Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние

Целта на обученията е да се осмислят идеите на стандартите, да се развият умения за интерпретиране и прилагане на изискванията им, да се вникне в организационния и човешки аспект на работата по въвеждане на системите и още.

Семинарите са с практически насочени, дават примери за внедряване, работа и добри практики от богатия опит на лекторите на Алфа Куолити България. Продължителността на курса варира в завсимост от броя на стандартите с които желаете да се запознаете. След обучението получавате удостоверение за запознаване с избраните от Вас стандарти. ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ НИ СЕМИНАРИ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК: https://alphaquality.org/modulno-obuchenie-vo-manager MЕТОД НА РАБОТА Лекционни презентации, подкрепени с примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org Вижте повече: https://alphaquality.org/mo-public-training-plovdiv-november

Лектори

Член на преподавателския екип на Алфа Куолити
Член на преподавателския екип на Алфа Куолити

Член на преподавателския екип на Алфа Куолити

Коментари

Популярни обучения