всички новини
http://power-networking.eu/
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране
142 5549
Web Security Week, 21-24 October, 2014

Web Security Week, 21-24 October, 2014

Дата: от 21-10-2014 до 24-10-2014
33 2108
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
378 30676
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
82 6295
Актуални въпроси по социално осигуряване и трудово право . Практика по ЗДДФЛ
59 4846
„20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси“
86 8497
Изкуството да Продаваш - практически курс за ключови продажбени умения
54 4880
СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

Дата: от 23-10-2014 до 24-10-2014
100 9017
E-manager SEO

E-manager SEO

Дата: от 24-10-2014 до 25-10-2014
90 6695
ПАОЛО РУДЖЕРИ „ЛИДЕРСТВО И МОТИВАЦИЯ В КОРПОРАТИВНИЯ СВЯТ“ ТРЕНИНГ
166 8961
Лизингът и неговото правилно осчетоводяване
158 16059
Успешно водене на преговори
129 10508
Годишно данъчно приключване на 2014г. и промени в ЗКПО през 2014г.
82 6727
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
217 15068
Техники за водене на преговори
173 16044
Управление на качеството на проектите/Management Project Quality
120 9548
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
161 15919
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
587 54161
Измененията в ЗДДС през 2014г.
61 6938
Данък при източника и прилагане на СИДДО
60 6930
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
132 15320
Тренинг за убедителни презентатори

Тренинг за убедителни презентатори

Дата: от 29-10-2014 до 30-10-2014
127 11469
Финансиране и подпомагане на бизнеса
59 3582
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
22 1233
Последни изменения и допълнения в нормативната уредба, методическите указания за прилагане на систем
56 6923
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
19 1231
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
53 4843
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
171 16009
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
23 1230
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
23 1378
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
157 9662
Търговски маркетинг и търговско планиране
256 16367
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
376 21421
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
43 4102
Как да привличаме клиенти и да управляваме очакванията им
20 996
Управление на производствени и опасни отпадъци
128 10315
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
47 4795
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
20 1224
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
19 2626
Варна-
43 3481
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
173 16498
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
34 4061
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
97 9623
Секретни рецепти за ефективен персонал
16 812
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
489 63272
Управленско развитие на среден ръководен персонал
93 11372
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
260 20159
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
662 58906
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
20 2591
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
29 4033
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
126 15228
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
91 10801
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
119 15234
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
104 10895
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
118 15215
Професия
121 15216
Професия
116 15220
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
143 15220
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
131 15221
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
15 1173
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
515 50337
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
68 8498
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
20 1450
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
19 689
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
122 7180
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
16 1740
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
144 12374
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
30 5420
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
82 10081
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
15 1169
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
360 20135
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
394 19484
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
46 5292
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
19 1449
Юридически аспекти на договарянето
67 5769
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
142 15524
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
524 59887
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
348 21732
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
15 1168
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
501 59893
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
16 1439
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
19 1439
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
32 4123
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
35 4817
Годишен национален счетоводен семинар
17 1169
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
20 1661
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
545 64059
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
450 44890
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
492 44917
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
444 44899
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
131 15676
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
73 9415
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
76 9417
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
68 8862
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
59 8863
Умения за презентиране - онлайн обучение
66 8866
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
65 8865
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
60 8317
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
63 8322
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
66 8321
Професионални обучения по програмата
174 15293
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
168 12366
Обучения по програма
152 15292
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
149 15254
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
93 10878
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
297 21563
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
71 9040
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
383 31651
Курс

Курс "Как да си създам сайт"

Дата: от 25-09-2014 до 29-10-2014
78 9075
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
79 9053
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
86 9386
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
88 9374
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
97 9397
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
86 9404
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
97 10836
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
117 9528
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
83 9382
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
76 9546
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
92 9542
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
187 15753
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
113 11872
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
225 17865
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
164 8180
Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Дата: от 07-10-2014 до 23-10-2014
172 15151
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
468 42336
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
67 5373
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
40 4087
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
249 21223
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
108 9120
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
145 14026
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
57 4649
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
130 7104
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
119 6277
Тайни на доброто представяне, презентиране, убеждаване и публично говорене- 2дневен семинар
91 6278
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
303 23377
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
29 2731
Психология на рекламата и продажбата
304 23378
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
333 24512
ITIL® Intermediate: Service Operation

ITIL® Intermediate: Service Operation

Дата: от 20-10-2014 до 22-10-2014
69 6222
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
32 2732
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
363 25552