всички новини
http://reading-people.eu/
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране
134 5345
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
27 2541
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
24 2540
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
356 25361
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
296 23186
Психосоциални фактори и стандарти за психично натоварване
58 6131
Психология на рекламата и продажбата
299 23187
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
326 24321
ITIL® Intermediate: Service Operation

ITIL® Intermediate: Service Operation

Дата: от 20-10-2014 до 22-10-2014
63 6031
Web Security Week, 21-24 October, 2014

Web Security Week, 21-24 October, 2014

Дата: от 21-10-2014 до 24-10-2014
27 1904
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
370 30472
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
75 6091
Актуални въпроси по социално осигуряване и трудово право . Практика по ЗДДФЛ
54 4643
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
385 19293
Изкуството да Продаваш - практически курс за ключови продажбени умения
50 4676
„20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси“
77 8293
СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

Дата: от 23-10-2014 до 24-10-2014
93 8812
E-manager SEO

E-manager SEO

Дата: от 24-10-2014 до 25-10-2014
85 6492
ПАОЛО РУДЖЕРИ „ЛИДЕРСТВО И МОТИВАЦИЯ В КОРПОРАТИВНИЯ СВЯТ“ ТРЕНИНГ
160 8759
Лизингът и неговото правилно осчетоводяване
151 15856
Успешно водене на преговори
122 10305
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
209 14865
Техники за водене на преговори
165 15841
Управление на качеството на проектите/Management Project Quality
112 9345
Годишно данъчно приключване на 2014г. и промени в ЗКПО през 2014г.
76 6524
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
583 53958
Измененията в ЗДДС през 2014г.
55 6735
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
155 15716
Данък при източника и прилагане на СИДДО
55 6727
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
126 15116
Тренинг за убедителни презентатори

Тренинг за убедителни презентатори

Дата: от 29-10-2014 до 30-10-2014
120 11267
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
13 1030
Финансиране и подпомагане на бизнеса
54 3379
Последни изменения и допълнения в нормативната уредба, методическите указания за прилагане на систем
51 6720
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
165 15806
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
16 1028
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
13 1028
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
48 4640
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
16 1175
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
149 9460
Търговски маркетинг и търговско планиране
251 16164
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
371 21219
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
37 3899
Управление на производствени и опасни отпадъци
121 10113
Как да привличаме клиенти и да управляваме очакванията им
15 793
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
40 4592
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
11 1022
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
14 2423
Варна-
37 3278
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
28 3858
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
166 16295
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
92 9420
Секретни рецепти за ефективен персонал
9 609
Управленско развитие на среден ръководен персонал
87 11170
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
255 19955
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
484 63068
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
14 2388
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
657 58703
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
25 3830
Професия
109 15021
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
139 15021
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
127 15023
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
122 15027
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
87 10601
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
115 15033
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
100 10694
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
113 15013
Професия
117 15017
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
10 979
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
510 50143
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
63 8306
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
13 1257
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
10 496
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
139 12181
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
118 6988
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
12 1548
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
25 5227
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
78 9890
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
10 978
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
356 19943
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
40 5099
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
14 1257
Юридически аспекти на договарянето
63 5577
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
138 15331
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
342 21540
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
520 59694
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
12 977
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
497 59700
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
12 1246
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
14 1246
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
28 3931
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
30 4625
Годишен национален счетоводен семинар
8 977
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
16 1468
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
488 44725
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
440 44707
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
541 63866
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
446 44698
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
128 15484
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
68 9224
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
71 9226
Умения за презентиране - онлайн обучение
62 8675
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
61 8674
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
64 8672
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
55 8673
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
60 8131
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
56 8127
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
56 8132
Професионални обучения по програмата
170 15102
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
164 12175
Обучения по програма
146 15101
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
143 15063
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
89 10686
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
293 21371
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
67 8849
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
379 31460
Курс

Курс "Как да си създам сайт"

Дата: от 25-09-2014 до 29-10-2014
75 8885
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
75 8864
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
72 9363
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
89 9357
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
81 9199
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
84 9187
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
93 9210
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
83 9217
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
91 10649
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
113 9344
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
78 9198
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
160 7998
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
182 15572
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
109 11691
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
219 17683
Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Дата: от 07-10-2014 до 23-10-2014
168 14976
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
462 42160
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
63 5198
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
35 3912
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
51 4474
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
126 6928
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
243 21047
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
103 8944
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
141 13851
Тайни на доброто представяне, презентиране, убеждаване и публично говорене- 2дневен семинар
85 6103
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
111 6102