Гъвкави отчети с ЕXCEL

Бизнесът се нуждае от бързи решения, а те се намират в анализа и извличането на информация от много данни

Ексел е най-разпространеният софтуер за работа с данни. Голяма част от хората използват Ексел ежедневно, но не познават добре неговите възможности. Бизнесът се нуждае от бързи решения, а те се намират в анализа и извличането на информация от много данни. Това често е предпоставка за забавяне и неефктивност на процеса на вземане на решения. Стандартните работни листа на Ексел съдържат множество редове и колони. Недостатъкът им е, че трудно можем да ги променяме, пренареждаме и анализираме. Пивот таблиците са вграден инструмент на Ексел, чрез който данните могат да бъдат динамично сортирани, филтрирани и пренареждани, това позволява много бързо да се създават справки и отчети, който отговорят на конкретни въпроси и подчертават различни аспекти на данните АУДИТОРИЯ Обучението е предназначено за хора, които работят с Ексел, изготвят отчети и справки и искат да подобрят ефективността си. Подходящо е както за хора, работещи ежедневно с програмата, така и за начинаещи, които имат малък опит ТЕМАТИКА Ефективен анализ Какво представляват Пивот таблиците и за какво се използват Кои данни са подходящи за Пивот таблици Изисквания към входните данни за Пивот таблици Формули за изчистване на данни Създаване на Пивот таблици Характеристики и особености на полето Pivot table Fields list Съставяне на гъвкави отчети Филтриране на Пивот таблици: Report filter, Value Filter, Label filter Сортиране на Пивот таблици Възможности за изчисления чрез полето Value Fields Settings (Sum, Count, Average, Min, Max) Представяне на числовите данни в проценти Форматиране на Пивот таблици: Subtotals, Grand Totals, Report Layout, Blank Rows и т.н. Преименуване на редове и колони. Задаване на име на Пивот таблици Групиране на данни в Пивот таблица Добавяне и актуализиране на данни Маркиране, изтриване и преместване на Пивот таблици След този курс ще можете на използвате силата на ефективния анализ, за да създавате бързи, точни и гъвкави отчети и справки, необходими за вземането на информирани и интелигентни решения, както и да: определяте качеството на наличните данни изчиствате и подготвяте некачествените данни създавате Пивот таблици филтрирате и сортирате данните в Пивот таблицата извършвате изчисления представяте средна, максимална и минимална стойност представяте числовите данни в проценти форматирате Пивот таблица преименувате редове и колони и да задавате име на Пивот таблицата групирате данните добавяте и актуализирате данните във вече създадена таблица маркирате, изтривате и премествате Пивот таблицата ВАЖНО! Обучението изисква ползване на персонален компютър и всеки участник трябва да си осигури такъв. В случай, че не разполагате с лаптоп ние можем да Ви предоставим под наем УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Лектори

Член на преподавателския екип на Алфа Куолити
Член на преподавателския екип на Алфа Куолити

Член на преподавателския екип на Алфа Куолити

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019