всички новини
Семинар:
22 5302
Обучение за работа с деца с хиперактивност
251 45818
Управление на конфликти
747 24705
Основи на Supply Chain Management

Основи на Supply Chain Management

Дата: от 28-05-2018 до 29-05-2018
52 14497
Варна:ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, Промени в ЗЗЛД
108 17084
LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

Дата: 29-05-2018
1377 116159
Задълженията на администраторите на лични данни
62 14462
Специфики на складовия занаят
40 14873
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ
91 24225
ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР в МАЛКИЯ БИЗНЕС

ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР в МАЛКИЯ БИЗНЕС

Дата: от 30-05-2018 до 31-05-2018
43 14479
Изпълнение на поръчките в склада
42 14891
Задълженията на администраторите на лични данни в туристическия бранш
78 17150
Планиране на нов продукт
24 8021
Дистанционно обучение Управление на човешки ресурси
26 4791
курс по счетоводство за начинаещи

курс по счетоводство за начинаещи

Дата: от 02-06-2018 до 01-07-2018
544 92098
Симпозиум за електрически апарати и технологии SIELA 2018
198 38533
Финансова грамотност за творчески професии
12 1724
Практически курс „Управление на проекти“
33 5155
Принципи и методи на трансферното ценообразуване
37 9914
Специализиращо обучение - Семейна медиация
426 27532
GDPR: 7 неща, които трябва да направите сега
38 10561
Прилагане на законите,свързани с устройство на територията и строителството-промени 2018
49 13089
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 05-06-2018 до 07-06-2018
838 114068
WORKSHOP: Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор
60 18091
 София: Защита на личните данни, Промени в българското законодателство
52 10534
 „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА“

„УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА“

Дата: от 06-06-2018 до 07-06-2018
52 14481
Създаване на поток в производството
26 8014
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Дата: от 07-06-2018 до 08-06-2018
50 14482
Законът за обществените поръчки – две години по-късно. Практически въпроси по прилагане на ЗОП
44 9350
Спестявания, отчетност и контрол в снабдяването
26 8021
Събиране на вземания за несъбирачи
138 33845
Прилагане на GDPR при извършване на счетоводни услуги и при управление на човешките ресурси
41 10053
Задълженията на администраторите на лични данни в туристическия бранш
39 9319
Маркетинг и бранд мениджмънт

Маркетинг и бранд мениджмънт

Дата: от 09-06-2018 до 10-06-2018
51 12618
Цифрово прототипиране с промишлени роботи
15 1719
Сертифициращо обучение за медиатори
18 2735
Майкрософт Ексел за начинаещи

Майкрософт Ексел за начинаещи

Дата: от 11-06-2018 до 13-06-2018
17 3346
Прилагане на GDPR при извършване на счетоводни услуги и при управление на човешките ресурси
51 10045
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 11-06-2018 до 13-08-2018
1417 202655
КОНФЛИКТОЛОГИЯ – ЛОГИКА НА КОНФЛИКТА
50 14487
Счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи
24 4784
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: от 12-06-2018 до 13-06-2018
620 96100
Управление на доставчиците
28 8013
Специализиращо обучение - Медиация при трудови спорове
500 38971
ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПО ЗДДС НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
25 5194

"Storytelling" Workshop

Дата: 15-06-2018
27 5202
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 16-06-2018 до 30-06-2018
506 98850
УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Дата: от 18-06-2018 до 19-06-2018
40 14482
ЕФЕКТИВНИ ТЕЛЕФОННИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДАЖБИ
564 100721
Задълженията на администраторите на лични данни в туристическия бранш
70 17148
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 22-06-2018 до 24-06-2018
1182 144743
Организация на логистичния процес
29 8019
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 22-06-2018 до 29-06-2018
1352 179366
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 25-06-2018 до 12-07-2018
557 82125
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
111 24222
Курсове по Български език и литература , Математика
80 22655
Кредитен консултант

Кредитен консултант

Дата: от 25-06-2018 до 30-07-2018
38 10917
Компютърна грамотност

Компютърна грамотност

Дата: от 25-06-2018 до 12-07-2018
41 10912
Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 26-06-2018 до 31-07-2018
336 61682
Фирмено Счетоводство

Фирмено Счетоводство

Дата: от 26-06-2018 до 10-08-2018
325 61945
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Дата: от 26-06-2018 до 27-06-2018
660 92254
Изпълнение на поръчките в склада
26 8014
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО
31 4991
НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
41 9192
Здравословни и безопасни условия на труд в склада
31 8020
Промените в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г.
18 4273
Конфликти на интереси и антикорупционни практики
26 8020
 ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ ПО GDPR (ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР)
13 1131
Английски език за целите на правото

