всички новини
http://reading-people.eu/
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2014 г.
207 18243
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
47 3456
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации
101 7079
Стрес и безопасни условия на труд

Стрес и безопасни условия на труд

Дата: от 31-10-2014 до 02-11-2014
36 3458
НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС за ХЛЕБАР-СЛАДКАР
201 11893
Търговски маркетинг и търговско планиране
291 18594
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Дата: от 03-11-2014 до 17-11-2014
51 3606
Стратегически комуникации и PR мениджмънт
64 6331
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015
405 23645
Управление на производствени и опасни отпадъци
158 12536
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-5 седмичен курс
122 8523
IRCA акредитирано обучение Водещи одитори на Системи за управление на околната среда ISO 14001:2004
25 1734
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
38 3450
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“
69 7022
Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси
40 4854
Варна-
89 5708
Станете майстор в презентирането. Как да бъдете супер успешни пред всяка аудитория?
61 6288
семинар

семинар

Дата: от 08-11-2014 до 09-11-2014
200 18724
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA)

Дата: от 10-11-2014 до 14-11-2014
130 11851
ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА И ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО
6 314
Секретни рецепти за ефективен персонал
41 3036
TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

TUTOR - LED PRINCE2® Foundation Certificate

Дата: от 12-11-2014 до 14-11-2014
284 22386
Управленско развитие на среден ръководен персонал
114 13602
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)

Дата: от 12-11-2014 до 15-11-2014
511 65500

Дата: от 12-11-2014 до 13-11-2014
7 128
IRCA акредитирано обучение за Водещи одитори на системи за управление OHSAS 18001:2007
40 1754
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
689 61134
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение във фирмата и при бизнес контакти
37 4819
Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?
43 6258
Менталист- техники за убеждаване, влияние и предпазване от манипулация
158 8445
ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

ITIL® FOUNDATION for IT Service Management

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
128 13120
Професия
138 17439
Професия
131 17444
Професия

Професия "Оперативен счетоводител"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
161 17444
Професия

Професия "Застрахователно дело"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
146 17446
Професия

Професия "Финансист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
148 17452
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
37 2873
Професия

Професия "Икономист"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
136 17458
Principles of Business Analyst

Principles of Business Analyst

Дата: от 17-11-2014 до 19-11-2014
110 13024
Професия

Професия "Офис мениджър"

Дата: от 17-11-2014 до 05-03-2015
136 17438
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСФО - 2014г
5 318
Техники за оказване на влияние при събиране на вземания
11 931
Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Семинар Местни Данъци и такси, Париж

Дата: от 18-11-2014 до 22-11-2014
24 1508
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
19 1530
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
39 3388
Промени 2014 г. и очаквани промени 2015 г. в социалното и здравното осигуряване
5 320
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)
541 52552
Ninjapresenter - обучение за презентационни и комуникационни умения
92 10710
Касови валутни операции

Касови валутни операции

Дата: от 22-11-2014 до 23-11-2014
395 29139
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
39 2885
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
43 3649
СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Дата: от 24-11-2014 до 15-12-2014
29 2183
Промени в ЗКПО/ЗДДФЛ от 2014.Данъчно преобразуване.д-р Л.Мермерска
164 14566
LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Дата: 25-11-2014
138 9368
WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

WEB FRONT-END DEVELOPMENT КУРС – II НИВО

Дата: от 25-11-2014 до 11-12-2014
31 3929
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
17 1563
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА КМЕТОВЕ

СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА КМЕТОВЕ

Дата: от 26-11-2014 до 29-11-2014
7 74
Семинар по Обществени поръчки

Семинар по Обществени поръчки

Дата: от 26-11-2014 до 28-11-2014
101 12258
Проблеми, практика и актуални казуси по прилагането на ЗДДС Лектор:адв. Р.Русков
45 7598
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
415 21658
Обучение за Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност ISO 27001:2013
147 7785
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно об
32 3344
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
381 22306
Управление на стреса при събиране на вземания
11 904
	Наредба 18 на БНБ

Наредба 18 на БНБ

Дата: 29-11-2014
474 26863
MICROSOFT PROJECT - управление на проекти

MICROSOFT PROJECT - управление на проекти

Дата: от 29-11-2014 до 30-11-2014
12 709
ЗКПО–ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА, КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА!
65 7465
FATCA - процедури по комплексна проверка и преглед на техническата схема
21 1718
Юридически аспекти на договарянето
87 7938
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
34 3620
Сертифициращо обучение за медиатори
210 13226
Подходи при изготвяне на кредитни оценки
9 902
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 08-12-2014 до 10-12-2014
155 17698
Практически семинар: Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на банките за 2014 г.
20 1716
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Дата: 11-12-2014
368 23901
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 11-12-2014 до 13-12-2014
542 62061
Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
35 3337
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
520 62067
Практически семинар-дискусия на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове
17 1714
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
30 3609
Асертивност при събиране на вземания
12 901
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
13 1494
17.12.2014г. гр. Пловдив Актуални проблеми при прилагането на ЗДДС.лектор: адв. Росен Русков
43 6292
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
33 3609
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. НОВИ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА
13 1494
СЕМИНАР И НОВА ГОДИНА НА ОСТРОВ ЗАКИНТОС/ГЪРЦИЯ
9 526
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки
46 6982
Годишен национален счетоводен семинар
30 3337
Семинар
13 877
Курс по аранжиране и декор

