всички новини
CE маркировка - Задължителни изисквания за безопасност към продуктите за пускането им на Европейския
17 1171
Изкуството да Презентираш - тренинг за презентационни умения
30 1201
ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия
21 1162
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
418 19387
Финансово планиране и анализ на риска с MS Excel
59 3754
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
215 16424
ТРЗ за начинаещи

ТРЗ за начинаещи

Дата: от 10-10-2015 до 01-11-2015
498 38425
Семинар в Сицилия, Италия: Промени 2015 в трудовото законодателство.
158 13506
Работа с корпоративни и ключови клиенти
461 23365
Бизнес английски - практически курс

Бизнес английски - практически курс

Дата: от 10-10-2015 до 15-11-2015
194 14390
Рекламни стратегии на бранда

Рекламни стратегии на бранда

Дата: от 12-10-2015 до 26-10-2015
50 3130
Академия по лични финанси и инвестиране
103 8554
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 12-10-2015 до 14-10-2015
639 65515
Измами в сектора на финансовите услуги - разпознаване и превенция
37 2033
Първи стъпки в дизайна или как да стана успешен дизайнер?
17 644
Управление на кризи

Управление на кризи

Дата: от 14-10-2015 до 16-10-2015
35 2009
Modern Marketing Management 2015

Modern Marketing Management 2015

Дата: от 15-10-2015 до 15-12-2015
89 6031
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 15-10-2015 до 17-10-2015
1072 110648
MOBILE SECURITY - iOS

MOBILE SECURITY - iOS

Дата: 15-10-2015
118 3865
Insight Seminar 1 - София

Insight Seminar 1 - София

Дата: от 16-10-2015 до 17-10-2015
251 19798
Финансов анализ

Финансов анализ

Дата: 16-10-2015
18 882
Трудов договор - сключване, изменение и прекратяване
88 6002
Пътят на жената в лидерството.Присъствена и уеб-базирана форма
101 9556
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
995 110644
Открит урок за деца
12 642
Практическа подготовка за конкурсите на Европейската служба за подбор на персонала /EPSO
60 4246
Психология на дизайна

Психология на дизайна

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
313 16609
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ
195 16564
“Брилянтни офлайн” – доказано успешните НЛП техники в продажбите и комуникациите
23 920
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ
45 3148
Курс за напреднали Adobe Photoshop

Курс за напреднали Adobe Photoshop

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
241 17323
Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
287 17330
 Практически семинар-дискусия на тема:  „Актуални проблеми в практиката на Помирителната комисия за
346 15757
MOBILE SECURITY - Android

MOBILE SECURITY - Android

Дата: 20-10-2015
134 4385
10 причини да стана мрежов инженер/системен администратор
9 642
 „Брилянтни онлайн“ – маркетингови техники за забележително онлайн присъствие
22 920
Семинар: Годишно приключване - ЗКПО, КСО
49 3113
КУРС ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С MICROSOFT EXCEL
170 13793
Ефективни телефонни комуникации и продажби
70 7352
Как да защитим логото си/търговската си марка?
13 639
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, КСО
48 3132
Ефективни телефонни комуникации и продажби
438 25315
Семинар: Годишно приключване - ЗДДФЛ, ЗКПО
47 3120
Как да бъдем ефективни и успешни в подбора на персонал.  Основни техники
22 806
Промени 2015 в трудовото и осигурителното законодателство
50 2598
Възможности За Европейско Финансиране 2014-2020
8 379
Insight Seminar 1 - Варна

Insight Seminar 1 - Варна

Дата: от 23-10-2015 до 24-10-2015
152 9839
КУРС PHP ПРОГРАМИРАНЕ И MYSQL – I НИВО

КУРС PHP ПРОГРАМИРАНЕ И MYSQL – I НИВО

Дата: от 24-10-2015 до 08-11-2015
85 9113
Седемте основни стъпки в продажбите
702 42130
Обучение по маркетинг и бранд мениджмът с международен сертификат
121 10884
Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство
4 49
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 26-10-2015 до 28-10-2015
379 31323
Администриране на трудовия процес и Човешкия капитал. Нормативни промени 2015 г.
47 2573
КУРС WEB FRONT-END DEVELOPMENT - I НИВО