Английски език за целите на правото

Дата: от 02-07-2018 до 09-08-2018
1374 214301
Английски език

Английски език

Дата: от 02-07-2018 до 09-08-2018
1283 202998
Италиански език

Италиански език

Дата: от 03-07-2018 до 10-08-2018
800 145653
Английски език за целите на маркетинга
48 13056
Испански език

Испански език

Дата: от 04-07-2018 до 11-08-2018
657 116835
Английски език за целите на финансите
49 13037
ОБЛАГАНЕ С ДДС НА СДЕЛКИ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ
10 806
Сертифициращо обучение за медиатори
363 29248
 КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ В ЕС
11 2381
Английски език за целите на медицината
51 13034
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 07-07-2018 до 08-09-2018
753 116843
Френски език

Френски език

Дата: от 08-07-2018 до 09-09-2018
589 116839
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 08-07-2018 до 09-09-2018
1154 211719
Обучение за работа с деца аутисти

Обучение за работа с деца аутисти

Дата: от 08-07-2018 до 12-08-2018
258 36371
Сътрудник в маркетинга

Сътрудник в маркетинга

Дата: от 09-07-2018 до 26-09-2018
1316 200414
Мениджър

Мениджър

Дата: от 16-07-2018 до 29-09-2018
1269 202661
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 16-07-2018 до 29-09-2018
1229 202664
Финансист - Застрахователно дело

Финансист - Застрахователно дело

Дата: от 16-07-2018 до 29-09-2018
884 114830
Туристически агент

Туристически агент

Дата: от 16-07-2018 до 28-09-2018
1278 202665
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 16-07-2018 до 29-09-2018
1342 200154
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 16-07-2018 до 29-09-2018
1039 172316
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
1088 166187
 Бизнес администрация - Програма за професионална квалификация
1134 165997
Икономика и мениджмънт - Програма за професионална квалификация
1054 166187
Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност
875 171778
Цялостно обучение по
985 171778
Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP
1208 209828
Цялостно обучение по
805 171776
Академия за лидери - бизнес ръководители
533 84694
Електронно обучение Академия „Лидерски умения“
90 23910
Електронно обучение „Бизнес комуникации“
92 23879
Електронно обучение „Управление на конфликти“
97 23880
Електронно обучение „Управление на екипи“
83 23884
Електронно обучение „Мотивация на персонала“
86 23889
Електронно обучение „Иновации и иновационен мениджмънт“
104 23894
Електронно обучение „Как се прави презентация?“
91 23869
Електронно обучение „Успешни продажби по телефона“
80 23895
Електронно обучение „Управление на времето“
87 23874
Курс по Драматургия и сценарий

Курс по Драматургия и сценарий

Дата: от 28-03-2018 до 11-07-2018
110 24084
Електронно обучение Microsoft Excel за начинаещи
54 13420
Фирмено управление

Фирмено управление

Дата: от 01-05-2018 до 01-06-2018
150 27439
Дистанционен модул
164 28999
КУРС ТРЗ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ
67 17207
Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Дата: от 14-05-2018 до 08-06-2018
1220 201899
Курс за Ресторантьори

Курс за Ресторантьори

Дата: от 14-05-2018 до 13-07-2018
1367 238337
Курс за Бармани от 14 май 2018г

Курс за Бармани от 14 май 2018г

Дата: от 14-05-2018 до 08-06-2018
1454 236071
Курс за Управител на заведения

Курс за Управител на заведения

Дата: от 14-05-2018 до 10-07-2018
419 94607
Курс за Хотелиери дистанционно обучение
1294 225298
Курс за Стюарди - камериери на круизни кораби
1393 203371
Курсове за Сервитьор-Бармани на круизни кораби
1357 200933
 Лицензиран курс за Готвачи за круизни кораби
1526 214372
Курсове за камериери

Курсове за камериери

Дата: от 14-05-2018 до 31-05-2018
1185 198950
Курсове за Готвачи от 14 май 2018г

Курсове за Готвачи от 14 май 2018г

Дата: от 14-05-2018 до 22-06-2018
1570 232759
Курс за Администратор в хотелиерството за круизни кораби
1310 225727
Курс ТРЗ и социално осигуряване

Курс ТРЗ и социално осигуряване

Дата: от 15-05-2018 до 31-05-2018
21 3928
МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

Дата: от 17-05-2018 до 10-06-2018
47 11857
Курс ТРЗ и социално осигуряване

Курс ТРЗ и социално осигуряване

Дата: от 21-05-2018 до 02-08-2018
25 4783
Тренинг с Мориц Егетмейер - Basic / Intensive / Supervision
137 30356
Курсове по РИСУВАНЕ за кандидатстване след 7 и 12 клас - за изпити и портфолио
531 111283
Уроци по РИСУВАНЕ за АРТ и ДИЗАЙН специалности за изготвяне на ПОРТФОЛИО с рисунки за чужбина
830 127548