всички новини
Изкуството да Презентираш - тренинг за презентационни умения
8 430
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
404 18615
Финансово планиране и анализ на риска с MS Excel
52 2983
Как да продаваме повече: 6 етапа и 66 техники за успешни продажби и преговори
81 6697
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 07-10-2015 до 10-10-2015
992 109479
Безплатен Workshop: Идеалната работа - мечта и/или реалност
59 2934
Тренинг на социални компетенции STRUCTOGRAM 1 – „КЛЮЧ КЪМ САМООПОЗНАВАНЕТО“
40 1760
Провеждане на ефективни бизнес заседания. Тест. Конструктивност на подхода.Управленски казус.
247 20857
ТРЕНИНГ НА СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ STRUCTOGRAM 2 – „ОПОЗНАВАНЕ НА ХОРАТА“
36 1760
 Практически семинар-дискусия на тема: „Нормативна уредба и надзор над дейността на банките попечите
464 14574
Семинар в Сицилия, Италия: Промени 2015 в трудовото законодателство.
146 12738
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
201 15654
Работа с корпоративни и ключови клиенти
452 22594
Бизнес английски - практически курс

Бизнес английски - практически курс

Дата: от 10-10-2015 до 15-11-2015
184 13619
ТРЗ за начинаещи

ТРЗ за начинаещи

Дата: от 10-10-2015 до 01-11-2015
488 37654
Академия по лични финанси и инвестиране
94 7784
Рекламни стратегии на бранда

Рекламни стратегии на бранда

Дата: от 12-10-2015 до 26-10-2015
38 2359
Измами в сектора на финансовите услуги - разпознаване и превенция
26 1263
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 12-10-2015 до 14-10-2015
627 64744
Управление на кризи

Управление на кризи

Дата: от 14-10-2015 до 16-10-2015
27 1239
Modern Marketing Management 2015

Modern Marketing Management 2015

Дата: от 15-10-2015 до 15-12-2015
80 5258
MOBILE SECURITY - iOS

MOBILE SECURITY - iOS

Дата: 15-10-2015
107 3095
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 15-10-2015 до 17-10-2015
1065 109878
Insight Seminar 1 - София

Insight Seminar 1 - София

Дата: от 16-10-2015 до 17-10-2015
242 19026
Финансов анализ

Финансов анализ

Дата: 16-10-2015
3 106
Практическа подготовка за конкурсите на Европейската служба за подбор на персонала /EPSO
48 3476
Трудов договор - сключване, изменение и прекратяване
76 5232
Пътят на жената в лидерството.Присъствена и уеб-базирана форма
94 8787
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
984 109874
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ
186 15796
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ
38 2380
Психология на дизайна

Психология на дизайна

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
303 15841
“Брилянтни офлайн” – доказано успешните НЛП техники в продажбите и комуникациите
7 146
Курс за напреднали Adobe Photoshop

Курс за напреднали Adobe Photoshop

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
234 16555
Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
274 16561
 Практически семинар-дискусия на тема:  „Актуални проблеми в практиката на Помирителната комисия за
339 14988
КУРС ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С MICROSOFT EXCEL
156 13024
MOBILE SECURITY - Android

MOBILE SECURITY - Android

Дата: 20-10-2015
123 3617
 „Брилянтни онлайн“ – маркетингови техники за забележително онлайн присъствие
5 146
Семинар: Годишно приключване - ЗКПО, КСО
41 2345
Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г. с Димитър Войнов
324 23098
Ефективни телефонни комуникации и продажби
63 6582
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, КСО
39 2363
Ефективни телефонни комуникации и продажби
426 24546
Семинар: Годишно приключване - ЗДДФЛ, ЗКПО
34 2353
Как да бъдем ефективни и успешни в подбора на персонал.  Основни техники
5 29
Insight Seminar 1 - Варна

