всички новини
http://power-networking.eu/
http://reading-people.eu/
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране
142 5483
ITIL® Intermediate: Service Operation

ITIL® Intermediate: Service Operation

Дата: от 20-10-2014 до 22-10-2014
68 6169
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
32 2679
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
29 2678
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
362 25499
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
301 23324
Психосоциални фактори и стандарти за психично натоварване
65 6269
Психология на рекламата и продажбата
303 23325
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
333 24459
Web Security Week, 21-24 October, 2014

Web Security Week, 21-24 October, 2014

Дата: от 21-10-2014 до 24-10-2014
32 2042
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
81 6229
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
378 30610
СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

Дата: от 23-10-2014 до 24-10-2014
99 8951
Актуални въпроси по социално осигуряване и трудово право . Практика по ЗДДФЛ
59 4780
Изкуството да Продаваш - практически курс за ключови продажбени умения
54 4814
„20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси“
84 8431
Лизингът и неговото правилно осчетоводяване
158 15993
E-manager SEO

E-manager SEO

Дата: от 24-10-2014 до 25-10-2014
89 6630
ПАОЛО РУДЖЕРИ „ЛИДЕРСТВО И МОТИВАЦИЯ В КОРПОРАТИВНИЯ СВЯТ“ ТРЕНИНГ
165 8896
Успешно водене на преговори
126 10442
Годишно данъчно приключване на 2014г. и промени в ЗКПО през 2014г.
80 6661
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
213 15002
Техники за водене на преговори
171 15978
Управление на качеството на проектите/Management Project Quality
118 9482
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
160 15853
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
586 54095
Измененията в ЗДДС през 2014г.
60 6872
Данък при източника и прилагане на СИДДО
59 6864
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
131 15254
Тренинг за убедителни презентатори

Тренинг за убедителни презентатори

Дата: от 29-10-2014 до 30-10-2014
126 11404
Последни изменения и допълнения в нормативната уредба, методическите указания за прилагане на систем
54 6857
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
20 1167
Финансиране и подпомагане на бизнеса
58 3516
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
51 4777
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
169 15943
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
21 1165
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
18 1165
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
153 9596
Търговски маркетинг и търговско планиране
255 16301
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
20 1312
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
374 21356
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
41 4036
Как да привличаме клиенти и да управляваме очакванията им
18 930
Управление на производствени и опасни отпадъци
126 10250
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
19 1159
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
45 4729
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
18 2560
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
32 3995
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
171 16432
Варна-
42 3416
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
95 9557
Секретни рецепти за ефективен персонал
14 746
Управленско развитие на среден ръководен персонал
92 11307
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
258 20092
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
487 63206
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
661 58840
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
18 2525
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
28 3967
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
116 15149
Професия
120 15152
Професия
114 15155
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
141 15155
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
129 15156
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
124 15163
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
90 10736
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
117 15168
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
102 10829
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
14 1113
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
512 50278
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
67 8440
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
18 1392
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
17 631
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
141 12315
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
120 7122
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
15 1682
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
28 5361
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
81 10024
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
358 20077
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
393 19426
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
14 1112
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
44 5233
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
17 1391
Юридически аспекти на договарянето
66 5711
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
141 15466
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
522 59829
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
346 21674
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
14 1111
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
499 59835
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
15 1380
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
17 1381
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
30 4065
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
34 4759
Годишен национален счетоводен семинар
12 1111
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
18 1602
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
449 44833
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
490 44860
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
442 44842
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
544 64001
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
130 15619
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
70 9357
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
73 9359
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
57 8806
Умения за презентиране - онлайн обучение
64 8809
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
63 8808
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
67 8805
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
59 8260
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
61 8265
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
64 8264
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
167 12308
Професионални обучения по програмата
173 15235
Обучения по програма
150 15234
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
91 10819
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
146 15196
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
295 21504
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
69 8982
Курс

Курс "Как да си създам сайт"

Дата: от 25-09-2014 до 29-10-2014
77 9017
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
381 31593
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
77 8996
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
85 9347
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
94 10777
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
115 9470
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
81 9324
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
74 9489
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
91 9485
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
85 9329
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
86 9317
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
96 9340
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
223 17807
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
163 8123
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
184 15696
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
111 11815
Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Дата: от 07-10-2014 до 23-10-2014
171 15100
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
466 42284
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
65 5322
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
38 4036
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
144 13975
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
56 4598
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
129 7052
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
247 21171
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
105 9068
Тайни на доброто представяне, презентиране, убеждаване и публично говорене- 2дневен семинар
89 6227
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
116 6226