всички новини
CE маркировка - Задължителни изисквания за безопасност към продуктите за пускането им на Европейския
26 1941
Изкуството да Презентираш - тренинг за презентационни умения
49 1961
ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия
30 1923
Финансово планиране и анализ на риска с MS Excel
73 4514
Първи стъпки в дизайна или как да стана успешен дизайнер?
29 1402
Безплатна лекция
10 274
Управление на кризи

Управление на кризи

Дата: от 14-10-2015 до 16-10-2015
45 2767
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 15-10-2015 до 17-10-2015
1079 111406
Modern Marketing Management 2015

Modern Marketing Management 2015

Дата: от 15-10-2015 до 15-12-2015
100 6791
MOBILE SECURITY - iOS

MOBILE SECURITY - iOS

Дата: 15-10-2015
128 4623
Insight Seminar 1 - София

Insight Seminar 1 - София

Дата: от 16-10-2015 до 17-10-2015
258 20558
Финансов анализ

Финансов анализ

Дата: 16-10-2015
33 1640
Менталист- тайни на мисленето. Техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
180 11733
Практическа подготовка за конкурсите на Европейската служба за подбор на персонала /EPSO
71 5004
Открит урок за деца
25 1400
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
1004 111402
Трудов договор - сключване, изменение и прекратяване
101 6760
Пътят на жената в лидерството.Присъствена и уеб-базирана форма
115 10313
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“
11 276
Курс за напреднали Adobe Photoshop

Курс за напреднали Adobe Photoshop

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
250 18079
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ
53 3898
Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
295 18084
“Брилянтни офлайн” – доказано успешните НЛП техники в продажбите и комуникациите
34 1673
Проектиране и анализ на бизнес модели
8 308
Психология на дизайна

Психология на дизайна

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
321 17363
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ
204 17319
10 причини да стана мрежов инженер/системен администратор
23 1395
Семинар: Годишно приключване - ЗКПО, КСО
55 3862
 „Брилянтни онлайн“ – маркетингови техники за забележително онлайн присъствие
34 1673
КУРС ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С MICROSOFT EXCEL
183 14547
 Практически семинар-дискусия на тема:  „Актуални проблеми в практиката на Помирителната комисия за
358 16509
MOBILE SECURITY - Android

MOBILE SECURITY - Android

Дата: 20-10-2015
145 5138
Как да защитим логото си/търговската си марка?
26 1391
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, КСО
58 3884
Ефективни телефонни комуникации и продажби
449 26067
Ефективни телефонни комуникации и продажби
79 8105
Семинар: Годишно приключване - ЗДДФЛ, ЗКПО
57 3869
Как да бъдем ефективни и успешни в подбора на персонал.  Основни техники
38 1556
Insight Seminar 1 - Варна

Insight Seminar 1 - Варна

Дата: от 23-10-2015 до 24-10-2015
160 10586
Възможности За Европейско Финансиране 2014-2020
25 1131
Промени 2015 в трудовото и осигурителното законодателство
59 3347
Седемте основни стъпки в продажбите
711 42880
Обучение по маркетинг и бранд мениджмът с международен сертификат
132 11634
КУРС PHP ПРОГРАМИРАНЕ И MYSQL – I НИВО

КУРС PHP ПРОГРАМИРАНЕ И MYSQL – I НИВО

Дата: от 24-10-2015 до 08-11-2015
96 9863
Международни стандарти за финансови отчети
216 17217
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 26-10-2015 до 28-10-2015
388 32072
Администриране на трудовия процес и Човешкия капитал. Нормативни промени 2015 г.
54 3322
Virtual Power Teams – тайните на успешното управление на виртуален екип
23 1383
Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство
18 802
КУРС WEB FRONT-END DEVELOPMENT - I НИВО

