всички новини
CE маркировка - Задължителни изисквания за безопасност към продуктите за пускането им на Европейския
9 762
Изкуството да Презентираш - тренинг за презентационни умения
16 793
ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия
11 752
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
409 18978
Финансово планиране и анализ на риска с MS Excel
56 3345
 Практически семинар-дискусия на тема: „Нормативна уредба и надзор над дейността на банките попечите
469 14935
ТРЕНИНГ НА СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ STRUCTOGRAM 2 – „ОПОЗНАВАНЕ НА ХОРАТА“
44 2121
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
209 16015
ТРЗ за начинаещи

ТРЗ за начинаещи

Дата: от 10-10-2015 до 01-11-2015
494 38016
Семинар в Сицилия, Италия: Промени 2015 в трудовото законодателство.
154 13098
Бизнес английски - практически курс

Бизнес английски - практически курс

Дата: от 10-10-2015 до 15-11-2015
190 13981
Работа с корпоративни и ключови клиенти
456 22955
Рекламни стратегии на бранда

Рекламни стратегии на бранда

Дата: от 12-10-2015 до 26-10-2015
44 2720
Академия по лични финанси и инвестиране
99 8145
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 12-10-2015 до 14-10-2015
634 65106
Измами в сектора на финансовите услуги - разпознаване и превенция
31 1624
Първи стъпки в дизайна или как да стана успешен дизайнер?
9 236
Управление на кризи

Управление на кризи

Дата: от 14-10-2015 до 16-10-2015
33 1600
Modern Marketing Management 2015

Modern Marketing Management 2015

Дата: от 15-10-2015 до 15-12-2015
86 5622
MOBILE SECURITY - iOS

MOBILE SECURITY - iOS

Дата: 15-10-2015
113 3457
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 15-10-2015 до 17-10-2015
1070 110240
Insight Seminar 1 - София

Insight Seminar 1 - София

Дата: от 16-10-2015 до 17-10-2015
246 19389
Финансов анализ

Финансов анализ

Дата: 16-10-2015
12 474
Трудов договор - сключване, изменение и прекратяване
81 5593
Пътят на жената в лидерството.Присъствена и уеб-базирана форма
98 9148
Открит урок за деца
6 235
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
988 110236
Практическа подготовка за конкурсите на Европейската служба за подбор на персонала /EPSO
56 3837
Психология на дизайна

Психология на дизайна

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
309 16201
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ
192 16156
“Брилянтни офлайн” – доказано успешните НЛП техники в продажбите и комуникациите
16 513
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ
43 2740
Курс за напреднали Adobe Photoshop

Курс за напреднали Adobe Photoshop

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
239 16915
Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Курс за нащинаещи - Adobe Photoshop

Дата: от 19-10-2015 до 13-11-2015
281 16922
 Практически семинар-дискусия на тема:  „Актуални проблеми в практиката на Помирителната комисия за
342 15348
10 причини да стана мрежов инженер/системен администратор
6 235
MOBILE SECURITY - Android

MOBILE SECURITY - Android

Дата: 20-10-2015
129 3977
 „Брилянтни онлайн“ – маркетингови техники за забележително онлайн присъствие
12 512
Семинар: Годишно приключване - ЗКПО, КСО
47 2705
КУРС ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С MICROSOFT EXCEL
163 13384
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, КСО
46 2723
Ефективни телефонни комуникации и продажби
432 24907
Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г. с Димитър Войнов
329 23458
Как да защитим логото си/търговската си марка?
9 232
Ефективни телефонни комуникации и продажби
67 6943
Семинар: Годишно приключване - ЗДДФЛ, ЗКПО
42 2711
Как да бъдем ефективни и успешни в подбора на персонал.  Основни техники
15 397
Промени 2015 в трудовото и осигурителното законодателство
42 2190
Insight Seminar 1 - Варна

