Финанси за нефинансисти (Сертификационна програма ЕBC*L level A)

Акредитирана програма в международна мрежа от изпитни центрове EBC*L International за бизнес компетенции. Подходяща за мениджъри и специалисти с принос в планиране и контрол на разходи и бюджет.

Програмата се състои от 4 учебни семинара и 1 семинар за преговор и подготовка за сертификационен изпит. 1. Разбиране на информацията във финансовите отчети - терминология, структура, основни принципи и предпоставки Обясняват се основни принципи и термини в съставянето на Баланс, Отчет за доходите (ОПР), Отчет за движението на паричните потоци 2. Разходите в компанията Дефинират се категории разходи - оперативни и капитални, продуктови, за маркетинг, продажба, логистика, административни с примери от различни сектори. Обяснява се понятиятa "себестойност на продажби - Cost of sales", "кост и профит центрове на отговорност", техники за ценообразуване, техники за изчисляване на равновесна точка в обем и в стойност - BEP, обсъждат се преки и непреки разходи, променливи и постоянни, валидни и невалидни за управленски решения и проекти. Оценява се принос на различни продукти и услуги към печалбата на компанията. 3. Финансов анализ Въвеждат се и се прилагат към примери техники и показатели за анализ от групи ликвидност, рентабилност, ефективност, задлъжнялост. Споделя се практика за бенчмарк по индустрии. 4. Търговско право Въвеждат се понятия, свързани с различни видове регистрации на търговски дружества. Коментира се структура на търговски договор и възможни рискове в управлението на договора.

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019