всички новини
ПСИХОЛОГИЯ НА ЦЕНИТЕ И КАК ДА СЪЗДАМ „ПРАВИЛНА“ ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ
315 31661
Kурс по РИСУВАНЕ за изготвяне на ПОРТФОЛИО с рисунки за чужбина
318 43700
Курсове по РИСУВАНЕ за кандидатстване след 7 и 12 клас - за изпити и портфолио
140 27437
Курс за Администратор в хотелиерството за круизни кораби
977 142730
Италиански език

Италиански език

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
444 61797
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 25-09-2017 до 11-10-2017
291 27472
Курс за Ресторантьори

Курс за Ресторантьори

Дата: от 25-09-2017 до 25-11-2017
1053 154591
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
350 32985
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
807 127862
Курс за Хотелиери дистанционно обучение
926 141554
Курс за Стюарди/ камериери/ на круизни кораби
1008 119627
Френски език

Френски език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
261 32983
Курс за Управител на заведения

Курс за Управител на заведения

Дата: от 25-09-2017 до 25-11-2017
57 10863
Испански език

Испански език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
299 32978
Английски език

Английски език

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
886 119141
 Лицензиран курс за Готвачи за круизни кораби
1096 131044
Курсове за камериери

Курсове за камериери

Дата: от 25-09-2017 до 20-10-2017
877 121002
Курсове за Готвачи от 25 септември  2017г
1174 149014
НОВИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ЗА ПРИХОДИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
84 13520
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 26-09-2017 до 12-10-2017
764 61131
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 26-09-2017 до 31-10-2017
873 95506
Открит урок:
13 1762
ФИНАНСИ ЗА НЕФИНАНСИСТИ

ФИНАНСИ ЗА НЕФИНАНСИСТИ

Дата: от 27-09-2017 до 28-09-2017
103 14834
DDoS и Ransomware. Как хакерите заключват данните ни?
12 888
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ. Ефективни техники и ключови умения за продажби.
261 25326
Как се създава програма за устойчиво развитие на бизнеса?
41 5200
Първа долекарска помощ (практически) + Действия при бедствия и аварии
66 10598
HR in IT Meetup

HR in IT Meetup

Дата: 28-09-2017
37 4936
ГЪВКАВИ ОТЧЕТИ С ЕXCEL
14 628
Стратегии за ефективно управление на времето
28 2659
Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Актуални проблеми по ЗДДС
99 15490
Как да прецизираме договорите за счетоводно обслужване и промени в ДОПК
21 2659
АКТУАЛНИ ТЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ
97 13520
Управление на бъдещето. 28 практически инструмента
72 8508
ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, КСО, НРВПО В СИЛА ОТ 1 ЮНИ 2017 И 1 ЯНУАРИ 2018. СУМАРНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА
113 13520
МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

Дата: от 29-09-2017 до 22-10-2017
16 3205
Финансово моделиране с MS Excel

Финансово моделиране с MS Excel

Дата: от 30-09-2017 до 15-10-2017
15 2244
Фасилити мениджмънт -практически интензивен курс
523 20654
Обучение по Управление на човешки ресурси
87 12072
Сътрудник в маркетингови дейности

Сътрудник в маркетингови дейности

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
918 116558
Икономист

Икономист

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
840 118805
Бизнес английски език

Бизнес английски език

Дата: от 02-10-2017 до 03-11-2017
61 12072
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
867 118808
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 02-10-2017 до 04-10-2017
786 129166
Администриране на трудовия процес и Човешкия капитал - практически курс
135 8458
 МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ (СИДДО) И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПРОЕКТА B
84 13453
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
989 118797
Управление на проекти - Preparation for Success

Управление на проекти - Preparation for Success

Дата: от 02-10-2017 до 04-10-2017
889 106800
БДС EN ISO/IEC 17025:2006  Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и к
238 32316
Организатор туристическо агентска дейност
879 118808
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
878 116298
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
652 88459
ПЛАНИРАНЕ НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА В КОМПАНИЯТА
70 13452
Съвременен маркетинг за бизнес превъзходство и завземане на пазарен дял
47 6289
Project Management Professional (PMP®)/CAPM® Exam Preparation

Project Management Professional (PMP®)/CAPM® Exam Preparation

Дата: от 04-10-2017 до 07-10-2017
2087 253502
Agile Project Management™ (AgilePM®) Practitioner Certificate Programme
738 106184
ЕЗИКЪТ НА ЛИЦЕТО И ТЯЛОТО В ПОЛЗА НА БИЗНЕСА
268 29964
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 05-10-2017 до 07-10-2017
764 118995
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-6 седмичен вечеренкурс
761 52949
Разработване на проекти по програмите на Европейския съюз
809 89261
ПРАВО-HR 1 – Задължения и отговорности на експертите по управление на човешки ресурси
42 7232
 Задължително пенсионно осигуряване 2017 година
13 947
ЗУТ- актуална практика и промените в нормативната база с лектор Савин Ковачев
57 9695
Сертифициращо обучение за медиатори
61 10890
ПРАВО-HR 2 – 20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси.
42 7231
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
1419 81148
Труд и работна заплата - практически курс
1618 150584
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
1451 165383
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-съботно-неделен курс
745 43492
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
722 110654
МЕНИДЖМЪНТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, МАРКЕТИНГ И ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ
478 64719
УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ.
55 5717
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 09-10-2017 до 11-10-2017
588 62933
FACEBOOK МАРКЕТИНГ ЗА СИЛЕН БРАНД И ПОВЕЧЕ ПРОДАЖБИ
66 13452
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 10-10-2017 до 31-10-2017
105 16927
Workshop - Event Management