Insight Seminar 1 - Варна

Дата: от 23-10-2015 до 24-10-2015
144 9074
Промени 2015 в трудовото и осигурителното законодателство
33 1832
Седемте основни стъпки в продажбите
687 41363
Обучение по маркетинг и бранд мениджмът с международен сертификат
109 10117
КУРС PHP ПРОГРАМИРАНЕ И MYSQL – I НИВО

КУРС PHP ПРОГРАМИРАНЕ И MYSQL – I НИВО

Дата: от 24-10-2015 до 08-11-2015
77 8346
КУРС WEB FRONT-END DEVELOPMENT - I НИВО

КУРС WEB FRONT-END DEVELOPMENT - I НИВО

Дата: от 26-10-2015 до 11-11-2015
139 13245
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 26-10-2015 до 28-10-2015
370 30557
Международни стандарти за финансови отчети
200 15702
Администриране на трудовия процес и Човешкия капитал. Нормативни промени 2015 г.
36 1807
ПРОИЗВОДСТВО ОТ СВЕТОВНА КЛАСА, курс обучения за подобряване на производствената ефективност
395 21541
гр. Велико Търново - Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство
98 8993
Семинар: Трудово законодателство и Социално осигуряване
35 2252
LEAN МИСЛЕНЕ И КАЙЗЕН или „Как да променим индустриалната култура?
309 17665
Семинар: Трудово законодателство и Социално осигуряване
37 2235
Мениджърски добри практики за високи постижения и забележителна кариера.
70 6479
КОМУНИКАЦИОННИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
38 1922
Лидерски умения и лидерски стилове. Практиката на лидерството
282 20803
ПРОИЗВОДСТВО “ТОЧНО НАВРЕМЕ” / JIT (JUST IN TIME)  или „Как да постигнем минимално време от поръчка
333 18661
5S ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО  или „Как да се справим с хаоса?“
328 19887
Обучение по безопасност и здраве при работа
73 4830
PRINCE2® Practitioner - двудневен курс и сертификационен изпит
639 35585
Традиционно познание и практики за развитие на личностния потенциал
185 10044
ТОТАЛНА ПРОДУКТИВНА ПОДДРЪЖКА или „Как да постигнем максимална ефективност на оборудването“  (TPM)
310 20308
СЕМИНАР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
44 2587
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2015 ГОДИНА
207 15637
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ЛИДЕРСТВО  и МИНИ КОМПАНИИ“
356 20250
Лидерски умения за мениджъри
616 40156
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „КОМУНИКАЦИЯ“
380 21340
Планиране и бюджетиране

Планиране и бюджетиране

Дата: от 02-11-2015 до 03-11-2015
6 424
Данъци при източника и прилагане на СИДДО
28 2186
Back-End Web Development с PHP и МySQL

Back-End Web Development с PHP и МySQL

Дата: от 02-11-2015 до 23-11-2015
200 18637
КУРС ADOBE INDESIGN

КУРС ADOBE INDESIGN

Дата: от 02-11-2015 до 18-11-2015
120 12418
Данъци при източника и прилагане на СИДДО
31 2229
CE маркировка - Задължителни изисквания за безопасност към продуктите за пускането им на Европейския
4 399
ТРЗ и Личен състав

ТРЗ и Личен състав

Дата: от 05-11-2015 до 06-11-2015
6 425
Стресът на работното място – новата епидемия в ЗБУТ
5 132
Умения за продажби и обслужване по телефона
351 19765
ИЗКУСТВОТО ЗА ПРЕЗЕНТИРАШ

ИЗКУСТВОТО ЗА ПРЕЗЕНТИРАШ

Дата: от 11-11-2015 до 12-11-2015
11 424
ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия –
5 393
Оценка и възнаграждение на персонала
442 23653
Семинар: Годишно приключване

Семинар: Годишно приключване

Дата: от 16-11-2015 до 18-11-2015
32 2178
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 2015 Г.
6 424
КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