КУРС WEB FRONT-END DEVELOPMENT - I НИВО

Дата: от 26-10-2015 до 11-11-2015
155 14762
LEAN МИСЛЕНЕ И КАЙЗЕН или „Как да променим индустриалната култура?
328 19180
гр. Велико Търново - Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство
121 10501
ПРОИЗВОДСТВО ОТ СВЕТОВНА КЛАСА, курс обучения за подобряване на производствената ефективност
417 23052
Семинар: Трудово законодателство и Социално осигуряване
53 3758
ПРОИЗВОДСТВО “ТОЧНО НАВРЕМЕ” / JIT (JUST IN TIME)  или „Как да постигнем минимално време от поръчка
355 20142
Семинар: Трудово законодателство и Социално осигуряване
53 3725
Мениджърски добри практики за високи постижения и забележителна кариера.
86 7971
КОМУНИКАЦИОННИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
55 3396
гр.Пловдив - Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство
16 788
Лидерски умения и лидерски стилове. Практиката на лидерството
305 22290
Традиционно познание и практики за развитие на личностния потенциал
203 11478
5S ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО  или „Как да се справим с хаоса?“
351 21326
Обучение по безопасност и здраве при работа
97 6257
PRINCE2® Practitioner - двудневен курс и сертификационен изпит
654 37007
ТОТАЛНА ПРОДУКТИВНА ПОДДРЪЖКА или „Как да постигнем максимална ефективност на оборудването“  (TPM)
328 21703
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2015 ГОДИНА
230 17026
СЕМИНАР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
64 3976
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ЛИДЕРСТВО  и МИНИ КОМПАНИИ“
377 21636
Лидерски умения за мениджъри
634 41543
Стъклото като изразно средство - курс за начинаещи
81 1021
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „КОМУНИКАЦИЯ“
402 22726
КУРС ADOBE INDESIGN

КУРС ADOBE INDESIGN

Дата: от 02-11-2015 до 18-11-2015
137 13804
Back-End Web Development с PHP и МySQL

Back-End Web Development с PHP и МySQL

Дата: от 02-11-2015 до 23-11-2015
212 20024
ХАРИЗМАТИЧНОСТ - трейнинг за личен чар и магнетизъм
566 48033
Данъци при източника и прилагане на СИДДО
47 3566
Планиране и бюджетиране

Планиране и бюджетиране

Дата: от 02-11-2015 до 03-11-2015
24 1809
Управление на творческите индустрии
39 1212
Данъци при източника и прилагане на СИДДО
48 3614
ТРЗ и Личен състав

ТРЗ и Личен състав

Дата: от 05-11-2015 до 06-11-2015
39 1809
Практически семинар на тема: „Анализ на собствеността върху недвижими имоти в практиката на търговск
5 47
Стресът на работното място – новата епидемия в ЗБУТ
28 1521
Умения за продажби и обслужване по телефона
365 21151
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
224 17106
ИЗКУСТВОТО ЗА ПРЕЗЕНТИРАШ

ИЗКУСТВОТО ЗА ПРЕЗЕНТИРАШ

Дата: от 11-11-2015 до 12-11-2015
27 1808
Оценка и възнаграждение на персонала
454 25039
Семинар: Годишно приключване

Семинар: Годишно приключване

Дата: от 16-11-2015 до 18-11-2015
43 3555
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 16-11-2015 до 25-11-2015
20 993
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 2015 Г.
21 1808
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Шумен
46 4427
Бизнес кореспонденция и делово общуване
23 1809
КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

Дата: от 17-11-2015 до 10-12-2015
151 14080
20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси
26 1517
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСФО. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2015 ГОДИНА.ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВА
22 1803
	  Практически семинар на тема: „Приложение на основни МСС и МСФО във връзка с годишното счетоводно
5 52
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Плевен – 19 ноември 2015 г.
47 4421
Академия за Управление на Човешките ресурси 2015-2016 г.
75 6343
Бизнес Хо′опонопоно
64 5263
Презентационни умения
440 23767
Управление на човешки ресурси, международен сертификат
27 1973
THE BIG 5 - Международно  изложение за строителство и строителна индустрия  Дубай, ОАЕ
47 4659
Присъствено сертификационно обучение по коучинг през ноември
34 3628
Национален счетоводен семинар гр. Велинград
40 4421
КУРС ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО (ЗА НАПРЕДНАЛИ)
144 13604
Практически семинар на тема:  „Сигурност, злоупотреби и оценка на риска при картовите разплащания в
5 50
Основи на плодотворния мениджмънт