КУРС WEB FRONT-END DEVELOPMENT - I НИВО

Дата: от 26-10-2015 до 11-11-2015
148 14012
Международни стандарти за финансови отчети
208 16467
Virtual Power Teams – тайните на успешното управление на виртуален екип
11 634
Семинар: Трудово законодателство и Социално осигуряване
46 3014
гр. Велико Търново - Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство
112 9756
LEAN МИСЛЕНЕ И КАЙЗЕН или „Как да променим индустриалната култура?
320 18430
ПРОИЗВОДСТВО ОТ СВЕТОВНА КЛАСА, курс обучения за подобряване на производствената ефективност
407 22303
Лидерски умения и лидерски стилове. Практиката на лидерството
293 21543
ПРОИЗВОДСТВО “ТОЧНО НАВРЕМЕ” / JIT (JUST IN TIME)  или „Как да постигнем минимално време от поръчка
345 19396
Семинар: Трудово законодателство и Социално осигуряване
47 2982
Мениджърски добри практики за високи постижения и забележителна кариера.
79 7222
гр.Пловдив - Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство
2 40
КОМУНИКАЦИОННИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
48 2650
PRINCE2® Practitioner - двудневен курс и сертификационен изпит
648 36286
Традиционно познание и практики за развитие на личностния потенциал
196 10747
Обучение по безопасност и здраве при работа
87 5532
5S ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО  или „Как да се справим с хаоса?“
339 20589
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2015 ГОДИНА
222 16337
СЕМИНАР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
53 3285
ТОТАЛНА ПРОДУКТИВНА ПОДДРЪЖКА или „Как да постигнем максимална ефективност на оборудването“  (TPM)
320 21009
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ЛИДЕРСТВО  и МИНИ КОМПАНИИ“
369 20951
Лидерски умения за мениджъри
624 40858
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „КОМУНИКАЦИЯ“
396 22041
Стъклото като изразно средство - курс за начинаещи
58 337
Данъци при източника и прилагане на СИДДО
40 2887
Планиране и бюджетиране

Планиране и бюджетиране

Дата: от 02-11-2015 до 03-11-2015
17 1124
КУРС ADOBE INDESIGN

КУРС ADOBE INDESIGN

Дата: от 02-11-2015 до 18-11-2015
128 13120
Back-End Web Development с PHP и МySQL

Back-End Web Development с PHP и МySQL

Дата: от 02-11-2015 до 23-11-2015
207 19340
Данъци при източника и прилагане на СИДДО
41 2931
Управление на творческите индустрии
27 529
ТРЗ и Личен състав

ТРЗ и Личен състав

Дата: от 05-11-2015 до 06-11-2015
20 1125
Стресът на работното място – новата епидемия в ЗБУТ
19 838
Умения за продажби и обслужване по телефона
356 20467
ИЗКУСТВОТО ЗА ПРЕЗЕНТИРАШ

ИЗКУСТВОТО ЗА ПРЕЗЕНТИРАШ

Дата: от 11-11-2015 до 12-11-2015
21 1124
Оценка и възнаграждение на персонала
445 24355
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 16-11-2015 до 25-11-2015
7 310
Семинар: Годишно приключване

Семинар: Годишно приключване

Дата: от 16-11-2015 до 18-11-2015
39 2877
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 2015 Г.
16 1124
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Шумен
43 3751
Бизнес кореспонденция и делово общуване
14 1126
КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

