Ефективно документиране при производство на софтуер

Професионалното производство на софтуер изисква на всеки етап от жизнения цикъл на софтуера да се създават и поддържат разнообразни документи от спецификация на изискванията до ръководства за потребители и системни администратори.

Професионалното производство на софтуер налага на всеки етап от жизнения цикъл на софтуера да се създават и поддържат разнообразни документи: спецификация на изискванията към софтуера, проектна документация, описание на архитектурата на системата, програмен код, документация по спринтовете, тестови сценарии и резултати от тестове, дизайн на потребителския интерфейс, модели на бизнес процеси, ръководства за потребителите и системните администратори и пр. Курсът е посветен на професионалното създаване на техническа документация при производството на софтуер. Има за цел да демонстрира мястото на документацията в процеса на производство на софтуер, типични категории документация, организацията на създаване и поддържане на документацията за вътрешните цели на компанията и за нуждите на клиентите и потребителите. Разказва за популярни платформи за управление на документацията в големи софтуерни проекти. Дава насоки за структурата на типични технически документи, за мотивиране на екипа от разработчици да произвежда качествена и използваема техническа документация. Разглеждат се множество примери. За кого е курсът? - Мениджъри на софтуерни компании - Мениджъри на софтуерни екипи и отдели - Софтуерни инженери - Разработчици на техническа документация - Писатели на техническа документация Теми Въведение в техническата документация при производството на софтуер Интегриране на създаването и поддържането на техническа документация в процеса на разработка на софтуер Типични категории технически документи Типични структури на документи, използвани от софтуерните екипи Типични роли при разработването на техническа документация Инструменти за управление на документирането Заб. Курсът се препоръчва за вътрешнофирмени обучения с отчитане на конкретните приложими методики за разработка на софтуер.

Коментари

Популярни обучения