Основи на плодотворния мениджмънт

Дата: от 26-11-2015 до 27-11-2015
282 16146
СЪВРЕМЕНЕН ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ
19 1802
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- София – 26 ноември 2015 г.
29 3231
Работно време, почивки & работа от разстояние. Новите промени в Кодекса на труда.
4 21
Подготовка за годишното счетоводно приключване за 2015 година
30 3231
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Русе – 27 ноември 2015 г.
41 4429
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
429 20099
Управление на времето и приоритетите в работата
405 31947
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Благоевград – 30 ноември 2015 г.
33 3220
Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г. с Димитър Войнов
338 24547
Годишно приключване на 2015 г. - Осигуряване и ЗДДФЛ
25 1607
Промени и практика по прилагане на ЗДДС с лектор Валентина Василева
363 16237
Годишно приключване на 2015 г. – ЗКПО и ЗДДС
33 3147
ПРОМЕНИ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ- 2015г. ЗДДС,ЗКПО,ЗДДФЛ,ЗМДТ,ДОПК –2016.
7 242
Велико Търново - Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г. с Димитър Войнов
84 11343
Семинар: Годишно приключване
36 3608
“Опасности и важни фактори в дейността по безопасност и здраве при работа.”
21 1513
Седемте основни стъпки в продажбите
348 30777
Семинар: Годишно приключване
31 3606
Семинар: Годишно приключване
31 3558
Прекратяване на трудовото правоотношение – добри практики и най-често допусканите грешки.
16 1226
Трансферно ценообразуване с лектор Десислава Калудова
345 36748
Успешно водене на преговори
532 39309
Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр. Бургас -15 декември 2015 г.,
35 3550
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Ловеч – 16 декември 2015 г.
27 3216
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ
30 3549
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Враца – 17 декември 2015 г
38 4411
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Стара Загора – 18 декември 2015
30 3547
 „Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор + WORKSHOP” BEST SELLER от серията ТРУДОВО П
5 11
Годишен национален счетоводен семинар
51 4405
Академия за ръководители ( Мениджъри ) 2016
57 6318
Първокласно обслужване в магазина

Първокласно обслужване в магазина

Дата: от 10-02-2014 до 30-11-2015
587 62975
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
841 77591
Обучения по част от професия и квалификационни курсове
143 14894
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
924 77645
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
817 77586
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
941 96906
Ефективен Мърчандайзинг

Ефективен Мърчандайзинг

Дата: от 19-01-2015 до 30-11-2015
392 54930
Персонален мениджмънт

Персонален мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
418 55198
5 -те стъпки на успешният търговец

5 -те стъпки на успешният търговец

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
413 55190
Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
396 55190
Как да пишем делови писма?

Как да пишем делови писма?

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
455 54951
Как да се справим със стреса?

Как да се справим със стреса?

Дата: от 01-02-2015 до 30-11-2015
433 55166
Ръководни умения

Ръководни умения

Дата: от 09-02-2015 до 30-11-2015
730 70968
Индивидуални бизнес обучения

Индивидуални бизнес обучения

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
629 67170
Подбор на персонала

Подбор на персонала

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
638 63269
Управление на конфликти

Управление на конфликти

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
444 55545
Как да водим бизнес разговор с лекота?
656 62545
Как да преговаряме?

Как да преговаряме?

Дата: от 20-02-2015 до 30-11-2015
389 55516
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
460 46332
Центърът за професионално обучение към Международен банков институт ( с Лицензия № 200712545/2008 г.
212 18481
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
97 10015
 Бизнес администрация.Дистанционен курс чрез уеб-базирана платформа
104 9984
Бизнес администрация.Комбиниран курс, присъствена форма и дистанционно обучение
94 10017
Маркетингови проучвания.Комбиниран курс с присъствени занятия и дистанционна работа
108 10021
 Икономика и мениджмънт. Уеб-базирано обучение
92 9990
Икономика и мениджмънт.Присъствена форма
92 10023
Икономическа информатика.Дистанционен курс
104 9982
КУРС СЧЕТОВОДСТВО И СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР ЗА НАЧИНАЕЩИ
224 16222
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международно признат Европейски Бизнес Сертификат
203 15202
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
735 48834
Front-End Web Development

