всички новини
http://reading-people.eu/
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
206 18205
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
46 3419
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
99 7042
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
35 3421
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
50 3568
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
197 11856
Търговски маркетинг и търговско планиране
287 18557
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
63 6294
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
403 23608
Управление на производствени и опасни отпадъци
157 12499
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
121 8486
IRCA акредитирано обучение Водещи одитори на Системи за управление на околната среда ISO 14001:2004
24 1697
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
37 3413
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
67 6985
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
39 4817
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
60 6251
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
198 18687
Варна-
88 5671
ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА И ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО
4 277
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
129 11813
Секретни рецепти за ефективен персонал
40 2999

Дата: от 12-11-2014 до 13-11-2014
4 87
IRCA акредитирано обучение за Водещи одитори на системи за управление OHSAS 18001:2007
39 1717
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
282 22349
Управленско развитие на среден ръководен персонал
113 13565
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
510 65463
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
688 61097
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
36 4782
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
42 6221
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
157 8408
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
36 2836
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
135 17421
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
109 12986
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
135 17401
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
127 13082
Професия
137 17402
Професия
130 17407
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
160 17407
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
145 17409
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
147 17415
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
38 3351
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСФО - 2014г
3 281
Техники за оказване на влияние при събиране на вземания
9 894
Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Дата: от 18-11-2014 до 22-11-2014
23 1471
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
18 1493
Промени 2014 г. и очаквани промени 2015 г. в социалното и здравното осигуряване
3 283
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
540 52515
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
91 10673
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 22-11-2014 до 23-11-2014
393 29102
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
42 3611
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
28 2145
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
38 2848
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
162 14529
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
137 9331
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
30 3891
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
16 1525
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
44 7561
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА КМЕТОВЕ

СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА КМЕТОВЕ

Дата: от 26-11-2014 до 29-11-2014
5 29
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
100 12221
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
380 22269
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
413 21621
Обучение за Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност ISO 27001:2013
146 7748
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
31 3306
Управление на стреса при събиране на вземания
9 867
	Наредба 18 на БНБ

Наредба 18 на БНБ

Дата: 29-11-2014
471 26826
MICROSOFT PROJECT - управление на проекти

MICROSOFT PROJECT - управление на проекти

Дата: от 29-11-2014 до 30-11-2014
11 671
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
64 7428
FATCA - процедури по комплексна проверка и преглед на техническата схема
20 1681
Юридически аспекти на договарянето
86 7901
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
33 3583
Сертифициращо обучение за медиатори
209 13189
Подходи при изготвяне на кредитни оценки
7 865
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
154 17661
Практически семинар: Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на банките за 2014 г.
19 1679
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
367 23864
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
541 62024
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
33 3300
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
518 62030
Практически семинар-дискусия на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове
16 1677
Асертивност при събиране на вземания
10 864
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
29 3572
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
12 1457
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
42 6254
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
32 3571
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
12 1456
СЕМИНАР И НОВА ГОДИНА НА ОСТРОВ ЗАКИНТОС/ГЪРЦИЯ
6 489
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
45 6945
Годишен национален счетоводен семинар
29 3300
Семинар
11 840
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
36 3791
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
464 47019
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
508 47046
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
455 47028
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
554 66194
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
143 17809
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
91 11548
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
88 11551
Умения за презентиране - онлайн обучение
84 10997
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
78 10996
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
79 10993
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
73 10993
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
70 10447
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
79 10452
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
80 10451
Професионални обучения по програмата
185 17422
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
188 14495
Обучения по програма
164 17420
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
103 13005
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
158 17382
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
313 23694
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
83 11167
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
87 11177
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
100 11497
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
97 11479
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
106 11511
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
98 11527
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
109 12951
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
136 11641
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
91 11487
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
89 11645
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
111 11640
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
240 19824
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
185 10156
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
199 17737
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
128 13833
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
482 44259
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
77 7295
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
48 6011
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
70 6569
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
159 15946
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
121 11043
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
262 23145
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
147 9024
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
373 27475
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
321 25299
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
44 4653
Психология на рекламата и продажбата
318 25299
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
349 26431
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
43 4653
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
398 32612
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
243 17164
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
612 56284
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
186 18047
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
158 17467
Финансиране и подпомагане на бизнеса
84 5752
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
60 3407