всички новини
Стрес Контрол - Практически курс за управление на стреса в лична и професионална среда
92 3401
Практически анализ на Финансовите отчети и диагностика на финансовата кондиция на фирмата
126 6420
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ОДИТА НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
42 2366
Маркировка CE - Ред за осигуряване на свободното движение на продуктите на пазара
38 2444
ОРАТОРСКИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ ЗА ВИСОКИ УСПЕХИ
405 12865
ЛИДЕРСКИ И МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ

ЛИДЕРСКИ И МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ

Дата: от 15-05-2015 до 16-05-2015
209 9313
Develop U Fundamental Program

Develop U Fundamental Program

Дата: от 24-05-2015 до 24-10-2015
78 5766
	„Практически аспекти на отчитането на финансовите инструменти при издателя и оповестяванията за фин
666 22949
Вечерен курс - Проактивните продажби - техники и тактики
72 7470
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
610 43528
КУРС ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С MICROSOFT EXCEL
62 4645
ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И С ВЕЩНИ ПРАВА, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
250 9407
КУРС WEB FRONT-END DEVELOPMENT – I НИВО

КУРС WEB FRONT-END DEVELOPMENT – I НИВО

Дата: от 21-04-2015 до 07-05-2015
99 11512
Плъстене - работа с вълна
59 3800
Английски език за счетоводители

Английски език за счетоводители

Дата: от 22-04-2015 до 08-07-2015
192 17313
Комбиниран курс за учебни заведения

Комбиниран курс за учебни заведения

Дата: от 22-04-2015 до 24-04-2015
77 8574
Еднодневен семинар: Техники за Продажби по Телефона
57 4976
ОБЗОРЕН СЕМИНАР по ЗДДС в СИЛИСТРА
68 8263
Планиране и бюджетиране

Планиране и бюджетиране

Дата: от 23-04-2015 до 24-04-2015
332 10705
Как да продаваме в Германия
100 12976
Семинар: Маркетингови и Търговски Стратегии за Малък и Среден Бизнес
61 4964
Teen Insight 1 - Stara Zagora

Teen Insight 1 - Stara Zagora

Дата: от 23-04-2015 до 26-04-2015
30 1903
Трансферно ценообразуване с лектор Десислава Калудова - отстъпки в програмата за семинара
117 17719
“Как да напишем успешен проект по европейски програми” – практически умения в процеса на разработван
68 4637
Управление на времето
326 21854
ОБЗОРЕН СЕМИНАР по ЗДДС в ДОБРИЧ
62 8256
Варна-
557 30488
Форум бременност и детско здраве

Форум бременност и детско здраве

Дата: от 25-04-2015 до 26-04-2015
62 3416
Организиране и управление на мърчандайзинга
115 16009
Маркетинг и бранд мениджмънт - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ
64 3875
КАК УСПЕШНО ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ПО ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020
58 4304
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 25-04-2015 до 26-04-2015
623 48210
Сертифициращо обучение за медиатори
387 21850
Forex обучение в 3 части

Forex обучение в 3 части

Дата: от 25-04-2015 до 26-04-2015
123 14105
 Курс по Су-джок терапия - модул 1

Курс по Су-джок терапия - модул 1

Дата: от 25-04-2015 до 26-04-2015
88 9320
Курс по маркетинг в социалните мрежи
63 5416
SCRUM training for PSM I certification

SCRUM training for PSM I certification

Дата: от 27-04-2015 до 28-04-2015
39 3093
Международни стандарти за финансови отчети
232 11603
ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА
9 647
Практики за продажби в България и ЕС
27 2100
Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила
144 14208
Администриране на трудовия процес и Човешкия капитал. Нормативни промени 2015 г.
17 646
Уикенд курс - Онлайн ПР

Уикенд курс - Онлайн ПР

Дата: от 28-04-2015 до 29-05-2015
68 7417
Отстояващо поведение при събиране на вземания
83 10080
Практически курс: УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ. НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.
15 687
“Превенцията на професионалните рискове – път към безопасните и здравословни условия на труд във фир
77 8558
Управление на конфликти, трудни деца и ситуации в образователната система
46 3750
ОБЗОРЕН СЕМИНАР по ЗДДС в София
69 8260
Семинар по ХОРИЗОНТ 2020
41 2754
Клиентът
10 414
Пряк и обратен декупаж с напукване в двете посоки
49 3381
Еднодневен семинар: Първи Стъпки в Продажбите
50 4930
ТРЕНИНГ НА СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ STRUCTOGRAM® 1 – „КЛЮЧ КЪМ САМООПОЗНАВАНЕТО“
33 1923
Безплатен информационен семинар „Европейски проекти, финансирани по програми на ЕС през новия програ
58 2676
„Еразъм+“ – новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта
55 4594
Декупаж в стил Шаби Шик
60 3758
ТРЕНИНГ НА СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ STRUCTOGRAM® 2 – „ОПОЗНАВАНЕ НА ХОРАТА“
35 1920
Актуални въпроси в социалното, здравното и пенсионното осигуряване в сила от 01.01.2015 г. Изменения
43 2692