Дата: от 17-11-2015 до 10-12-2015
135 12694
Бизнес кореспонденция и делово общуване
5 426
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Шумен
39 3050
20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси
5 129
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСФО. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2015 ГОДИНА.ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВА
8 420
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Плевен – 19 ноември 2015 г.
37 3044
Бизнес Хо′опонопоно
50 3879
Презентационни умения
428 22382
Управление на човешки ресурси, международен сертификат
11 588
Академия за Управление на Човешките ресурси 2015-2016 г.
61 4958
THE BIG 5 - Международно  изложение за строителство и строителна индустрия  Дубай, ОАЕ
38 3284
Присъствено сертификационно обучение по коучинг през ноември
23 2243
Национален счетоводен семинар гр. Велинград
29 3044
КУРС ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО (ЗА НАПРЕДНАЛИ)
131 12219
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- София – 26 ноември 2015 г.
19 1846
Основи на плодотворния мениджмънт

Основи на плодотворния мениджмънт

Дата: от 26-11-2015 до 27-11-2015
270 14761
СЪВРЕМЕНЕН ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ
5 419
Подготовка за годишното счетоводно приключване за 2015 година
21 1846
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Русе – 27 ноември 2015 г.
35 3050
Управление на времето и приоритетите в работата
390 30562
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Благоевград – 30 ноември 2015 г.
23 1842
Промени и практика по прилагане на ЗДДС с лектор Валентина Василева
355 14853
Годишно приключване на 2015 г. - Осигуряване и ЗДДФЛ
6 224
Годишно приключване на 2015 г. – ЗКПО и ЗДДС
23 1764
“Опасности и важни фактори в дейността по безопасност и здраве при работа.”
3 127
Семинар: Годишно приключване
24 2226
Велико Търново - Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г. с Димитър Войнов
74 9965
Седемте основни стъпки в продажбите
338 29394
Семинар: Годишно приключване
23 2224
Семинар: Годишно приключване
24 2182
Трансферно ценообразуване с лектор Десислава Калудова
336 35366
Успешно водене на преговори
519 37928
Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр. Бургас -15 декември 2015 г.,
24 2177
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Ловеч – 16 декември 2015 г.
21 1841
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ
22 2178
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Враца – 17 декември 2015 г
32 3039
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Стара Загора – 18 декември 2015
22 2176
Годишен национален счетоводен семинар
39 3035
Академия за ръководители ( Мениджъри ) 2016
47 4940
Първокласно обслужване в магазина

Първокласно обслужване в магазина

Дата: от 10-02-2014 до 30-11-2015
574 61600
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
805 76224
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
931 95535
Обучения по част от професия и квалификационни курсове
127 13529
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
832 76231
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
918 76284
Ефективен Мърчандайзинг

Ефективен Мърчандайзинг

Дата: от 19-01-2015 до 30-11-2015
384 53560
Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
391 53821
Как да пишем делови писма?

Как да пишем делови писма?

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
439 53592
Персонален мениджмънт

Персонален мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
410 53828
5 -те стъпки на успешният търговец

5 -те стъпки на успешният търговец

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
403 53821
Как да се справим със стреса?

Как да се справим със стреса?

Дата: от 01-02-2015 до 30-11-2015
417 53797
Ръководни умения

Ръководни умения

Дата: от 09-02-2015 до 30-11-2015
714 69599
Подбор на персонала

Подбор на персонала

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
625 61900
Управление на конфликти

Управление на конфликти

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
433 54176
Как да водим бизнес разговор с лекота?
645 61176
Индивидуални бизнес обучения

Индивидуални бизнес обучения

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
620 65801
Как да преговаряме?

Как да преговаряме?