Insight Seminar 1 - Варна

Дата: от 23-10-2015 до 24-10-2015
147 9432
КУРС PHP ПРОГРАМИРАНЕ И MYSQL – I НИВО

КУРС PHP ПРОГРАМИРАНЕ И MYSQL – I НИВО

Дата: от 24-10-2015 до 08-11-2015
81 8704
Седемте основни стъпки в продажбите
694 41721
Обучение по маркетинг и бранд мениджмът с международен сертификат
115 10475
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 26-10-2015 до 28-10-2015
377 30915
Администриране на трудовия процес и Човешкия капитал. Нормативни промени 2015 г.
41 2165
КУРС WEB FRONT-END DEVELOPMENT - I НИВО

КУРС WEB FRONT-END DEVELOPMENT - I НИВО

Дата: от 26-10-2015 до 11-11-2015
145 13603
Virtual Power Teams – тайните на успешното управление на виртуален екип
7 227
Международни стандарти за финансови отчети
205 16059
Семинар: Трудово законодателство и Социално осигуряване
42 2606
гр. Велико Търново - Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство
106 9348
LEAN МИСЛЕНЕ И КАЙЗЕН или „Как да променим индустриалната култура?
315 18022
ПРОИЗВОДСТВО ОТ СВЕТОВНА КЛАСА, курс обучения за подобряване на производствената ефективност
402 21895
Лидерски умения и лидерски стилове. Практиката на лидерството
288 21145
ПРОИЗВОДСТВО “ТОЧНО НАВРЕМЕ” / JIT (JUST IN TIME)  или „Как да постигнем минимално време от поръчка
338 19001
Семинар: Трудово законодателство и Социално осигуряване
44 2579
Мениджърски добри практики за високи постижения и забележителна кариера.
75 6821
КОМУНИКАЦИОННИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
44 2259
Традиционно познание и практики за развитие на личностния потенциал
192 10370
Обучение по безопасност и здраве при работа
80 5155
5S ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО  или „Как да се справим с хаоса?“
336 20213
PRINCE2® Practitioner - двудневен курс и сертификационен изпит
645 35911
СЕМИНАР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
50 2912
ТОТАЛНА ПРОДУКТИВНА ПОДДРЪЖКА или „Как да постигнем максимална ефективност на оборудването“  (TPM)
317 20634
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2015 ГОДИНА
216 15962
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ЛИДЕРСТВО  и МИНИ КОМПАНИИ“
364 20576
Лидерски умения за мениджъри
619 40482
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „КОМУНИКАЦИЯ“
389 21666
Данъци при източника и прилагане на СИДДО
34 2512
КУРС ADOBE INDESIGN

КУРС ADOBE INDESIGN

Дата: от 02-11-2015 до 18-11-2015
126 12744
Back-End Web Development с PHP и МySQL

Back-End Web Development с PHP и МySQL

Дата: от 02-11-2015 до 23-11-2015
205 18963
Планиране и бюджетиране

Планиране и бюджетиране

Дата: от 02-11-2015 до 03-11-2015
9 749
Данъци при източника и прилагане на СИДДО
36 2555
Управление на творческите индустрии
17 154
ТРЗ и Личен състав

ТРЗ и Личен състав

Дата: от 05-11-2015 до 06-11-2015
13 750
Стресът на работното място – новата епидемия в ЗБУТ
13 463
Умения за продажби и обслужване по телефона
353 20091
ИЗКУСТВОТО ЗА ПРЕЗЕНТИРАШ

ИЗКУСТВОТО ЗА ПРЕЗЕНТИРАШ

Дата: от 11-11-2015 до 12-11-2015
15 749
Оценка и възнаграждение на персонала
444 23979
Семинар: Годишно приключване

Семинар: Годишно приключване

Дата: от 16-11-2015 до 18-11-2015
39 2503
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 2015 Г.
11 749
Бизнес кореспонденция и делово общуване
8 751
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Шумен
41 3376
КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

КУРС VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL (VBA)