"Две теми на един остров"

Дата: от 30-04-2015 до 06-05-2015
140 17606
Изработване на цветя от хартия (мак, метличина, петуния, маргаритка)
71 3730
Когиталност - семинар за човешките възможности, в който всяка пешка става цар!
43 3477
Спонсорирано обучение и работа

Спонсорирано обучение и работа

Дата: от 01-05-2015 до 31-08-2015
33 2029
Спонсорирано обучение

Спонсорирано обучение

Дата: от 01-05-2015 до 31-08-2015
31 2032
 Йога семинар - 02.03. МАЙ 2015 г.

Йога семинар - 02.03. МАЙ 2015 г.

Дата: от 02-05-2015 до 03-05-2015
72 6568
ПРОИЗВОДСТВО ОТ СВЕТОВНА КЛАСА, курс обучения за подобряване на производствената ефективност
157 11942
Управление на възнагражденията
37 3532
ОПТИМИЗАЦИЯТА НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ - КЛЮЧ КЪМ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ПРОДАЖБИТЕ
42 3530
	Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI
275 24730
Медиа планиране

Медиа планиране

Дата: от 09-05-2015 до 10-05-2015
11 868
Менталист- тайни на мисленето. Техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
598 35474
LEAN МИСЛЕНЕ И КАЙЗЕН или „Как да променим индустриалната култура?
127 10295
Конференция „Образование и Бизнес“
22 2150
Интензивен курс от серията трудово право
75 3132
ПРОИЗВОДСТВО “ТОЧНО НАВРЕМЕ” / JIT (JUST IN TIME)  или „Как да постигнем минимално време от поръчка
126 10867
Съншайнтурс Трейнинг започва записвания за нов IATA/UFTAA курс в София: Начало 11 май 2015 г.
59 5406
5S ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО  или „Как да се справим с хаоса?“
137 11633
КУРС ADOBE INDESIGN

КУРС ADOBE INDESIGN

Дата: от 12-05-2015 до 28-05-2015
69 13253
Планиране и управление на видео маркетинг стратегия
32 3320
Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Курс Visual Basic for Microsoft Excel (VBA)

Дата: от 12-05-2015 до 28-05-2015
82 11038
IFS Conference България

IFS Conference България

Дата: 12-05-2015
53 2739
ТОТАЛНА ПРОДУКТИВНА ПОДДРЪЖКА или „Как да постигнем максимална ефективност на оборудването“  (TPM)
123 11645
Техники за водене на преговори
283 20976
Еднодневен семинар: Дигитален Маркетинг
10 933
Grant Cardone - 10x Seminar

Grant Cardone - 10x Seminar

Дата: 14-05-2015
101 15696
Семинар: Печелене на доверие и създаване на разбиране с клиента
12 931
Управление на производствени и опасни отпадъци
377 22455
Управление на виртуални екипи

Управление на виртуални екипи

Дата: от 15-05-2015 до 16-05-2015
104 17659
Front-end Web Development или как да си направим сайт от нулата
41 3320
SEO на настоящето

SEO на настоящето

Дата: от 16-05-2015 до 17-05-2015
12 867
Успешно водене на преговори
303 27458
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ЛИДЕРСТВО  и МИНИ КОМПАНИИ“
124 10871
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „КОМУНИКАЦИЯ“
123 11637
Курсове по счетоводство за напреднали
14 1223
Вечерен курс - Печелившите преговори
53 7396
Семинар: Маркетингови и Търговски Стратегии за Малък и Среден Бизнес
8 931
Юридически аспекти на договарянето
333 24324
Управление на складовото стопанство
35 3546
Еднодневен семинар: Техники за Продажби по Телефона
10 933
ПР-ът като средство за справяне с човешките емоции и реакции. Как да разберете и мотивирате околните
14 866
Управление на времето и приоритетите в работата
210 18568
Управление на човешки ресурси- Международен сертификат
257 15099
Седемте основни стъпки в продажбите
121 15955
Подходи при изготвяне на кредитни оценки
62 10056
Google Analytics

Google Analytics

Дата: от 30-05-2015 до 06-06-2015
12 863
Изграждане и управление на онлайн общности
12 865
Мениджърски умения за мотивация и делегиране
293 23614
TPM - Тотална продуктивна поддръжка
189 14045
ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА
360 24932
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
600 37372
Сертификационен курс по Медиация (Ниво 1 и Ниво 2)
50 2831
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 07-07-2015
643 41516
Умения за целеполагане и делегиране
227 21474
Две теми и много впечатления от Италия - пътуващ семинар
68 8487
Първокласно обслужване в магазина