Дата: от 20-02-2015 до 30-11-2015
381 54147
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
448 44974
Центърът за професионално обучение към Международен банков институт ( с Лицензия № 200712545/2008 г.
198 17113
182 13151
 Бизнес администрация.Дистанционен курс чрез уеб-базирана платформа
85 8625
Бизнес администрация.Комбиниран курс, присъствена форма и дистанционно обучение
85 8650
Маркетингови проучвания.Комбиниран курс с присъствени занятия и дистанционна работа
94 8654
 Икономика и мениджмънт. Уеб-базирано обучение
81 8631
Икономика и мениджмънт.Присъствена форма
81 8656
Икономическа информатика.Дистанционен курс
90 8623
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
84 8648
КУРС СЧЕТОВОДСТВО И СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР ЗА НАЧИНАЕЩИ
206 14853
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-интензивен летен курс
1051 71964
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
723 47467
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международно признат Европейски Бизнес Сертификат
198 13835
Пиратски курс за нови умения в общуването “Обучение приключение”
406 36321
Лидерски умения за практикуващи мениджъри
304 21791
Front-End Web Development

Front-End Web Development

Дата: от 14-09-2015 до 16-10-2015
135 11705
ХАРИЗМАТИЧНОСТ - трейнинг за личен чар и магнетизъм
548 46657
Видео курс за родители „Да отгледаме щастливо и уверено в себе си дете“
120 9117
Джедайски курс “Пътят на Силата и знанието”
560 49007
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
584 38046
Организация на времето

Организация на времето

Дата: от 21-09-2015 до 30-11-2015
966 60404
Програмиране със С++ за начинаещи

Програмиране със С++ за начинаещи

Дата: от 23-09-2015 до 04-11-2015
62 5593
Финансови Пазари

Финансови Пазари

Дата: от 23-09-2015 до 14-10-2015
68 5149
Промо курс
72 5593
Създаване на онлайн магазин чрез PrestaShop
271 20892
Основите на коучинга

Основите на коучинга

Дата: от 24-09-2015 до 30-12-2015
318 20540
Тренинг
63 5213
Планиране и управление на видео маркетинг стратегия
377 33429
Администратор в хотелиерството

Администратор в хотелиерството

Дата: от 27-09-2015 до 20-11-2015
29 2426
Готвачи от 12 октомври 2015

Готвачи от 12 октомври 2015

Дата: от 27-09-2015 до 20-11-2015
30 2424
Ресторантьор лицензиран курс

Ресторантьор лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 11-12-2015
23 2425
Сервитьори по лиценз на МОН

Сервитьори по лиценз на МОН

Дата: от 27-09-2015 до 27-10-2015
22 2423
Хотелиер лицензиран курс

Хотелиер лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 14-12-2015
24 2425
Бармани от 12 октомври 2015г

Бармани от 12 октомври 2015г

Дата: от 27-09-2015 до 31-10-2015
26 2424
Стани интернет маркетинг експерт

Стани интернет маркетинг експерт

Дата: от 27-09-2015 до 31-01-2016
179 11499
Стюарди/ камериери/ на яхти

Стюарди/ камериери/ на яхти

Дата: от 27-09-2015 до 30-10-2015
26 2424
Wealth Forum feat Robert Kiyosaki - Asel Sydykova - Eric Edmeades (Tallinn - Estonia)
70 5601
Сервитьор-Барман

Сервитьор-Барман

Дата: от 27-09-2015 до 27-10-2015
28 2426
Камериер лицензиран курс

Камериер лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 30-10-2015
28 2426
Become an ICF accredited coach with My coaching

Become an ICF accredited coach with My coaching

Дата: от 28-09-2015 до 11-12-2015
473 38825
КУРС ТРЗ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ с 50% отстъпка
139 8863
Autodesk Maya 3D - курсове

Autodesk Maya 3D - курсове

Дата: от 03-10-2015 до 18-10-2015
524 28181
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО “ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВ
236 17065
Счетоводство за начинаещи. Обща теория. Практически курс.
532 46942
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
533 57780
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А
683 47889
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А- Уеб-базирано обучение
592 39049
SEO Master Class

SEO Master Class

Дата: от 05-10-2015 до 15-10-2015
232 17384
Курс по бизнес английски език

Курс по бизнес английски език

Дата: от 05-10-2015 до 06-11-2015
117 9092
Adobe Illustrator курс

Adobe Illustrator курс

Дата: от 06-10-2015 до 22-10-2015
315 20898
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
198 15980