Двудневен подготвителен курс за кандидати за младши съдии и младши прокурори по ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

Програмата на Подготвителния курс за младши съдии и младши прокурори по ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ ще бъде полезен за всички кандидати за младши съдии и младши прокурори - 2019 г. и за всички работещи професионално с материята.

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ И МЛАДШИ ПРОКУРОРИ ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ е организиран от Национален център за юридическо обучение, съвместно с Ековис Холдинг Груп България, на 29.03.2019 (петък) и 30.03.2019 (събота) в гр. София, Учебен център на НЦЮО, ул. Твърдишки проход 23, ет.3, офис 9 Лектори: Камелия Маринова – съдия във Върховен касационен съд Борислав Белазелков – съдия във Върховен касационен съд Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд Диана Митева – съдия във Варненски окръжен съд ПРОГРАМА 29.03.2019 г. (петък) 9:00 – 9:30 ч. – Регистрация на участниците 9:30 – 11:00 ч. Как се решава гражданскоправен казус Лектор: Съдия Диана Митева 11:00 – 11:30 ч. – Кафе пауза 11:30 – 13:00 ч. Иск. Предявяване на иска. Разглеждане на делото от първоинстанционен съд. Страни и представителство. Лектор: Съдия Диана Митева 13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка 14:00 – 15:30 ч. Право на собственост. Съдържание и видове. Способи за придобиване на правото на собственост. Съсобственост – понятие и видове. Възникване и прекратяване. Етажна собственост. Лектор: Съдия Камелия Маринова 15.30 – 16:00 ч. – Кафе пауза 16:00 – 17:30 ч. Вещни права. Видове защита на вещните права: петиторна и посесорна защита. Ревандикационен и негаторен иск. Владение и държане. Защита на владението и държането. Права на подобрителя върху чужд имот. Лектор: Съдия Камелия Маринова ПРОГРАМА 30.03.2019 г. (събота) 9:30 – 11:00 ч. Наследяване по закон и по завещание. Придобиване на наследство. Лектор: Съдия Камелия Маринова 11:00 – 11:30 ч. – Кафе пауза 11:30 – 13:00 ч. Обжалване на съдебното решение. Право на жалба и основания за обжалване. Въззивно и касационна обжалване на съдебното решение. Лектор: Съдия Борислав Белазелков 13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка 14:00 – 15:30 ч. Особени искови производства. Лектор: Съдия Стефан Кюркчиев 15:30 – 16:00 ч. – Кафе пауза 16:00 – 17:30 ч. Обезпечително производство. Обезпечаване на предявен и на бъдещ иск. Развитие и приключване на производството. Лектор: Съдия Стефан Кюркчиев * В края на курса участниците ще получат сертификат за участие. Програмата на настоящия семинар е изготвена в съответствие с Конспекта по гражданскоправни науки за провеждане на писмен и устен изпит на конкурсите за младши съдии и младши прокурори, обявени с Решение на СК на ВСС по пр. 03/29.01.2019 г. и Решение на ПК на ВСС по пр. 03/30.01.2019 г, обнародвани в ДВ бр. 10/01.02.2019 г., с които са определени дати за провеждане на изпит за младши съдии на 6 април 2019 г. и за младши прокурори и следователи на 13 април и 20 април 2019 г. Вярваме, че дискутираните теми ще представляват интерес, както за желаещите да кандидатстват за младши съдии и прокурори, така и за всички колеги, които професионално се занимават с материята. Цена: 300 лева /Цената е без ДДС/. ВАЖНО! За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. Всеки записал се и за двете обучения (27-28 март и 29-30 март) ще получи по 5% отстъпка върху цената за всяко от тях. Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд. Срок за записване: до 27.03.2019 г. *Нощувки в парк-хотел Витоша на преференциални цени за участниците в семинара: Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 55 лв. на човек Цена за нощувка в единична стая със закуска – 85 лв. *Посочените цени за нощувка включват: нощувка, закуска на бюфет, ползване на фитнес и басейн, Wi–Fi, 9% ДДС и градска такса. Записванията може да извършите чрез формата за записвания по-долу или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58, факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на нашите партньори: „ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Лектори

Стефан Кюркчиев
Стефан Кюркчиев

Съдия в Софийски градски съд

Диана Митева
Диана Митева

Съдия в Окръжен съд Варна

Камелия Маринова
Камелия Маринова

Съдия във Върховен касационен съд

Борислав Белазелков
Борислав Белазелков

Борислав Белазелков е съдия във Върховен касационен съд.

Коментари

Популярни обучения