Дата: от 17-11-2015 до 10-12-2015
142 13020
20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси
11 460
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСФО. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2015 ГОДИНА.ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВА
10 745
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Плевен – 19 ноември 2015 г.
42 3370
Презентационни умения
432 22708
Управление на човешки ресурси, международен сертификат
15 914
Академия за Управление на Човешките ресурси 2015-2016 г.
63 5284
Бизнес Хо′опонопоно
54 4205
THE BIG 5 - Международно  изложение за строителство и строителна индустрия  Дубай, ОАЕ
41 3608
КУРС ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО (ЗА НАПРЕДНАЛИ)
135 12545
Присъствено сертификационно обучение по коучинг през ноември
27 2569
Национален счетоводен семинар гр. Велинград
31 3370
СЪВРЕМЕНЕН ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ
7 744
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- София – 26 ноември 2015 г.
24 2173
Основи на плодотворния мениджмънт

Основи на плодотворния мениджмънт

Дата: от 26-11-2015 до 27-11-2015
274 15087
Подготовка за годишното счетоводно приключване за 2015 година
25 2173
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Русе – 27 ноември 2015 г.
37 3376
Управление на времето и приоритетите в работата
394 30888
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Благоевград – 30 ноември 2015 г.
26 2168
Промени и практика по прилагане на ЗДДС с лектор Валентина Василева
359 15179
Годишно приключване на 2015 г. - Осигуряване и ЗДДФЛ
11 550
Годишно приключване на 2015 г. – ЗКПО и ЗДДС
29 2090
Велико Търново - Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г. с Димитър Войнов
77 10291
“Опасности и важни фактори в дейността по безопасност и здраве при работа.”
10 458
Семинар: Годишно приключване
29 2552
Седемте основни стъпки в продажбите
342 29720
Семинар: Годишно приключване
27 2550
Семинар: Годишно приключване
27 2508
Прекратяване на трудовото правоотношение – добри практики и най-често допусканите грешки.
7 171
Успешно водене на преговори
522 38254
Трансферно ценообразуване с лектор Десислава Калудова
340 35692
Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр. Бургас -15 декември 2015 г.,
29 2503
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Ловеч – 16 декември 2015 г.
25 2167
Семинар: Годишно приключване - ЗДДС, ЗДДФЛ
26 2503
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Враца – 17 декември 2015 г
35 3365
„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Стара Загора – 18 декември 2015
24 2502
Годишен национален счетоводен семинар
43 3361
Академия за ръководители ( Мениджъри ) 2016
50 5266
Първокласно обслужване в магазина

Първокласно обслужване в магазина

Дата: от 10-02-2014 до 30-11-2015
577 61924
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
920 76607
Обучения по част от професия и квалификационни курсове
130 13853
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
809 76547
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
935 95860
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
836 76554
Ефективен Мърчандайзинг

Ефективен Мърчандайзинг

Дата: от 19-01-2015 до 30-11-2015
386 53884
Как да пишем делови писма?

Как да пишем делови писма?

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
443 53914
Персонален мениджмънт

Персонален мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
412 54152
5 -те стъпки на успешният търговец

5 -те стъпки на успешният търговец

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
406 54145
Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
394 54145
Как да се справим със стреса?

Как да се справим със стреса?

Дата: от 01-02-2015 до 30-11-2015
421 54121
Ръководни умения

Ръководни умения

Дата: от 09-02-2015 до 30-11-2015
721 69923
Управление на конфликти

Управление на конфликти

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
439 54500
Как да водим бизнес разговор с лекота?
647 61500
Индивидуални бизнес обучения

Индивидуални бизнес обучения

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
622 66125
Подбор на персонала

Подбор на персонала

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
627 62224
Как да преговаряме?

Как да преговаряме?

