всички новини
CE маркировка - Задължителни изисквания за безопасност към продуктите за пускането им на Европейския
27 2071
ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия
32 2048
Изкуството да Презентираш - тренинг за презентационни умения
51 2087
Финансово планиране и анализ на риска с MS Excel
73 4640
Първи стъпки в дизайна или как да стана успешен дизайнер?
30 1526
Безплатна лекция
13 398
Управление на кризи

Управление на кризи

Дата: от 14-10-2015 до 16-10-2015
46 2891
Modern Marketing Management 2015

Modern Marketing Management 2015

Дата: от 15-10-2015 до 15-12-2015
104 6915
MOBILE SECURITY - iOS

MOBILE SECURITY - iOS

Дата: 15-10-2015
128 4747
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 15-10-2015 до 17-10-2015
1079 111530
Финансов анализ

Финансов анализ

Дата: 16-10-2015
33 1764
Insight Seminar 1 - София

Insight Seminar 1 - София

Дата: от 16-10-2015 до 17-10-2015
258 20682
Трудов договор - сключване, изменение и прекратяване
102 6884
Пътят на жената в лидерството.Присъствена и уеб-базирана форма
115 10437
Менталист- тайни на мисленето. Техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
180 11858
Практическа подготовка за конкурсите на Европейската служба за подбор на персонала /EPSO
71 5128
Открит урок за деца
25 1524
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
1007 111526
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“
12 400
Психология на дизайна

Психология на дизайна

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
321 17488
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ
204 17444
Курс за напреднали Adobe Photoshop

Курс за напреднали Adobe Photoshop

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
250 18204
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ
56 4023
Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
295 18209
“Брилянтни офлайн” – доказано успешните НЛП техники в продажбите и комуникациите
34 1798
Проектиране и анализ на бизнес модели
8 433
MOBILE SECURITY - Android

MOBILE SECURITY - Android

Дата: 20-10-2015
145 5263
10 причини да стана мрежов инженер/системен администратор
23 1520
Семинар: Годишно приключване - ЗКПО, КСО
56 3987
 „Брилянтни онлайн“ – маркетингови техники за забележително онлайн присъствие
35 1797
КУРС ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С MICROSOFT EXCEL
185 14671
 Практически семинар-дискусия на тема:  „Актуални проблеми в практиката на Помирителната комисия за
358 16634
Ефективни телефонни комуникации и продажби
80 8229
Как да защитим логото си/търговската си марка?
26 1515
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, КСО
59 4008
Ефективни телефонни комуникации и продажби
450 26191
Как да бъдем ефективни и успешни в подбора на персонал.  Основни техники
40 1680
Семинар: Годишно приключване - ЗДДФЛ, ЗКПО
58 3993
Промени 2015 в трудовото и осигурителното законодателство
60 3471
Insight Seminar 1 - Варна

Insight Seminar 1 - Варна

Дата: от 23-10-2015 до 24-10-2015
160 10711
Възможности За Европейско Финансиране 2014-2020
26 1255
КУРС PHP ПРОГРАМИРАНЕ И MYSQL – I НИВО

КУРС PHP ПРОГРАМИРАНЕ И MYSQL – I НИВО

Дата: от 24-10-2015 до 08-11-2015
96 9987
Седемте основни стъпки в продажбите
711 43004
Обучение по маркетинг и бранд мениджмът с международен сертификат
134 11758
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 26-10-2015 до 28-10-2015
388 32196
Администриране на трудовия процес и Човешкия капитал. Нормативни промени 2015 г.
55 3446
Virtual Power Teams – тайните на успешното управление на виртуален екип
25 1507
Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство
19 926
КУРС WEB FRONT-END DEVELOPMENT - I НИВО

