всички новини
http://reading-people.eu/
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
208 18260
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
48 3473
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
103 7096
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
38 3475
Търговски маркетинг и търговско планиране
292 18611
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
52 3623
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
202 11910
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
407 23662
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
67 6348
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
123 8540
IRCA акредитирано обучение Водещи одитори на Системи за управление на околната среда ISO 14001:2004
26 1751
Управление на производствени и опасни отпадъци
161 12553
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
39 3467
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
70 7039
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
41 4871
Варна-
90 5726
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
62 6305
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
202 18741
ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА И ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО
7 331
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
131 11868
Секретни рецепти за ефективен персонал
42 3053
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
285 22403
Управленско развитие на среден ръководен персонал
115 13619
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
512 65517

Дата: от 12-11-2014 до 13-11-2014
8 146
IRCA акредитирано обучение за Водещи одитори на системи за управление OHSAS 18001:2007
41 1771
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
690 61151
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
38 4836
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
44 6275
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
159 8462
Професия
134 17461
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
162 17461
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
147 17463
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
149 17469
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
38 2891
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
137 17475
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
111 13041
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
137 17455
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
129 13137
Професия
139 17456
Техники за оказване на влияние при събиране на вземания
12 948
Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Дата: от 18-11-2014 до 22-11-2014
25 1526
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
20 1548
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
40 3405
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСФО - 2014г
8 335
Промени 2014 г. и очаквани промени 2015 г. в социалното и здравното осигуряване
6 337
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
542 52569
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
93 10727
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 22-11-2014 до 23-11-2014
396 29156
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
44 3667
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
30 2200
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
41 2903
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
139 9385
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
31 3946
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
17 1581
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
164 14583
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА КМЕТОВЕ

СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА КМЕТОВЕ

Дата: от 26-11-2014 до 29-11-2014
7 93
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
101 12275
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
45 7615
Обучение за Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност ISO 27001:2013
148 7802
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
32 3361
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
381 22323
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
416 21675
Управление на стреса при събиране на вземания
11 921
	Наредба 18 на БНБ

Наредба 18 на БНБ

Дата: 29-11-2014
476 26880
MICROSOFT PROJECT - управление на проекти

MICROSOFT PROJECT - управление на проекти

Дата: от 29-11-2014 до 30-11-2014
12 726
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
65 7482
FATCA - процедури по комплексна проверка и преглед на техническата схема
21 1735
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
34 3638
Юридически аспекти на договарянето
87 7955
Сертифициращо обучение за медиатори
210 13243
Подходи при изготвяне на кредитни оценки
9 919
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
155 17715
Практически семинар: Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на банките за 2014 г.
20 1733
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
368 23918
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
542 62078
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
37 3354
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
520 62084
Практически семинар-дискусия на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове
17 1731
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
30 3627
Асертивност при събиране на вземания
12 918
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
13 1512
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
43 6309
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
33 3627
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
13 1512
СЕМИНАР И НОВА ГОДИНА НА ОСТРОВ ЗАКИНТОС/ГЪРЦИЯ
9 543
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
46 6999
Годишен национален счетоводен семинар
30 3354
Семинар
13 894
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
37 3845
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
556 66248
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
465 47073
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
509 47100
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
457 47082
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
144 17863
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
93 11602
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
91 11605
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
74 11047
Умения за презентиране - онлайн обучение
85 11051
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
79 11050
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
80 11047
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
72 10501
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
80 10506
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
82 10505
Професионални обучения по програмата
186 17476
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
189 14549
Обучения по програма
165 17474
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
104 13059
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
159 17436
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
314 23748
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
84 11221
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
88 11231
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
110 13005
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
139 11695
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
93 11541
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
90 11699
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
112 11694
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
101 11551
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
98 11533
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
108 11565
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
99 11581
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
186 10212
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
200 17791
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
130 13888
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
242 19878
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
483 44313
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
80 7349
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
49 6065
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
122 11097
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
263 23199
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
148 9078
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
72 6624
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
160 16001
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
374 27529
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
323 25353
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
45 4707
Психология на рекламата и продажбата
319 25353
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
350 26485
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
44 4707
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
400 32667
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
245 17219
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
614 56339
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
187 18101
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
160 17521
Финансиране и подпомагане на бизнеса
85 5806
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
61 3461