ГПК – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Национален център за юридическо обучение ви кани на семинар на 23, 24 и 25.11.2018 г. в парк-хотел "Витоша", гр. София с лектори Боян Балевски, Стефан Кюркчиев, Дияна Митева, доц. д-р Камелия Цолова

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ, предлагат на Вашето внимание семинар на тема: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС в парк хотел «Витоша», гр.София на 23, 24 и 25.11.2018 г. /петък, събота,неделя/ ЛЕКТОРИ: Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд Дияна Митева – съдия в Окръжен съд гр. Варна Доц. д-р Камелия Цолова – преподавател по гражданско процесуално право в Софийски университет ПРОГРАМА Първи ден – (петък 23.11.2018г.) 13.45 – Откриване на семинара. Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение” 14.00 – 15.30 – Съдебните определения и процесуалните средства за защита срещу тях. Лектор: Боян Балевски 15.30 – 16.00 – Кафе пауза 16.00 – 17.30 – Касационно производство. Лектор: Боян Балевски Втори ден – (събота 24.11.2018г.) 9.00 –10.30 – Състезателно първоинстанционно производство. Подготвително заседание. Заседание по същество. Преклузии. Актуални проблеми свързани с прилагането на процесуалните срокове. Лектор: Стефан Кюркчиев 10.30 – 11.00 – Кафе пауза 11.00 – 12.30 – Обезпечително производство според действащия ГПК. Обезпечение на иска-същност и особености, приложно поле. Анализ на най-новата съдебната практика. Приложно поле на тълкувателните решения на ВКС по проблемите на обезпечителното производство. Лектор: Стефан Кюркчиев 12.30 – 14.00 – Обяд 14.00 – 15.30 – Решенията при признание на иска и неприсъствените решения. Постановяване и защитата срещу тях. Лектор: доц. Камелия Цолова 15.30 – 16.00 – Кафе пауза 16.00 – 17.30 – Въззивно производство. Право на въззивна и на насрещна въззивна жалба. Особености в производството. Лектор: доц. Камелия Цолова Трети ден – (неделя 25.11.2018г.) 09.00 – 10.30 – Актуална съдебна практика по обжалване на действията на съдебния изпълнител. Лектор: Дияна Митева 10.30 – 11.00 – Кафе пауза 11.00 – 12.30 – Новите възможности за защита на длъжника при перемпция и погасяване на правото на принудително изпълнение.Последиците от приключване и прекратяване на изпълнението според ТР 1/2015 от 10.06.2018г. Лектор: Дияна Митева * В края на курса участниците ще получат сертификат за участие! Цена: 300.00 лв /Цената е без ДДС/ За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, обяд. *Нощувките в парк-хотел Витоша са на преференциални цени за участниците в семинара: Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 50 лв. на човек Цена за нощувка в единична стая със закуска – 80 лв. *Посочените цени на хотела включват: нощувка, закуска на бюфет, ползване на фитнес и басейн, Wi-Fi, 9% ДДС и градска такса. Срок за записване: до 19.11.2018 г. *Записванията може да извършите чрез формата посочена в линка или чрез мейл, телефон или факс. http://ecovisbg.bg/gpk_23-25-11-2018/ 1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11 тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58; факс 02 818 58 59 лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова E-mail: office@ecovis.bg и sofia@ecovis.bg Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса: „ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Лектори

Боян Балевски
Боян Балевски

Съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев
Стефан Кюркчиев

Съдия в Софийски градски съд

Диана Митева
Диана Митева

Съдия в Окръжен съд Варна

Доц. д-р Камелия  Цолова
Доц. д-р Камелия Цолова

Преподавател по гражданско процесуално право в Софийски университет

Коментари

Популярни обучения