Дата: от 20-02-2015 до 30-11-2015
383 54471
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
452 45297
Центърът за професионално обучение към Международен банков институт ( с Лицензия № 200712545/2008 г.
203 17438
188 13474
 Икономика и мениджмънт. Уеб-базирано обучение
84 8955
Икономика и мениджмънт.Присъствена форма
85 8981
Икономическа информатика.Дистанционен курс
93 8947
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
87 8973
 Бизнес администрация.Дистанционен курс чрез уеб-базирана платформа
91 8949
Бизнес администрация.Комбиниран курс, присъствена форма и дистанционно обучение
91 8975
Маркетингови проучвания.Комбиниран курс с присъствени занятия и дистанционна работа
99 8979
КУРС СЧЕТОВОДСТВО И СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР ЗА НАЧИНАЕЩИ
213 15178
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
729 47792
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международно признат Европейски Бизнес Сертификат
201 14160
Пиратски курс за нови умения в общуването “Обучение приключение”
408 36645
ХАРИЗМАТИЧНОСТ - трейнинг за личен чар и магнетизъм
554 46981
Front-End Web Development

Front-End Web Development

Дата: от 14-09-2015 до 16-10-2015
137 12030
Джедайски курс “Пътят на Силата и знанието”
562 49331
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
588 38371
Организация на времето

Организация на времето

Дата: от 21-09-2015 до 30-11-2015
971 60728
Промо курс
73 5919
Програмиране със С++ за начинаещи

Програмиране със С++ за начинаещи

Дата: от 23-09-2015 до 04-11-2015
62 5919
Финансови Пазари

Финансови Пазари

Дата: от 23-09-2015 до 14-10-2015
69 5475
Основите на коучинга

Основите на коучинга

Дата: от 24-09-2015 до 30-12-2015
322 20864
Създаване на онлайн магазин чрез PrestaShop
276 21217
Планиране и управление на видео маркетинг стратегия
380 33754
Тренинг
66 5538
Хотелиер лицензиран курс

Хотелиер лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 14-12-2015
26 2750
Бармани от 12 октомври 2015г

Бармани от 12 октомври 2015г

Дата: от 27-09-2015 до 31-10-2015
28 2749
Стюарди/ камериери/ на яхти

Стюарди/ камериери/ на яхти

Дата: от 27-09-2015 до 30-10-2015
28 2749
Wealth Forum feat Robert Kiyosaki - Asel Sydykova - Eric Edmeades (Tallinn - Estonia)
74 5926
Сервитьор-Барман

Сервитьор-Барман

Дата: от 27-09-2015 до 27-10-2015
31 2751
Камериер лицензиран курс

Камериер лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 30-10-2015
32 2751
Администратор в хотелиерството

Администратор в хотелиерството

Дата: от 27-09-2015 до 20-11-2015
32 2751
Готвачи от 12 октомври 2015

Готвачи от 12 октомври 2015

Дата: от 27-09-2015 до 20-11-2015
33 2749
Стани интернет маркетинг експерт

Стани интернет маркетинг експерт

Дата: от 27-09-2015 до 31-01-2016
181 11824
Ресторантьор лицензиран курс

Ресторантьор лицензиран курс

Дата: от 27-09-2015 до 11-12-2015
27 2750
Сервитьори по лиценз на МОН

Сервитьори по лиценз на МОН

Дата: от 27-09-2015 до 27-10-2015
25 2748
Become an ICF accredited coach with My coaching

Become an ICF accredited coach with My coaching

Дата: от 28-09-2015 до 11-12-2015
479 39150
КУРС ТРЗ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ с 50% отстъпка
141 9188
Счетоводство за начинаещи. Обща теория. Практически курс.
538 47268
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО “ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВ
240 17390
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
535 58105
Autodesk Maya 3D - курсове

Autodesk Maya 3D - курсове

Дата: от 03-10-2015 до 18-10-2015
527 28506
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А
688 48214
Бизнес икономика. Международен сертификат EBC*L ниво А- Уеб-базирано обучение
597 39374
Курс по бизнес английски език

Курс по бизнес английски език

Дата: от 05-10-2015 до 06-11-2015
121 9417
SEO Master Class

SEO Master Class

Дата: от 05-10-2015 до 15-10-2015
234 17709
Adobe Illustrator курс

Adobe Illustrator курс

Дата: от 06-10-2015 до 22-10-2015
320 21223
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 07-10-2015 до 10-10-2015
996 109806