Гъвкави форми на работно време. Изисквания при назначаване на лица с увреждания

-

19 септември 2019 г., 10.00 – 15.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор : Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ. До 31 август - 15 % отстъпка от обявената цена Програма на семинара: Решения и възможности, които предоставя Кодексът на труда за въвеждане на гъвкави форми на работното време – дистанционна работа, непълно работно време, трудов договор за допълнителен труд и за работа в определени дни в месеца, срочни договори, договори за квалификация и преквалификация и др. Най-важното за сумираното изчисляване на работното време – практически решения и възможности за работодателите. Особености, свързани с полагането, заплащането и отчитането на извънредния труд при подневно и сумирано изчисляване на работното време. Забрани, ограничения и правни възможности. Какво трябва да знаят работодателите и Службите по трудова медицина за Закона за хората с увреждания, правилника за неговото прилагане и изискванията на Инспекцията по труда при контрола на този нов правен режим. Въпроси и отговори по актуални въпроси във връзка с изпълнението на квотите, алтернативните мерки и освобождаване от задълженията за квоти. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 150 лева без ДДС. При записване до 31 август 2019 г. – 15% отстъпка от цената. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Лектори

Теодора Дичева
Теодора Дичева

директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ

Коментари

Популярни обучения