Прилагане на ЗДДС, КСО, АПК и ЗДДФЛ и промени в 2018 и 2019 г.

Прилагане на ЗДДС, КСО, АПК и ЗДДФЛ и промени в 2018 и 2019 г. Дати: 27 – 28.11.2018 г. Място: гр. София, ул. Христо Белчев 8

27 ноември 2018 год. 9:00 – 17:00 ТЕМА 1 – ЗДДС ЗДДС 2018 г. и промените в Правилника за неговото прилагане Промени, свързани с регистрацията по ДДС: съкратен срок за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС отпадане на изискването за подаване на подаване на опис за наличните активи при регистрация, като условие за правото на приспадане на данъчен кредит Кафе пауза Корекции на данъчен кредит нови разпоредби в ППЗДДС, свързани с корекциите на данъчен кредит: определяне на годините, през които ще се извършват ежегодни корекции; спиране на теченето на срока, в който ще се извършват ежегодните корекции; определяне на коефициента за частичен данъчен кредит; деклариране на корекциите на данъчен кредит; практически примери за извършване на ежегодни и еднократни корекции на данъчен кредит Лектор: Моника Петрова, Главен експерт по ЗДДС в НАП, Дирекция ОДОП – София ––––––––––––––––––––––– Обедна почивка ––––––––––––––––––––––– ТЕМА 2 – ОСИГУРЯВАНЕ Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г. и очаквани промени за 2019 г. Промени в Кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му през 2018г. 1.1 Обезщетение за осиновяване на дете до 5-годишна възраст. 1.2 Сумирано изчисляване на работното време – изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, попълване на декларация обр. № 1, определяне на минималния и максималния осигурителен доход. 1.3 Пенсии за военна инвалидност. Осигуряване на съдружници и управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика. 2.1 Осигуряване на съдружник/управител – български гражданин в дружество от ЕС. 2.2 Осигуряване на чуждестранен гражданин, съдружник/управител на местно дружество. Очаквани промени при командироване на работници в държави-членки на ЕС. Промени в Административно процесуалния кодекс, които ще се отразят в работата на предприятията. Очаквани промени в осигуряването за 2019 г. Лектор: адв. Зорница Димитрова, експерт по данъчно и осигурително право ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 28 ноември 2018 год. 9:00 – 12:30 ТЕМА 3 – ЗДДФЛ Промените в ЗДДФЛ и ГДД за 2018 г. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Кратко представяне на промените в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2018 г. и свързани с тях въпроси от практиката, възникнали през течение на годината. Подготовка за годишно облагане на доходите, придобити 2018 г.: Задължения на работодателите, свързани с годишното преизчисляване на данъка за доходите по трудови правоотношения. Други доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (доходи по извънтрудови правоотношения; наеми; прехвърляне на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ). Задължения на предприятията – платци на такива доходи; Кафе пауза Определяне на окончателен данък за доходи от източници в чужбина на местни физически лица (дивиденти, лихви по банкови сметки и т.н.); Предоставяне на информация в НАП за изплатените доходи; Специфики при попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Разглеждане на други актуални казуси от практиката по прилагането на закона. Лектор: Лорета Цветкова, Главен експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Такса за 1 участник: 240 лв. /цената е крайна и не подлежи на облагане с ДДС/ Отстъпка за записване и плащане до 15.11.2018 г.: 10% /216 лв./ За други отстъпки и посещение на тема/и по избор – моля, свържете се с нас. Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, химикалка, кафе-паузи с кафе/чай, мин. вода. Регистрация на: http://www.proadvisebg.com/3098 Плащането се извършва: по банков път, след регистрация. БАНКОВА СМЕТКА Организация: „Проадвайс Ко“ ЕООД Банка: Първа инвестиционна банка АД IBAN: BG34FINV91501014952806 Oснование: дата на семинара и име на вашата организация.

Лектори

Моника Петрова

Главен експерт по ЗДДС в НАП, Дирекция ОДОП – София

адв. Зорница Димитрова

Експерт по данъчно и осигурително право

Лорета Цветкова

Главен експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП