GDPR - Прилагане на регламента за защита на личните данни

Прилагане на регламента за защита на личните данни GDPR след 25.05.2018г. и промените в националното законодателство 30.10.2018 г. Хотел България, Бургас Начало:9,30ч. – 13,00ч. Лектор:адв. Румяна Йорданова Екип „Пенков, Марков и партньори“

GDPR в Бургас: Прилагане на регламента за защита на личните данни GDPR след 25.05.2018г. Екип „Пенков, Марков и партньори“ в сферата на защита на личните данни 30.10.2018 МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ Ви канят да вземете участие в полудневен семинар в Бургас на 30.10. петък на тема: Прилагане на регламента за защита на личните данни GDPR след 25.05.2018г. и промените в националното законодателство 30.10.2018 г. Хотел България, Бургас Начало:9,30ч. – 13,00ч. Лектор:адв. Румяна Йорданова Екип „Пенков, Марков и партньори“ в сферата на защита на личните данни Включени теми: Промени в националното законодателство за защита на личните данни ( настъпили и предстоящи промени), каква е практиката до момента, най – новите тенденции и добри практики от 40-та международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността, организирана от КЗЛД и Европейският надзорен орган по защита на данните в София и Брюксел, новата глобална рамка за неприкосновеност на личния живот и защита на данните, балансиране между обществения интерес и правата на субекта на данните, сигурност и отчетност на данните и много други теми. Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ е правна кантора в България, сертифицирана от Международна организация по стандартизация (ISO), във връзка с предоставянето на комплексна пакетна услуга в сферата на защита на личните данни (ЗЛД). В контекста на новоприетия Общ регламент за защитата на личните данни (General Data Protection Regulation - GDPR) и принципите, заложени в него, адвокатите от специализираната работна група на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ са от първите експерти в областта на защитата на личните данни в България, които извършват цялостна проверка за съответствие с изискванията в сега действащото законодателство и GDPR на малки, средни и големи дружества, корпорации и публични органи в страната. Специализираният екип по защита на личните данни в „Пенков, Марков и партньори“ започна още на ниво законопроект на новия Регламент 679/2016 провеждането на осведомителни, а впоследствие след влизане в сила на GDPR в края на 2016 г. и на обучителни и практически семинари на членове на търговските камари в Република България, включително Американската търговска камара (AmCham), Германо-българска индустриално-търговска камара (ГБИТК), Българо-швейцарска търговска камара и др. През месец октомври 2017 г. организира първият практически семинар на тема защита на личните данни и киберсигурност. Екипът консултира и подпомага представителите на бизнеса и на публичния сектор при прилагането на новите регулативни изисквания в областта на защита на личните данни. Професионалната експертиза на членовете на екипа по Защита на лични данни в Пенков, Марков и партньори включва предоставяне на услуги на едни от най-големите производители на суровини в страната, финансови институции и банки, представител на IT сектора и телекомуникациите, както и големи корпоративни дружества, осъществяващи дейността си паралелно в няколко страни от и извън ЕС. Представяне на част от екипа: Румяна Йорданова – адвокат, с опит в областта на защита на правата на човека и дигиталното право. Румяна е завършила право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ като по време на обучението си е член на редица пилотни проекти свързани със защита на основните права, вкл. защитата на лични данни и правото на информация. Адв. Йорданова е представител на Адвокатското дружество в работни групи за защита на личните данни на различни неправителствени организации и участва в провеждането на практически-насочени обучения на клиентите на Адвокатското дружество в областта на защитата на личните данни, дигиталното право и новите правни положения на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) За предоставяне на най-актуална информация на клиентите на Адвокатското дружество, адв. Румяна Йорданова, заедно с колегите от екипа редовно участва и посещава семинари и конференции, с основен акцент по темите относно защитата на личните данни, както у нас, така и в чужбина, включително в началото на тази година адв. Йорданова взе участие в 11-тата ежегодна Конференция за компютри, сигурност и защита на личните данни (CPDP), която се проведе на 24-26 януари в Брюксел, Белгия, организирана от Европейския надзорен орган по защита на данните. Николай Цветанов - Адв. Цветанов притежава голям опит в сферата на IT, медии и телекомуникации и оглавява екипа на „Пенков, Марков и партньори“ в сферата на защита на личните данни. Адв. Цветанов организира и провежда периодични обучения на клиентите на Адвокатското дружество в областта на защитата на личните данни, чиято цел е запознаване не само с правната уредба в сферата, но и с практическото й приложение. Освен предлаганите обучения, адв. Цветанов, заедно с останалите членове на екипа, участва в редица неправителствени организации, като инициира активността на Адвокатското дружество за съдействие по отношение на имплементирането на новите регулации и разясняването им на бизнеса в България, включително Общия регламент за защита на личните данни, който ще замени сега действащата Директива от 1995 г. В цената на обучение са включени: 4 уч. ч. лекции, кафе пауза, материал. Участниците ще получат сертификат за участие в обучение за защита личните данни. Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 22.10.2018г. ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ: Денислава Рускова magisterd@abv.bg , 08888 07 911, www.magisterdixit.net ЦЕНИ За един участник –( 130 лв. без ДДС) 156 лв. с ДДС За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (115лв. без ДДС )138 лв. с вкл. ДДС БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Лектори

адв. Румяна Йорданова
адв. Румяна Йорданова

адв. Румяна Йорданова Екип „Пенков, Марков и партньори“ в сферата на защита на личните данни

Коментари

Популярни обучения