Workshop - Event Management

Дата: 11-10-2017
16 1836
Счетоводство и Човешки ресурси за управители. Синтезирана информация с най-същественото за ефективен
21 3207
ISO 31000 – УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. ПРИНЦИПИ И УКАЗАНИЯ
407 43282
ПРОМЕНИ В КТ,КСО,НРВПО.СУМАРНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБ. ВРЕМЕ.ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2018г.
62 9693
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
468 15283
Психологически подходи при събиране на вземания
8 615
 ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ с Росен Йорданов
58 13448
Магнит за околните

Магнит за околните

Дата: от 14-10-2017 до 18-11-2017
419 29153
Бизнес план и проект - практически курс
143 8073
Индустриална логистика и производствен инженеринг
754 40019
CodeMonsters

CodeMonsters

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
37 8096
Java2Days

Java2Days

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
39 8096
BusinessBooster

BusinessBooster

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
41 8145
Tech4Kids

Tech4Kids

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
40 8146
Technology4Business

Technology4Business

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
44 8147
ЕФЕКТИВНИ ТЕЛЕФОННИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДАЖБИ
221 16871
Как да продаваме на малки и средни предприятия
15 2163
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
16 2155
Представяне на IATF 16949:2016 - Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното
455 53606
Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Дата: от 23-10-2017 до 20-11-2017
904 123949
Курс за Бармани от 23 октомври 2017г

Курс за Бармани от 23 октомври 2017г

Дата: от 23-10-2017 до 20-11-2017
1086 152325
Курсове за Сервитьор-Бармани за круизни кораби
983 117188
Същност и видове доходи, регулирани от Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
22 2661
ОЦЕНКА НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
18 2157
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ
59 13453
От служител към мениджър – проблеми и предизвикателства
351 16013
Фактори на работна среда, ЛПС, злополуки, режими, ергономия
34 10596
Събиране на просрочени данъци и такси
6 613
ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ  НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
52 9470
Курс за Сватбени агенти - 28, 29, 30 и 31 Октомври 2017 г.
3137 132168
Обучение за работа с деца аутисти

Обучение за работа с деца аутисти

Дата: от 29-10-2017 до 03-12-2017
5 545
Daily Management  ЕЖЕДНЕВЕН КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРОБЛЕМИ В ПРОИЗВОДСТВОТО
138 13986
ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА
1139 83070
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА
325 33670
Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност
512 87926
Цялостно обучение по
591 87925
Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP
855 125977
Цялостно обучение по
473 87925
ПРАВО-HR 7 – Работно време & работа от разстояние, почивки и отпуски. Възможности на работодателя за
35 7229
ПРАВО-HR 8 – Трудови задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност на служителите и работницит
34 7229
Курс по аранжиране с цветя - 4 и 5 Ноември 2017 г.
3054 150170
ROOT CAUSE ANALYSIS

ROOT CAUSE ANALYSIS

Дата: 06-11-2017
212 27867
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Дата: от 07-11-2017 до 08-11-2017
1 300
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: от 07-11-2017 до 08-11-2017
305 35069
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
630 43592
ЕФЕКТИВНА ДИАГНОСТИКА ПРИ НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ И АТЕСТИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
2 281
Подбор, въвеждане и мотивация на събирачи на вземания
8 617
Курс за Събитийни Мениджъри - 10, 11 и 12 Ноември 2017 г.
1446 119313
5S System (Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain!)
95 14234
5S  Sort • Set in order • Shine • Standardize • Sustain  РАЦИОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТЪЦИ
179 17046
Събиране на вземания за несъбирачи
5 618
Плевен “ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2017” 20 - 22.11.17
36 5122
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП

Дата: 22-11-2017
207 19031
Производство и доставка JUST IN TIME
132 17399
УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА. 8 СТЪПКОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
1080 74603
Електробезопасност, електромагнитни полета, 50+, трудоустрояване, професионални болести и прегледи
37 10594
РУСЕ: ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г. с Д.Войнов
21 4115
ВАРНА: ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г. с Д.Войнов
27 4124
ПОЖАРНА и АВАРИЙНА безопасност. Действия при пожар.
39 10588
Оказване на ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ – интерактивно обучение (теория и практика)
37 10588
Работа без стрес и конфликти
612 23044
Планиране и бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
277 13806
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)
151 21510
Академия за лидери - бизнес ръководители
14 841
ПРАВО-HR 5&6 – BEST SELLER: Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор
35 7227
Управление, организация, КУТ/ГУТ, инструктажи (начален)
39 10586
Работа с химични агенти, тежести, инструменти, товарно-разтоварни, на височина.
45 10584
Академия по Интернет Маркетинг

Академия по Интернет Маркетинг

Дата: от 30-09-2016 до 08-01-2018
624 92942
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
1892 196020
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
1708 195946
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
1901 215760
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
1758 195953
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
1301 162215
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
769 82354
 Бизнес администрация - Програма за професионална квалификация
813 82165
Икономика и мениджмънт - Програма за професионална квалификация
763 82354
Лидерство и мениджмънт. Програма за международен сертификат EBC*L
298 26103
Финанси за нефинансисти. Международен сертификат EBC*L ниво А- вечерен курс
1160 69865
Дистанционен модул по Управление на човешки ресурси
228 31035
Фирмено управление, e-learning

Фирмено управление, e-learning

Дата: от 11-09-2017 до 10-10-2017
117 18329
 Курс счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи
30 4179
EBC*L Ниво B – Бизнес планиране. Оценка и анализ на инвестиционни проекти. Маркетинг и продажби.
296 26099
Дистанционен курс по Маркетинг за неспециалисти
249 31038
Базов курс по счетоводство за начинаещи
136 16691
РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

Дата: от 18-09-2017 до 20-12-2017
152 10671
 Английски език по професии

Английски език по професии

Дата: от 18-09-2017 до 31-10-2017
967 130441