Емоционална интелигентност

Лектор: д-р Светла Савчева – психолог Дата: 28.01.2019 г. от 09:30 часа Адрес: гр.София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 16, зала "Обсерватория"

Учебната програма ще започне в 9:30 часа и ще приключи в 17: Семинарът е предназначен за малки групи до 12 човека и е подходящ за консултанти, ръководители, мениджъри, HR специалисти и всички ориентирани към личностно развитие – не само на умствените, но и на емоционалните умения. Увеличаването на потенциала на EQ, чрез застъпените теми, го правят изключително ефективен инструмент за наемане, задържане и развитие на служителите, увеличаване работоспособността на индивида, взаимоотношенията с екипа и лидерския потенциал. 30 часа Семинарът включва: обучение, консултации, две кафе-пауза. Участниците ще получат сертификат за участие в обучение. Лектор: д-р Светла Савчева - психолог Таксата за участие в семинара е: 55лв. Семинарът е предназначен за малки групи до 12 човека и е подходящ за консултанти, ръководители, мениджъри, HR специалисти и всички ориентирани към личностно развитие – не само на умствените, но и на емоционалните умения. Увеличаването на потенциала на EQ, чрез застъпените теми, го правят изключително ефективен инструмент за наемане, задържане и развитие на служителите, увеличаване работоспособността на индивида, взаимоотношенията с екипа и лидерския потенциал. Теми на семинара: • Различните видове интелигентности и как те формират цялостната личност. • Емоционалната интелигентност и нейното влияние върху успеха и ефективността. • Смисълът и важността на емоциите. • Осъзнаване и разбиране и управление на собствените емоции и потребностите, които стоят зад тях. • Техники за управление на емоционалната реакция към хора и ситуации. • Изграждане на умения за управление на отношенията в работна среда, свързани с управление чрез личния пример и управление на промяната.

Коментари

Популярни обучения