Първокласно обслужване в магазина

Дата: от 10-02-2014 до 30-11-2015
255 29571
Microsoft Project - Управление на проекти - курс
85 11856
Професионален курс за АНИМАТОР  В  ТУРИЗМА
559 45846
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
388 45830
Професионални обучения по програмата
432 51641
Обучения по програма
369 51623
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
299 46810
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
334 45397
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
505 45325
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
561 45428
Цялостен Java курс за начинаещи

Цялостен Java курс за начинаещи

Дата: от 15-01-2015 до 15-05-2015
118 21726
Ефективен Мърчандайзинг

Ефективен Мърчандайзинг

Дата: от 19-01-2015 до 30-11-2015
123 21700
Курс по

Курс по "Програмиране с Java"

Дата: от 20-01-2015 до 30-04-2015
125 20334
ВЕЧЕРЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ (НИВО В1 ИЛИ В2)
187 23531
УИКЕНД КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УИКЕНД КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Дата: от 24-01-2015 до 06-06-2015
167 23596
Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
129 22023
Как да пишем делови писма?

Как да пишем делови писма?

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
149 21928
Персонален мениджмънт

Персонален мениджмънт

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
132 22022
5 -те стъпки на успешният търговец

5 -те стъпки на успешният търговец

Дата: от 26-01-2015 до 30-11-2015
140 22022
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НАЧИНАЕЩИ. ДВЕ НИВА (А1 и А2) НА ЦЕНАТА НА ЕДНО
532 23882
Как да се справим със стреса?

Как да се справим със стреса?

Дата: от 01-02-2015 до 30-11-2015
124 22027
Курс по интернет маркетинг

Курс по интернет маркетинг

Дата: от 01-02-2015 до 23-05-2015
276 32934
Ръководни умения

Ръководни умения

Дата: от 09-02-2015 до 30-11-2015
439 37836
Цялостен Java курс за начинаещи

Цялостен Java курс за начинаещи

Дата: от 11-02-2015 до 30-05-2015
123 19160
Управление на времето

Управление на времето

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
575 28217
Управление на конфликти

Управление на конфликти

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
162 22440
ИНТЕНЗИВЕН КУРС: ПРОФЕСИОНАЛЕН ХЛЕБАР-СЛАДКАР
113 15506
Ефективна Бизнес комуникация

Ефективна Бизнес комуникация

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
346 29443
Индивидуални бизнес обучения

Индивидуални бизнес обучения

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
347 34069
Подбор на персонала

Подбор на персонала

Дата: от 16-02-2015 до 30-11-2015
334 30174
ИНТЕНЗИВЕН КУРС: ПРОФЕСИОНАЛЕН ГОТВАЧ
104 15517
Как да водим преговори?

Как да водим преговори?

Дата: от 20-02-2015 до 30-11-2015
121 22436
Курс

Курс "Java Fundamentals"

Дата: от 04-03-2015 до 30-05-2015
89 13983
Джедайски курс “Пътят на Силата и знанието”
290 32473
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
224 31017
Специални умения за общуване и въздействие- Агентски курс
247 31515
„Оперативен счетоводител”

„Оперативен счетоводител”

Дата: от 17-03-2015 до 26-06-2015
106 10849
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
68 8234
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
90 9963
Въведение в програмирането с Java за начинаещи
83 10035
ТРЗ за начинаещи

ТРЗ за начинаещи

Дата: от 29-03-2015 до 03-05-2015
58 4819
Вечерен курс - Създаване и реализация на ПР кампании
93 7381
Създаване на лоялни клиенти чрез имейл маркетинг
41 3304
ТРЗ за начинаещи

ТРЗ за начинаещи

Дата: от 07-04-2015 до 07-05-2015
78 5557
Курсове по английски език за нива B1 и B2
92 7095
Бизнес планиране, бизнес план и проект, европейски проекти
72 5612
ХАРИЗМАТИЧНОСТ - трейнинг за личен чар и магнетизъм
309 29801
Счетоводство (40 уч. часа практика + 40 уч. часа теория в онлайн платформа)
130 13801
КУРС ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАНЕТО СЪС C#

КУРС ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАНЕТО СЪС C#

Дата: от 18-04-2015 до 26-04-2015
190 26939
Фасилити мениджмънт - обучение в три модула
149 14607
Практически курс по Фасилити мениджмънт
59 5635
КУРС PHP – ЗА ZEND PHP 5.5 CERTIFICATION EXAM

КУРС PHP – ЗА ZEND PHP 5.5 CERTIFICATION EXAM

Дата: от 18-04-2015 до 26-04-2015
100 14357