Гъвкави отчети с ЕXCEL

Бизнесът се нуждае от бързи решения, а те се намират в анализа и извличането на информация от много данни

Ексел е най-разпространеният софтуер за работа с данни. Голяма част от хората използват Ексел ежедневно, но не познават добре неговите възможности. Бизнесът се нуждае от бързи решения, а те се намират в анализа и извличането на информация от много данни. Това често е предпоставка за забавяне и неефктивност на процеса на вземане на решения. Стандартните работни листа на Ексел съдържат множество редове и колони. Недостатъкът им е, че трудно можем да ги променяме, пренареждаме и анализираме. Пивот таблиците са вграден инструмент на Ексел, чрез който данните могат да бъдат динамично сортирани, филтрирани и пренареждани, това позволява много бързо да се създават справки и отчети, който отговорят на конкретни въпроси и подчертават различни аспекти на данните АУДИТОРИЯ Обучението е предназначено за хора, които работят с Ексел, изготвят отчети и справки и искат да подобрят ефективността си. Подходящо е както за хора, работещи ежедневно с програмата, така и за начинаещи, които имат малък опит ТЕМАТИКА Ефективен анализ Какво представляват Пивот таблиците и за какво се използват Кои данни са подходящи за Пивот таблици Изисквания към входните данни за Пивот таблици Формули за изчистване на данни Създаване на Пивот таблици Характеристики и особености на полето Pivot table Fields list Съставяне на гъвкави отчети Филтриране на Пивот таблици: Report filter, Value Filter, Label filter Сортиране на Пивот таблици Възможности за изчисления чрез полето Value Fields Settings (Sum, Count, Average, Min, Max) Представяне на числовите данни в проценти Форматиране на Пивот таблици: Subtotals, Grand Totals, Report Layout, Blank Rows и т.н. Преименуване на редове и колони. Задаване на име на Пивот таблици Групиране на данни в Пивот таблица Добавяне и актуализиране на данни Маркиране, изтриване и преместване на Пивот таблици След този курс ще можете на използвате силата на ефективния анализ, за да създавате бързи, точни и гъвкави отчети и справки, необходими за вземането на информирани и интелигентни решения, както и да: определяте качеството на наличните данни изчиствате и подготвяте некачествените данни създавате Пивот таблици филтрирате и сортирате данните в Пивот таблицата извършвате изчисления представяте средна, максимална и минимална стойност представяте числовите данни в проценти форматирате Пивот таблица преименувате редове и колони и да задавате име на Пивот таблицата групирате данните добавяте и актуализирате данните във вече създадена таблица маркирате, изтривате и премествате Пивот таблицата ВАЖНО! Обучението изисква ползване на персонален компютър и всеки участник трябва да си осигури такъв. В случай, че не разполагате с лаптоп ние можем да Ви предоставим под наем УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Коментари

Популярни обучения

Гъвкави отчети с ЕXCEL

София, 20 ное, 2019