всички новини
http://power-networking.eu/
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране
144 5682
Web Security Week, 21-24 October, 2014

Web Security Week, 21-24 October, 2014

Дата: от 21-10-2014 до 24-10-2014
38 2239
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
379 30808
Актуални въпроси по социално осигуряване и трудово право . Практика по ЗДДФЛ
62 4978
„20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси“
89 8629
Изкуството да Продаваш - практически курс за ключови продажбени умения
56 5012
СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

СПЕЧЕЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ – БЪРЗО И ЛЕСНО!

Дата: от 23-10-2014 до 24-10-2014
107 9149
E-manager SEO

E-manager SEO

Дата: от 24-10-2014 до 25-10-2014
90 6826
ПАОЛО РУДЖЕРИ „ЛИДЕРСТВО И МОТИВАЦИЯ В КОРПОРАТИВНИЯ СВЯТ“ ТРЕНИНГ
167 9092
Лизингът и неговото правилно осчетоводяване
159 16192
Успешно водене на преговори
134 10640
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
120 6398
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
218 15200
Техники за водене на преговори
175 16177
Управление на качеството на проектите/Management Project Quality
122 9680
Годишно данъчно приключване на 2014г. и промени в ЗКПО през 2014г.
84 6859
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
162 16052
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
588 54293
Измененията в ЗДДС през 2014г.
63 7070
Данък при източника и прилагане на СИДДО
60 7062
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
133 15452
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
83 6427
Тренинг за убедителни презентатори

Тренинг за убедителни презентатори

Дата: от 29-10-2014 до 30-10-2014
127 11601
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
25 1365
Финансиране и подпомагане на бизнеса
60 3714
Последни изменения и допълнения в нормативната уредба, методическите указания за прилагане на систем
57 7055
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
174 16142
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
27 1361
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
19 1362
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
54 4975
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
25 1510
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
158 9794
Търговски маркетинг и търговско планиране
259 16499
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
43 4234
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
377 21552
Как да привличаме клиенти и да управляваме очакванията им
20 1128
Управление на производствени и опасни отпадъци
128 10446
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
20 1355
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
48 4927
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
19 2758
Варна-

Варна-

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
47 3612
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
174 16630
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
34 4193
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
98 9755
Секретни рецепти за ефективен персонал
17 944
Управленско развитие на среден ръководен персонал
95 11504
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
260 20291
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
489 63404
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
21 2724
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
662 59038
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
29 4165
Професия
116 15352
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
144 15352
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
131 15353
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
127 15360
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
92 10933
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
119 15366
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
104 11027
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
118 15347
Професия
122 15348
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
20 1301
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
515 50466
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
68 8627
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
23 1578
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
4 114
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
19 817
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
147 12503
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
122 7309
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
16 1869
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
82 10209
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
33 5549
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
395 19614
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
20 1297
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
360 20264
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
47 5421
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
19 1577
Юридически аспекти на договарянето
67 5898
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
142 15653
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
524 60016
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
349 21861
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
20 1296
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
501 60022
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
16 1568
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
32 4251
ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО
19 1567
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
36 4945
Годишен национален счетоводен семинар
18 1297
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
21 1790
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
492 45045
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
445 45027
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
545 64188
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
452 45018
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
131 15804
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
73 9544
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
76 9546
Умения за презентиране - онлайн обучение
68 8994
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
65 8993
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
68 8990
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
60 8991
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
65 8450
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
66 8449
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
60 8445
Професионални обучения по програмата
174 15422
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
168 12495
Обучения по програма
152 15421
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
94 11007
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
149 15383
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
297 21692
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
71 9169
Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Международен сертификат ЕBC*L ниво В - вечерен курс
384 31780
Курс

Курс "Как да си създам сайт"

Дата: от 25-09-2014 до 29-10-2014
78 9204
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
79 9180
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
83 9510
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
76 9674
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
93 9670
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
86 9514
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
88 9502
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
97 9525
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
86 9532
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
99 10964
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
117 9656
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
165 8304
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
187 15879
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
115 11995
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
225 17990
Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Дата: от 07-10-2014 до 23-10-2014
172 15269
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
468 42454
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
67 5491
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
42 4206
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
57 4767
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
130 7222
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
250 21341
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
108 9238
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
145 14144
Тайни на доброто представяне, презентиране, убеждаване и публично говорене- 2дневен семинар
93 6396
ITIL® Intermediate: Service Operation

ITIL® Intermediate: Service Operation

Дата: от 20-10-2014 до 22-10-2014
70 6340
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
32 2850
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
363 25670
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
305 23495
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
30 2849
Психология на рекламата и продажбата
304 23496
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
333 24630