Front-End Web Development

Дата: от 14-09-2015 до 16-10-2015
145 13075
Джедайски курс “Пътят на Силата и знанието”
575 50374
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
594 39412
Организация на времето

Организация на времето

Дата: от 21-09-2015 до 30-11-2015
978 61771
Промо курс
79 6959
Програмиране със С++ за начинаещи

Програмиране със С++ за начинаещи

Дата: от 23-09-2015 до 04-11-2015
67 6958
Финансови Пазари

Финансови Пазари

Дата: от 23-09-2015 до 14-10-2015
76 6517
Създаване на онлайн магазин чрез PrestaShop
282 22259
Основите на коучинга

Основите на коучинга

Дата: от 24-09-2015 до 30-12-2015
329 21898
Тренинг
76 6577
Планиране и управление на видео маркетинг стратегия
390 34795
Wealth Forum feat Robert Kiyosaki - Asel Sydykova - Eric Edmeades (Tallinn - Estonia)
78 6963
Сервитьор-Барман

Сервитьор-Барман

Дата: от 27-09-2015 до 27-10-2015
38 3782
Камериер лицензиран курс

Камериер лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 30-10-2015
38 3782
Администратор в хотелиерството

Администратор в хотелиерството

Дата: от 27-09-2015 до 20-11-2015
40 3782
Готвачи от 12 октомври 2015

Готвачи от 12 октомври 2015

Дата: от 27-09-2015 до 20-11-2015
39 3780
Стани интернет маркетинг експерт

Стани интернет маркетинг експерт

Дата: от 27-09-2015 до 31-01-2016
188 12864
Ресторантьор лицензиран курс

Ресторантьор лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 11-12-2015
33 3781
Сервитьори по лиценз на МОН

Сервитьори по лиценз на МОН

Дата: от 27-09-2015 до 27-10-2015
30 3779
Хотелиер лицензиран курс

Хотелиер лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 14-12-2015
32 3781
Бармани от 12 октомври 2015г

Бармани от 12 октомври 2015г

Дата: от 27-09-2015 до 31-10-2015
33 3780
Стюарди/ камериери/ на яхти

Стюарди/ камериери/ на яхти

Дата: от 27-09-2015 до 30-10-2015
34 3780
Become an ICF accredited coach with My coaching

Become an ICF accredited coach with My coaching

Дата: от 28-09-2015 до 11-12-2015
485 40189
КУРС ТРЗ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ с 50% отстъпка
151 10227
Autodesk Maya 3D - курсове

Autodesk Maya 3D - курсове

Дата: от 03-10-2015 до 18-10-2015
532 29544
Счетоводство за начинаещи. Обща теория. Практически курс.
547 48304
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО “ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВ
245 18426
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
543 59141
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А
695 49250
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А- Уеб-базирано обучение
605 40410
Курс по бизнес английски език

Курс по бизнес английски език

Дата: от 05-10-2015 до 06-11-2015
127 10455
SEO Master Class

SEO Master Class

Дата: от 05-10-2015 до 15-10-2015
242 18747
Adobe Illustrator курс

Adobe Illustrator курс

Дата: от 06-10-2015 до 22-10-2015
329 22260
Семинар в Сицилия, Италия: Промени 2015 в трудовото законодателство.
164 14171
Бизнес английски - практически курс

Бизнес английски - практически курс

Дата: от 10-10-2015 до 15-11-2015
200 15057
ТРЗ за начинаещи

ТРЗ за начинаещи

Дата: от 10-10-2015 до 01-11-2015
505 39092
Академия по лични финанси и инвестиране
116 9282
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 12-10-2015 до 14-10-2015
649 66244
Рекламни стратегии на бранда

Рекламни стратегии на бранда

Дата: от 12-10-2015 до 26-10-2015
56 3859