
20 3045
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
38 4480
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
176 16917
Варна-

Варна-

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
52 3899
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
101 10042
Секретни рецепти за ефективен персонал
20 1231
Управленско развитие на среден ръководен персонал
97 11793
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
262 20578
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
491 63691
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
23 3011
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
664 59325
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
30 4452
Професия
118 15640
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
146 15640
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
133 15641
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
130 15648
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
96 11220
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
121 15654
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
107 11314
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
121 15634
Професия
126 15635
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
22 1587
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
516 50752
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
72 8913
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
26 1864
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
8 402
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
19 1103
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
148 12789
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
16 2155
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
122 7595
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
84 10495
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
33 5835
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
399 19900
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
21 1583
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
361 20550
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
47 5707
Юридически аспекти на договарянето
69 6184
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
20 1864
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
143 15939
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
351 22147
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
526 60302
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
21 1582
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
505 60308
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
17 1854
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
20 1853
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
32 4537
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
37 5231
Годишен национален счетоводен семинар
19 1583
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
21 2076
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
493 45331
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
445 45313
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
546 64474
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
456 45304
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
131 16090
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
74 9830
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
77 9833
Умения за презентиране - онлайн обучение
71 9279
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
68 9278
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
68 9276
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
61 9276
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
68 8734
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
60 8730
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
65 8735
Професионални обучения по програмата
176 15708
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
170 12779
Обучения по програма
153 15706
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
149 15668
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
97 11291
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
297 21976
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
71 9453
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
386 32064
Курс

Курс "Как да си създам сайт"

Дата: от 25-09-2014 до 29-10-2014
78 9488
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
81 9465
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
78 9959
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
96 9955
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
87 9799
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
88 9787
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
97 9810
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
87 9817
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
99 11248
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
117 9941
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
83 9795
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
166 8588
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
187 16163
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
116 12281
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
226 18274
Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Дата: от 07-10-2014 до 23-10-2014
173 15553
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
468 42738
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
67 5775
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
43 4490
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
132 7506
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
251 21625
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
108 9522
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
58 5051
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
146 14428
Тайни на доброто представяне, презентиране, убеждаване и публично говорене- 2дневен семинар
95 6680
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
34 3134
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
368 25954
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
308 23779
Психология на рекламата и продажбата
307 23780
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
336 24914
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
32 3133
Web Security Week, 21-24 October, 2014

Web Security Week, 21-24 October, 2014

Дата: от 21-10-2014 до 24-10-2014
42 2523
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
385 31095