ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В ДЕЙСТВИЕ - специализиран практически семинар за длъжностни лица по защита на данните от публичния и частния сектор

Семинарът се организира от НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ и АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС, част от Ековис Холдинг Груп България

„ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В ДЕЙСТВИЕ“ – специализиран практически семинар за длъжностни лица по защита на данните от публичния и частния сектор на 1 октомври 2019 г., от 9:00 до 12:30 часа в Учебен център на НЦЮО, , гр. София ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3. Офис 9 Лектори: Юлия Пригонча – основател и председател на Управителния съвет на Асоциация за защита на личните данни. Юрист и сертифициран мениджър по въвеждане и управление на програми за защита на личните данни (CIPM сертификат от International Association of Privacy Professionals, IAPP). Действащо длъжностно лице по защита на данните с дългогодишен предходен опит на мениджърски позиции в различни корпоративни структури. Адв. Деница Люнчева – основател и почетен председател на Асоциация за защита на личните данни. Член на Софийска адвокатска колегия. Правен консултант по защита на личните данни. С повече от 12 годишен опит в дирекция „Правно-нормативна дейност“ на МВР. ПРОГРАМА 8:30 – 9:00 ч. – Регистрация на участниците 9:00 ч – 10:30 ч. 1. Оценки на въздействие върху защитата на личните данни – практически съвети. Оценката на въздействие е един от най-добрите инструменти за проверка и постигане на съответствие с изискванията на законодателството и ограничаване на риска за сигурността на личните данни и правата на субектите на данни. GDPR определя най-общо случаите, при които се изисква извършването на такава оценка, а Комисия за защита на личните данни публикува на сайта си специален списък на видовете операции по обработване, за които такава оценка е задължителна. Ролята на длъжностното лице по защита на данните в този процес и в предхождащата го оценка на риска е ключова. Затова е важно то да знае кои са основните методологии за извършването й, какви стъпки, как и кога да предприеме. 2. Непрекъснато съответствие – как да го осигурим? Практически съвети за подобряване на разбирането и ангажираността на другите служители към защитата на личните данни. GDPR очертава кръга от задачи на длъжностното лице по защита на данните в процеса на осигуряване на съответствие. В този модул се разяснява как те да бъдат изпълнявани ефективно. Един от основните моменти в постигането на непрекъснато съответствие е добрата информираност и ангажираност на служителите към защитата на личните данни и способността им да предприемат правилните действия в различни ситуации. Приносът на длъжностното лице по защита на данните като техен съветник и обучител е съществен и се реализира чрез подходящи инструменти, които ще разгледаме в рамките на семинара. 10:30 ч. - 11:00 ч. Кафе-пауза. Време за въпроси, дискусии и споделяне на опит между участниците в семинара 11:00 ч. - 12:30 ч. 1. Взаимодействие на длъжностното лице по защита на данните с Комисия за защита на личните данни при провеждане на процедурите, уредени в новия правилник за дейността ѝ, в сила от 30.07.2019 г. Практически насоки за осъществяване на сътрудничеството и комуникацията между длъжностното лице по защита на данните и Комисия за защита на личните данни по най-добрия начин. 2. Докладване и отчитане към висшето ръководство – как да постигнем максималното? Разглежда се въпросът възможно ли е и как длъжностното лице по защита на данните да измери резултатите от работата си. Дават се и практически насоки за това по какъв начин то да докладва и отчита дейността си, така че висшето ръководство да осъзнава ползата от нея и да бъде проактивно при отделянето на нужните за развитието й ресурси. * В края на курса участниците ще получат сертификат за участие. Цена при ранна регистрация до 15 септември: 125 лв /Цената е без ДДС/. Цена при регистрация след 15 септември: 150 лева /Цената е без ДДС/. За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. Цената включва: лекции, помагала, кафе пауза Записването за участие е до 27.09.2019 г. или до изчерпване на местата в залата. Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58, факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова Плащанията може да извършите по банков път: „ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240 или в брой в офиса на фирмата: Адрес: 1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

Лектори

Адв. Деница Люнчева
Адв. Деница Люнчева

Основател и почетен председател на Асоциация за защита на личните данни. Член на Софийска адвокатска колегия. Правен консултант по защита на личните данни. С повече от 12 годишен опит в дирекция „Правно-нормативна дейност“ на МВР.

Юлия Пригонча
Юлия Пригонча

Основател и председател на Управителния съвет на Асоциация за защита на личните данни. Юрист и сертифициран мениджър по въвеждане и управление на програми за защита на личните данни (CIPM сертификат от International Association of Privacy Professionals, IAPP). Действащо длъжностно лице по защита на данните с дългогодишен предходен опит на мениджърски позиции в различни корпоративни структури.

Коментари

Популярни обучения