КУРС WEB FRONT-END DEVELOPMENT - I НИВО

Дата: от 26-10-2015 до 11-11-2015
155 14886
Международни стандарти за финансови отчети
216 17341
Семинар: Трудово законодателство и Социално осигуряване
53 3882
LEAN МИСЛЕНЕ И КАЙЗЕН или „Как да променим индустриалната култура?
328 19305
гр. Велико Търново - Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство
121 10625
ПРОИЗВОДСТВО ОТ СВЕТОВНА КЛАСА, курс обучения за подобряване на производствената ефективност
417 23176
КОМУНИКАЦИОННИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
56 3519
гр.Пловдив - Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство
17 911
Лидерски умения и лидерски стилове. Практиката на лидерството
308 22413
ПРОИЗВОДСТВО “ТОЧНО НАВРЕМЕ” / JIT (JUST IN TIME)  или „Как да постигнем минимално време от поръчка
355 20266
Семинар: Трудово законодателство и Социално осигуряване
55 3848
Мениджърски добри практики за високи постижения и забележителна кариера.
88 8094
Традиционно познание и практики за развитие на личностния потенциал
203 11599
5S ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО  или „Как да се справим с хаоса?“
352 21450
Обучение по безопасност и здраве при работа
97 6381
PRINCE2® Practitioner - двудневен курс и сертификационен изпит
655 37130
СЕМИНАР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
65 4095
ТОТАЛНА ПРОДУКТИВНА ПОДДРЪЖКА или „Как да постигнем максимална ефективност на оборудването“  (TPM)
328 21824
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2015 ГОДИНА
231 17144
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ЛИДЕРСТВО  и МИНИ КОМПАНИИ“
378 21755
Лидерски умения за мениджъри
634 41661
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „КОМУНИКАЦИЯ“
402 22845
Стъклото като изразно средство - курс за начинаещи
83 1139
Данъци при източника и прилагане на СИДДО
47 3684
Планиране и бюджетиране

Планиране и бюджетиране

Дата: от 02-11-2015 до 03-11-2015
24 1927
КУРС ADOBE INDESIGN

КУРС ADOBE INDESIGN

Дата: от 02-11-2015 до 18-11-2015
138 13922
Back-End Web Development с PHP и МySQL

Back-End Web Development с PHP и МySQL

Дата: от 02-11-2015 до 23-11-2015
212 20142
ХАРИЗМАТИЧНОСТ - трейнинг за личен чар и магнетизъм
568 48151
Данъци при източника и прилагане на СИДДО
48 3732
Управление на творческите индустрии
41 1330
Практически семинар на тема: „Анализ на собствеността върху недвижими имоти в практиката на търговск
6 175
ТРЗ и Личен състав

ТРЗ и Личен състав

Дата: от 05-11-2015 до 06-11-2015
39 1927
Стресът на работното място – новата епидемия в ЗБУТ
28 1639
Професионални обучения по част от професията
5 107
Икономист - специалност
4 126
Умения за продажби и обслужване по телефона
365 21269
 Организатор на туристическо агентска дейност
4 103
 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Дата: от 07-11-2015 до 30-04-2016
4 105
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
224 17224
ИЗКУСТВОТО ЗА ПРЕЗЕНТИРАШ

ИЗКУСТВОТО ЗА ПРЕЗЕНТИРАШ

Дата: от 11-11-2015 до 12-11-2015
27 1926
 Управление на проекти финасирани от фондовете на ЕС
4 127
Оценка и възнаграждение на персонала
454 25157
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 2015 Г.
21 1926
Семинар: Годишно приключване

Семинар: Годишно приключване

Дата: от 16-11-2015 до 18-11-2015
43 3674
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 16-11-2015 до 25-11-2015
21 1111
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Шумен
46 4546
Фирмено счетоводство

Фирмено счетоводство

Дата: от 17-11-2015 до 30-01-2016
0 22
Бизнес кореспонденция и делово общуване
23 1927
КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

Дата: от 17-11-2015 до 10-12-2015
151 14198
	  Практически семинар на тема: „Приложение на основни МСС и МСФО във връзка с годишното счетоводно
6 180
20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси
26 1635
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСФО. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2015 ГОДИНА.ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВА
24 1921
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Плевен – 19 ноември 2015 г.
47 4540
Академия за Управление на Човешките ресурси 2015-2016 г.
76 6460
Презентационни умения
440 23884
Бизнес Хо′опонопоно
64 5380
Управление на човешки ресурси, международен сертификат
28 2090
THE BIG 5 - Международно  изложение за строителство и строителна индустрия  Дубай, ОАЕ
47 4776
КУРС ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО (ЗА НАПРЕДНАЛИ)
145 13721
Присъствено сертификационно обучение по коучинг през ноември
34 3745
Национален счетоводен семинар гр. Велинград
40 4540
Практически семинар на тема:  „Сигурност, злоупотреби и оценка на риска при картовите разплащания в
6 177
Основи на плодотворния мениджмънт

