ИНТЕРПРЕД СТЦ София
ИНТЕРПРЕД СТЦ София

ИНТЕРПРЕД СТЦ София


Капацитет: 0
ТеатърКласна стаяЗаседателна залаП - образнаОбяд/ВечеряВечеря + ДансингРецепция
Телефони: 02 969 3312

Интерпред - Световен Търговски Център - София разполага с мултифункционални зали за провеждане на семинари, срещи, обучения, конференции, симпозиуми,
презентации и други делови прояви. Капацитетът на залите е от 8 до 275 души.
Адрес: София бул. Драган Цанков № 36
comments powered by Disqus