Семинари365 е в процес на обновяване. Моля, пререгистрирайте Вашия акаунт.

Към предишната версия http://v2.seminari365.com.

Консултативен ден - СЕ маркировка за строителни продукти, асансьори и въжени линии

Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (строителни продукти, асансьори и въжени линии)

23 яну, 2019 - 25 яну, 2019

Кю Ей Си ООД - Център за осигуряване на качеството

Фирмен профил
София, Бул. Цар Борис ІІІ №168 Бизнес център "АНДРОМЕДА"
23 яну, 2019 - 25 яну, 2019
24 учебни часа
1200.00
лв. с ДДС
Дати на провеждане 23 яну, 2019 - 25 яну, 2019
Начален час / Краен час 09:00 / 17:00 ч.
Място София, Бул. Цар Борис ІІІ №168 Бизнес център "АНДРОМЕДА"
Цена 1200.00 лв. с включен ДДС
Продължителност 24 учебни часа

Консултативните дни са специфичен начин за предоставяне на основни теоретични знания и консултантски услуги по конкретни теми. В рамките на консултативния ден се предвижда кратък преглед на принципите, подходите и общите изисквания на ЕС за осигуряване на свободно движение на стоки (около 2 учебни часа) и следващо решаване на конкретни казуси, зададени от участниците в консултативния ден. Консултациите, свързани с Вашите въпроси са обособени в групи (модули), в зависимост от сходството и характеристиките на приложимите директиви на ЕС. Същите са предвидени за изпълнение в гр. София в отделни дни.

Лектори

инж. ик. Емил Петров

Консултант, одитор и лектор - Системи за управление управление по международни стандарти, одитор от 1996 година, опит (1990 година) в областта на продуктовата сертификация, включително специална продукция. Богат опит в подготовката, изпитването и доказването на съответствието на продукти с изисквания за „СЕ“ маркировка. От 1997 обучител на одитори и специалисти по системи за управление. Инж. Петров е консултант и лектор на редица мощни организации, като "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, "ТЕРЕМ" ЕАД, "Параходство БМФ", "БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА" АД, "ОВЕРГАЗ" АД, "Самел 90" АД и други.

Популярни обучения