Дата: от 17-11-2015 до 10-12-2015
145 13396
20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси
17 835
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСФО. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2015 ГОДИНА.ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВА
15 1120
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Плевен – 19 ноември 2015 г.
44 3744
Академия за Управление на Човешките ресурси 2015-2016 г.
67 5660
Управление на човешки ресурси, международен сертификат
20 1290
Бизнес Хо′опонопоно
57 4580
Презентационни умения
434 23084
THE BIG 5 - Международно  изложение за строителство и строителна индустрия  Дубай, ОАЕ
44 3982
КУРС ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО (ЗА НАПРЕДНАЛИ)
140 12921
Присъствено сертификационно обучение по коучинг през ноември
29 2945
Национален счетоводен семинар гр. Велинград
36 3744
СЪВРЕМЕНЕН ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ
14 1119
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- София – 26 ноември 2015 г.
26 2549
Основи на плодотворния мениджмънт

Основи на плодотворния мениджмънт

Дата: от 26-11-2015 до 27-11-2015
277 15462
Подготовка за годишното счетоводно приключване за 2015 година
28 2549
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Русе – 27 ноември 2015 г.
39 3751
Управление на времето и приоритетите в работата
396 31264
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Благоевград – 30 ноември 2015 г.
29 2542
Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г. с Димитър Войнов
330 23865
Промени и практика по прилагане на ЗДДС с лектор Валентина Василева
360 15555
Годишно приключване на 2015 г. - Осигуряване и ЗДДФЛ
18 925
Годишно приключване на 2015 г. – ЗКПО и ЗДДС
30 2465
Велико Търново - Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г. с Димитър Войнов
80 10666
Семинар: Годишно приключване
30 2928
“Опасности и важни фактори в дейността по безопасност и здраве при работа.”
13 833
Седемте основни стъпки в продажбите
343 30096
Семинар: Годишно приключване
28 2926
Семинар: Годишно приключване
29 2883
Прекратяване на трудовото правоотношение – добри практики и най-често допусканите грешки.
9 546
Трансферно ценообразуване с лектор Десислава Калудова
341 36068
Успешно водене на преговори
524 38629
Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр. Бургас -15 декември 2015 г.,
30 2876
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Ловеч – 16 декември 2015 г.
25 2541
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ
26 2876
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Враца – 17 декември 2015 г
36 3738
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Стара Загора – 18 декември 2015
28 2875
Годишен национален счетоводен семинар
44 3734
Академия за ръководители ( Мениджъри ) 2016
51 5641
Първокласно обслужване в магазина

Първокласно обслужване в магазина

Дата: от 10-02-2014 до 30-11-2015
580 62299
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
923 76978
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
811 76918
Обучения по част от професия и квалификационни курсове
136 14225
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
935 96232
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
838 76924
Ефективен Мърчандайзинг

Ефективен Мърчандайзинг

Дата: от 19-01-2015 до 30-11-2015
389 54258
Как да пишем делови писма?

Как да пишем делови писма?

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
445 54286
Персонален мениджмънт

Персонален мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
413 54526
5 -те стъпки на успешният търговец

5 -те стъпки на успешният търговец

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
407 54519
Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
394 54519
Как да се справим със стреса?

Как да се справим със стреса?

Дата: от 01-02-2015 до 30-11-2015
425 54495
Ръководни умения

Ръководни умения

Дата: от 09-02-2015 до 30-11-2015
725 70297
Управление на конфликти

Управление на конфликти

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
439 54874
Как да водим бизнес разговор с лекота?
648 61874
Индивидуални бизнес обучения

Индивидуални бизнес обучения

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
625 66499
Подбор на персонала

Подбор на персонала

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
635 62598
Как да преговаряме?

Как да преговаряме?

