Двудневен подготвителен курс за кандидати за младши съдии и младши прокурори по НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

Програмата на Подготвителния курс за младши съдии и младши прокурори ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ ще бъде полезен за всички кандидати за младши съдии и младши прокурори - 2019 г. и за всички работещи с материята.

"ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ И МЛАДШИ ПРОКУРОРИ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ" е организиран от Национален център за юридическо обучение, съвместно с Ековис Холдинг Груп България на 27.03.2019 (сряда) и 28.03.2019 (четвъртък) в гр. София, Учебен център на НЦЮО, ул. Твърдишки проход 23, ет.3, офис 9 Лектори: Петя Шишкова – съдия във Върховен касационен съд Валя Рушанова – съдия във Върховен касационен съд Бисер Трoянов – съдия във Върховен касационен съд Мая Нанкинска – съдия във Варненски окръжен съд Александрина Дончева – мл. съдия Софийски градски съд ПРОГРАМА 27.03.2019 (сряда) 9 – 9:30 ч. – Регистрация на участниците 9:30 – 11:00 ч. Как се решава наказателноправен казус Лектор: Мл. съдия Александрина Дончева 11:00 – 11:30 ч. – Кафе пауза 11:30 – 13:00 ч. Вина – същност и определение. Форми на вината. Умисъл – същност и определение. Видове умисъл. Непредпазливост. Грешката и нейното значение; отграничаване на грешката от непредпазливостта и случайното деяние. Лектор: Съдия Петя Шишкова 13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка 14:00 – 15:30 ч. Рецидив – видове рецидив и критерии за тяхното отграничаване. Опасен рецидив – основни хипотези и режим на наказателната отговорност. Лектор: Съдия Петя Шишкова 15:30 – 16:00 ч. – Кафе пауза 16:00 – 17:30 ч. Първоинстанционно наказателно производство. Въззивно производство. Образуване, предмет и предели на въззивната проверка. Ред и производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията. Лектор: Съдия Валя Рушанова ПРОГРАМА 28.03.2019 (четвъртък) 9:30 – 11:00 ч. Стадии на умишленото престъпление. Приготовление към престъпление. Опит – видове. Доброволен отказ от престъпление. Наказуемост на приготовлението и опита. Лектор: Съдия Бисер Трoянов 11:00 – 11:30 ч. – Кафе пауза 11:30 – 13:00 ч. Престъпления против правосъдието: набедяване, лъжесвидетелстване, лично укривателство. Длъжностни престъпления против правосъдието. Лектор: Съдия Бисер Трoянов 13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка 14:00 – 15:30 ч. Кражба и грабеж. Състави. Разглеждане на делото. Лектор: Съдия Мая Нанкинска 15:30 – 16:00 ч. – Кафе пауза 16:00 – 17:30 ч. Обвиняем. Мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда. Първоинстанционно и второинстанционно разглеждане. Лектор: Съдия Мая Нанкинска * В края на курса участниците ще получат сертификат за участие. Програмата на настоящия семинар е изготвена в съответствие с Конспекта по наказателноправни науки за провеждане на писмен и устен изпит на конкурсите за младши съдии и младши прокурори, обявени с Решение на СК на ВСС по пр. 03/29.01.2019 г. и Решение на ПК на ВСС по пр. 03/30.01.2019 г, обнародвани в ДВ бр. 10/01.02.2019 г., с които са определени дати за провеждане на изпит за младши съдии на 6 април 2019 г. и за младши прокурори и следователи на 13 април и 20 април 2019 г. Вярваме, че дискутираните теми ще представляват интерес, както за желаещите да кандидатстват за младши съдии и прокурори, така и за всички колеги, които професионално се занимават с материята. Цена: 300 лева /Цената е без ДДС/. ВАЖНО! За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. Всеки записал се и за двете обучения (27-28 март и 29-30 март) ще получи по 5% отстъпка върху цената за всяко от тях. Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд. Срок за записване: до 25.03.2019 г. *Нощувки в парк-хотел Витоша на преференциални цени за участниците в семинара: Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 55 лв. на човек Цена за нощувка в единична стая със закуска – 85 лв. *Посочените цени за нощувка включват: нощувка, закуска на бюфет, ползване на фитнес и басейн, Wi–Fi, 9% ДДС и градска такса. Записванията може да извършите чрез формата за записвания по-долу или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58, факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на нашите партньори: „ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Лектори

Александрина Дончева
Александрина Дончева

Мл. съдия Софийски градски съд

Мая Нанкинска
Мая Нанкинска

Съдия във Варненски окръжен съд

Бисер Трoянов
Бисер Трoянов

Съдия във Върховен касационен съд

Валя Рушанова
Валя Рушанова

Съдия във Върховен касационен съд

Петя Шишкова
Петя Шишкова

Съдия във Върховен касационен съд

Коментари

Популярни обучения