Основи на плодотворния мениджмънт

Дата: от 26-11-2015 до 27-11-2015
282 16263
СЪВРЕМЕНЕН ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ
19 1919
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- София – 26 ноември 2015 г.
29 3349
Работно време, почивки & работа от разстояние. Новите промени в Кодекса на труда.
6 151
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Русе – 27 ноември 2015 г.
41 4546
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
430 20216
Подготовка за годишното счетоводно приключване за 2015 година
30 3348
Управление на времето и приоритетите в работата
405 32062
Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г. с Димитър Войнов
338 24662
Web Development MasterClass

Web Development MasterClass

Дата: от 30-11-2015 до 14-03-2016
6 121
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Благоевград – 30 ноември 2015 г.
33 3337
Годишно приключване на 2015 г. - Осигуряване и ЗДДФЛ
25 1722
Промени и практика по прилагане на ЗДДС с лектор Валентина Василева
363 16352
Годишно приключване на 2015 г. – ЗКПО и ЗДДС
33 3262
Велико Търново - Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г. с Димитър Войнов
85 11459
ПРОМЕНИ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ- 2015г. ЗДДС,ЗКПО,ЗДДФЛ,ЗМДТ,ДОПК –2016.
7 357
Семинар: Годишно приключване
37 3723
“Опасности и важни фактори в дейността по безопасност и здраве при работа.”
21 1628
Седемте основни стъпки в продажбите
348 30892
Семинар: Годишно приключване
31 3721
Семинар: Годишно приключване
31 3673
Прекратяване на трудовото правоотношение – добри практики и най-често допусканите грешки.
16 1341
Успешно водене на преговори
532 39424
Трансферно ценообразуване с лектор Десислава Калудова
345 36863
Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр. Бургас -15 декември 2015 г.,
35 3667
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Ловеч – 16 декември 2015 г.
27 3332
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ
33 3664
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Враца – 17 декември 2015 г
38 4528
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Стара Загора – 18 декември 2015
30 3663
 „Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор + WORKSHOP” BEST SELLER от серията ТРУДОВО П
6 140
Годишен национален счетоводен семинар
51 4521
Академия за ръководители ( Мениджъри ) 2016
57 6433
Първокласно обслужване в магазина

Първокласно обслужване в магазина

Дата: от 10-02-2014 до 30-11-2015
587 63089
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
924 77760
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
817 77701
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
941 97021
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
841 77706
Обучения по част от професия и квалификационни курсове
144 15009
Ефективен Мърчандайзинг

Ефективен Мърчандайзинг

Дата: от 19-01-2015 до 30-11-2015
392 55044
Как да пишем делови писма?

Как да пишем делови писма?

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
455 55065
Персонален мениджмънт

Персонален мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
418 55312
5 -те стъпки на успешният търговец

5 -те стъпки на успешният търговец

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
413 55304
Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
396 55304
Как да се справим със стреса?

Как да се справим със стреса?

Дата: от 01-02-2015 до 30-11-2015
433 55280
Ръководни умения

Ръководни умения

Дата: от 09-02-2015 до 30-11-2015
730 71082
Управление на конфликти

Управление на конфликти

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
444 55659
Как да водим бизнес разговор с лекота?
656 62659
Индивидуални бизнес обучения

Индивидуални бизнес обучения

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
629 67284
Подбор на персонала

Подбор на персонала

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
639 63383
Как да преговаряме?

Как да преговаряме?

