всички новини
http://reading-people.eu/
http://power-networking.eu/
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
65 5878
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
134 7299
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
232 16101
Годишно данъчно приключване на 2014г. и промени в ЗКПО през 2014г.
101 7760
Техники за водене на преговори
181 17079
Управление на качеството на проектите/Management Project Quality
138 10582
Измененията в ЗДДС през 2014г.
71 7971
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
599 55194
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
170 16954
Данък при източника и прилагане на СИДДО
69 7962
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
100 7328
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
142 16355
Тренинг за убедителни презентатори

Тренинг за убедителни презентатори

Дата: от 29-10-2014 до 30-10-2014
139 12507
Последни изменения и допълнения в нормативната уредба, методическите указания за прилагане на систем
65 7956
Финансиране и подпомагане на бизнеса
71 4615
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
36 2266
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
35 2263
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
26 2264
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
186 17044
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
172 10697
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
36 2411
Търговски маркетинг и търговско планиране
273 17400
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
50 5136
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
384 22455
Как да привличаме клиенти и да управляваме очакванията им
31 2030
IRCA акредитирано обучение Водещи одитори на Системи за управление на околната среда ISO 14001:2004
14 540
Управление на производствени и опасни отпадъци
139 11349
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
26 2258
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
56 5829
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
28 3659
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
181 17531
Варна-
64 4514
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
46 5095
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
105 10657
Секретни рецепти за ефективен персонал
27 1845
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
497 64307
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
268 21194
Управленско развитие на среден ръководен персонал
102 12410
IRCA акредитирано обучение за Водещи одитори на системи за управление OHSAS 18001:2007
14 561
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
29 3626
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
670 59941
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
35 5067
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
135 16261
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
100 11834
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
125 16268
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
111 11929
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
125 16248
Професия
129 16249
Професия
123 16254
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
149 16254
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
21 1682
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
137 16255
Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Дата: от 18-11-2014 до 22-11-2014
8 320
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
6 340
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
28 2199
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
524 51361
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
76 9522
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 22-11-2014 до 23-11-2014
385 27950
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
29 1699
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
33 2462
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
16 998
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
153 13383
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
25 2748
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
8 385
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
132 8189
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
88 11086
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
37 6427
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
368 21141
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
404 20491
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
27 2176
	Наредба 18 на БНБ

Наредба 18 на БНБ

Дата: 29-11-2014
466 25697
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
54 6300
FATCA - процедури по комплексна проверка и преглед на техническата схема
12 553
Юридически аспекти на договарянето
74 6775
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
28 2459
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
148 16532
Практически семинар: Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на банките за 2014 г.
12 555
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
356 22738
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
531 60895
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
27 2174
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
510 60901
Практически семинар-дискусия на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове
12 549
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
24 2446
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
38 5129
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
6 331
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
27 2446
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
6 331
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
42 5824
Годишен национален счетоводен семинар
24 2177
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
28 2667
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
498 45924
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
459 45897
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
449 45906
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
547 65067
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
135 16684
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
80 10422
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
80 10425
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
72 9870
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
66 9870
Умения за презентиране - онлайн обучение
76 9873
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
70 9872
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
73 9328
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
62 9324
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
72 9329
Професионални обучения по програмата
180 16299
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
174 13370
Обучения по програма
157 16297
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
153 16259
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
100 11883
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
303 22569
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
75 10045
Курс

Курс "Как да си създам сайт"

Дата: от 25-09-2014 до 29-10-2014
80 10080
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
391 32657
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
83 10058
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
91 10376
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
91 10364
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
101 10394
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
89 10405
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
101 11832
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
122 10522
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
84 10371
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
80 10530
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
102 10528
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
191 16679
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
119 12797
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
228 18791
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
174 9110
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
472 43249
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
72 6285
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
44 5000
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
114 10033
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
65 5560
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
138 8015
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
149 14937
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
254 22135
Тайни на доброто представяне, презентиране, убеждаване и публично говорене- 2дневен семинар
97 7189
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
369 26463
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
37 3642
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
312 24288
Психология на рекламата и продажбата
312 24289
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
340 25423
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
39 3643
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
389 31604