Семинари365 е в процес на обновяване. Моля, пререгистрирайте Вашия акаунт.

Към предишната версия http://v2.seminari365.com.

Новите изменения в Закона за обществени поръчки

Семинарът е предназначен за възложители и участници в обществени поръчки.

31 окт, 2018 - 31 окт, 2018

Китов център ЕООД

Фирмен профил
София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет.2, зала “Европа”
31 окт, 2018 - 31 окт, 2018
8 учебни часа
204.00
лв. с ДДС
Дати на провеждане 31 окт, 2018 - 31 окт, 2018
Начален час / Краен час 10:00 / 17:15 ч.
Място София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет.2, зала “Европа”
Цена 204.00 лв. с включен ДДС
Продължителност 8 учебни часа

Програма на семинара: Модул 1. Електронно възлагане на обществени поръчки. Задължително използване на централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки; Нов ред за обмен на електронни документи, връчване актове на възложителя, за профила на купувача и др.; Правила за работа на комисията за провеждане на обществената поръчка при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път; Практика по подаване на електронен ЕЕДОП и подписване с електронен подпис; Новите изисквания относно отключване на офертата от участниците. Модул 2: Промени в стойностните праговете; Проблемите с основанията за отстраняване и решението им с новите промени; Възможността да се доказва наличие на професионален опит чрез трето лице. Измененията за подизпълнителите; Промените, свързани с контрола, осъществяван от АОП; Проблеми при обжалването на обществени поръчки – мотивирането на правния интерес. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Матти Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Лектори

адв. Мария Кръстева

адвокат от Софийска адвокатска колегия

Популярни обучения