Дата: от 20-02-2015 до 30-11-2015
390 55630
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
460 46447
Центърът за професионално обучение към Международен банков институт ( с Лицензия № 200712545/2008 г.
212 18596
 Икономика и мениджмънт. Уеб-базирано обучение
93 10106
Икономика и мениджмънт.Присъствена форма
92 10138
Икономическа информатика.Дистанционен курс
104 10098
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
97 10130
 Бизнес администрация.Дистанционен курс чрез уеб-базирана платформа
104 10100
Бизнес администрация.Комбиниран курс, присъствена форма и дистанционно обучение
94 10132
Маркетингови проучвания.Комбиниран курс с присъствени занятия и дистанционна работа
108 10136
КУРС СЧЕТОВОДСТВО И СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР ЗА НАЧИНАЕЩИ
225 16337
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
735 48949
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международно признат Европейски Бизнес Сертификат
203 15317
Front-End Web Development

Front-End Web Development

Дата: от 14-09-2015 до 16-10-2015
145 13190
Джедайски курс “Пътят на Силата и знанието”
575 50489
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
596 39527
Организация на времето

Организация на времето

Дата: от 21-09-2015 до 30-11-2015
978 61885
Промо курс
81 7074
Програмиране със С++ за начинаещи

Програмиране със С++ за начинаещи

Дата: от 23-09-2015 до 04-11-2015
68 7073
Финансови Пазари

Финансови Пазари

Дата: от 23-09-2015 до 14-10-2015
77 6632
Основите на коучинга

Основите на коучинга

Дата: от 24-09-2015 до 30-12-2015
329 22014
Създаване на онлайн магазин чрез PrestaShop
282 22374
Тренинг
76 6692
Планиране и управление на видео маркетинг стратегия
390 34910
Сервитьори по лиценз на МОН

Сервитьори по лиценз на МОН

Дата: от 27-09-2015 до 27-10-2015
30 3895
Хотелиер лицензиран курс

Хотелиер лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 14-12-2015
33 3897
Бармани от 12 октомври 2015г

Бармани от 12 октомври 2015г

Дата: от 27-09-2015 до 31-10-2015
33 3896
Стюарди/ камериери/ на яхти

Стюарди/ камериери/ на яхти

Дата: от 27-09-2015 до 30-10-2015
34 3896
Wealth Forum feat Robert Kiyosaki - Asel Sydykova - Eric Edmeades (Tallinn - Estonia)
79 7079
Сервитьор-Барман

Сервитьор-Барман

Дата: от 27-09-2015 до 27-10-2015
38 3898
Камериер лицензиран курс

Камериер лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 30-10-2015
38 3898
Администратор в хотелиерството

Администратор в хотелиерството

Дата: от 27-09-2015 до 20-11-2015
40 3898
Готвачи от 12 октомври 2015

Готвачи от 12 октомври 2015

Дата: от 27-09-2015 до 20-11-2015
39 3896
Стани интернет маркетинг експерт

Стани интернет маркетинг експерт

Дата: от 27-09-2015 до 31-01-2016
188 12979
Ресторантьор лицензиран курс

Ресторантьор лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 11-12-2015
33 3897
Become an ICF accredited coach with My coaching

Become an ICF accredited coach with My coaching

Дата: от 28-09-2015 до 11-12-2015
485 40304
КУРС ТРЗ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ с 50% отстъпка
151 10342
Счетоводство за начинаещи. Обща теория. Практически курс.
550 48419
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО “ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВ
246 18541
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
543 59256
Autodesk Maya 3D - курсове

Autodesk Maya 3D - курсове

Дата: от 03-10-2015 до 18-10-2015
532 29659
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А
695 49365
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А- Уеб-базирано обучение
605 40525
Курс по бизнес английски език

Курс по бизнес английски език

Дата: от 05-10-2015 до 06-11-2015
128 10570
SEO Master Class

SEO Master Class

Дата: от 05-10-2015 до 15-10-2015
244 18862
Adobe Illustrator курс

Adobe Illustrator курс

Дата: от 06-10-2015 до 22-10-2015
329 22375
Бизнес английски - практически курс

Бизнес английски - практически курс

Дата: от 10-10-2015 до 15-11-2015
200 15172
ТРЗ за начинаещи

ТРЗ за начинаещи

Дата: от 10-10-2015 до 01-11-2015
505 39207
Семинар в Сицилия, Италия: Промени 2015 в трудовото законодателство.
164 14287
Академия по лични финанси и инвестиране
117 9397
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 12-10-2015 до 14-10-2015
649 66359
Рекламни стратегии на бранда

Рекламни стратегии на бранда

Дата: от 12-10-2015 до 26-10-2015
57 3974