Дата: от 20-02-2015 до 30-11-2015
384 54845
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
455 45667
Центърът за професионално обучение към Международен банков институт ( с Лицензия № 200712545/2008 г.
205 17811
191 13845
 Икономика и мениджмънт. Уеб-базирано обучение
86 9326
Икономика и мениджмънт.Присъствена форма
87 9353
Икономическа информатика.Дистанционен курс
96 9318
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
91 9345
 Бизнес администрация.Дистанционен курс чрез уеб-базирана платформа
96 9320
Бизнес администрация.Комбиниран курс, присъствена форма и дистанционно обучение
91 9347
Маркетингови проучвания.Комбиниран курс с присъствени занятия и дистанционна работа
102 9351
КУРС СЧЕТОВОДСТВО И СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР ЗА НАЧИНАЕЩИ
216 15551
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
732 48164
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международно признат Европейски Бизнес Сертификат
201 14532
Пиратски курс за нови умения в общуването “Обучение приключение”
410 37018
ХАРИЗМАТИЧНОСТ - трейнинг за личен чар и магнетизъм
557 47354
Front-End Web Development

Front-End Web Development

Дата: от 14-09-2015 до 16-10-2015
139 12404
Джедайски курс “Пътят на Силата и знанието”
567 49704
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
591 38743
Организация на времето

Организация на времето

Дата: от 21-09-2015 до 30-11-2015
973 61102
Промо курс
76 6291
Програмиране със С++ за начинаещи

Програмиране със С++ за начинаещи

Дата: от 23-09-2015 до 04-11-2015
63 6290
Финансови Пазари

Финансови Пазари

Дата: от 23-09-2015 до 14-10-2015
71 5848
Основите на коучинга

Основите на коучинга

Дата: от 24-09-2015 до 30-12-2015
324 21235
Създаване на онлайн магазин чрез PrestaShop
279 21591
Планиране и управление на видео маркетинг стратегия
381 34128
Тренинг
71 5910
Хотелиер лицензиран курс

Хотелиер лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 14-12-2015
26 3120
Бармани от 12 октомври 2015г

Бармани от 12 октомври 2015г

Дата: от 27-09-2015 до 31-10-2015
29 3119
Стюарди/ камериери/ на яхти

Стюарди/ камериери/ на яхти

Дата: от 27-09-2015 до 30-10-2015
31 3119
Wealth Forum feat Robert Kiyosaki - Asel Sydykova - Eric Edmeades (Tallinn - Estonia)
74 6298
Сервитьор-Барман

Сервитьор-Барман

Дата: от 27-09-2015 до 27-10-2015
33 3121
Камериер лицензиран курс

Камериер лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 30-10-2015
32 3121
Администратор в хотелиерството

Администратор в хотелиерството

Дата: от 27-09-2015 до 20-11-2015
36 3121
Готвачи от 12 октомври 2015

Готвачи от 12 октомври 2015

Дата: от 27-09-2015 до 20-11-2015
36 3119
Стани интернет маркетинг експерт

Стани интернет маркетинг експерт

Дата: от 27-09-2015 до 31-01-2016
181 12198
Ресторантьор лицензиран курс

Ресторантьор лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 11-12-2015
28 3120
Сервитьори по лиценз на МОН

Сервитьори по лиценз на МОН

Дата: от 27-09-2015 до 27-10-2015
25 3118
Become an ICF accredited coach with My coaching

Become an ICF accredited coach with My coaching

Дата: от 28-09-2015 до 11-12-2015
480 39523
КУРС ТРЗ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ с 50% отстъпка
143 9561
Счетоводство за начинаещи. Обща теория. Практически курс.
540 47640
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО “ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВ
241 17762
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
536 58477
Autodesk Maya 3D - курсове

Autodesk Maya 3D - курсове

Дата: от 03-10-2015 до 18-10-2015
528 28879
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А- Уеб-базирано обучение
599 39746
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А
690 48586
Курс по бизнес английски език

Курс по бизнес английски език

Дата: от 05-10-2015 до 06-11-2015
123 9790
SEO Master Class

SEO Master Class

Дата: от 05-10-2015 до 15-10-2015
235 18083
Adobe Illustrator курс

Adobe Illustrator курс

Дата: от 06-10-2015 до 22-10-2015
324 21596
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 07-10-2015 до 10-10-2015
1001 110178