Курс по аранжиране и декор

Дата: от 18-04-2015 до 19-04-2015
37 3828
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
457 47065
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
556 66231
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
465 47056
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
509 47083
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
144 17846
Професионален курс за АНИМАТОР В ТУРИЗМА
93 11585
Професионален курс за АДМИНИСТРАТОР в хотелиерството
90 11588
Седемте стъпки на продажбите - онлайн обучение
80 11030
Икономически шпионаж и фирмена сигурност - онлайн обучение
74 11030
Умения за презентиране - онлайн обучение
85 11034
Умения за продажби и обслужване по телефона - онлайн обучение
79 11033
Подбор на персонал - онлайн обучение

Подбор на персонал - онлайн обучение

Дата: от 09-09-2014 до 31-12-2014
80 10489
Развитие на бизнеса чрез социалните мрежи - онлайн обучение
82 10488
Продажба и обслужване в търговските обекти - онлайн обучение
72 10484
Интернет маркетинг. PR стратегии. Facebook позиции
189 14532
Професионални обучения по програмата
186 17459
Обучения по програма
165 17457
Курс

Курс

Дата: от 17-09-2014 до 17-11-2014
104 13042
програма

програма "Аз мога повече"

Дата: от 17-09-2014 до 09-04-2015
159 17419
Сертификатна Програма –  PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)
314 23731
Java и С# за начинаещи

Java и С# за начинаещи

Дата: от 23-09-2014 до 04-11-2014
84 11204
Онлайн обучение по Java и С# за начинаещи
88 11214
Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Професионален курс за ОФИС-СЕКРЕТАР

Дата: от 01-10-2014 до 27-03-2015
108 11548
Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионален курс за ОФИС-МЕНИДЖЪР

Дата: от 01-10-2014 до 30-05-2015
99 11564
Професионално обучение

Професионално обучение

Дата: от 01-10-2014 до 31-05-2015
110 12988
Професионален курс за СЛАДКАР и СЛАДКАР-ДЕКОРАТОР
138 11678
Професионален курс за ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
93 11524
Професионален курс за БАРМАН и СЕРВИТЬОР-БАРМАН
90 11682
Професионален курс за ГОТВАЧ

Професионален курс за ГОТВАЧ

Дата: от 01-10-2014 до 29-03-2015
112 11677
Професионален курс за РЕСТОРАНТЬОР и РЕСТОРАНТЬОР-КЕТЪРИНГ
101 11534
Професионален курс за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
98 11516
Курс по програмиране за iOS

Курс по програмиране за iOS

Дата: от 04-10-2014 до 06-12-2014
186 10194
Linux обучение Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 и 102 LPI  Нача
200 17774
„КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
130 13870
Лидерство и мениджмънт - Международен сертификат EBC*L ниво С
242 19861
Бизнес икономика. Международен сертификат ЕBC*L ниво А. Е-learning курс
483 44295
Вечерен курс: Маркетинг в мрежата. Как да привлечем максимално голяма аудитория с минимални средства
78 7331
Английски език за счетоводители Финансово счетоводство – част втора
49 6047
3D STUDIO MAX

3D STUDIO MAX

Дата: от 18-10-2014 до 29-11-2014
72 6606
PHP програмиране и MYSQL - I ниво

PHP програмиране и MYSQL - I ниво

Дата: от 18-10-2014 до 01-11-2014
160 15983
Есенен семестър за мениджъри

Есенен семестър за мениджъри

Дата: от 18-10-2014 до 30-01-2015
122 11079
Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения”
263 23181
Обучение по Интернет маркетинг

Обучение по Интернет маркетинг

Дата: от 18-10-2014 до 22-02-2015
148 9060
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
374 27511
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
323 25335
Невербалната комуникация

Невербалната комуникация

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
45 4689
Психология на рекламата и продажбата
319 25335
ISO обучения за вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководствотo
350 26467
Ролята на детството в живота ни

Ролята на детството в живота ни

Дата: от 20-10-2014 до 18-12-2014
44 4689
Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Adobe Photoshop курсове - за начинаещи

Дата: от 22-10-2014 до 20-11-2014
400 32649
Курсове по уеб програмиране - Front-end - HTML, CSS, JavaScript
244 17201
Финансово моделиране с Microsoft Excel

Финансово моделиране с Microsoft Excel

Дата: от 28-10-2014 до 18-11-2014
614 56321
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013 г.  28 -
187 18083
Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme

Дата: от 29-10-2014 до 31-10-2014
160 17503
Промени в социалното и здравното осигуряване. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от
61 3443
Финансиране и подпомагане на бизнеса
85 5788