Данъчно приключване на 2018 г. по ЗКПО и ЗДДС

До 31 октомври - 15 % отстъпка от обявената цена

16 ноември 2018 г., 10.00 – 17.30 ч. Пловдив, хотел “Интелкооп”, ул. „Константин Нунков” 13А, зала А Лектори: Славея Куртева, Даниела Даракчиева Програма на семинара: 10.00 – 13.30 ч. Данъчно приключване на 2018 г. по ЗКПО Лектор: Славея Куртева, консултант по преки данъци Промени в ЗКПО за 2018 г. Данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи за лични нужди: избор на облагане; разходи, подлежащи на облагане; данъчна основа; документална обоснованост; деклариране и внасяне. Казусът “Каса и скрито разпределение на печалба”. Годишното данъчно приключване на 2018 г.: Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи); Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация); Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели; Данъчно третиране на счетоводни и други грешки; Пренасяне на данъчна загуба; Данъчно третиране на дивиденти; Данъци върху разходите. Данъчна и съдебна практика. Предстоящи промени в ЗКПО за 2019 г. 14.15 – 17.30 ч. Данъчно приключване на 2018 г. по ЗДДС Лектор: Даниела Даракчиева, експерт по ЗДДС Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС: съкратен срок за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС, отпадане на опис за наличните активи при регистрация. Корекции на данъчен кредит: нови разпоредби в ППЗДДС, свързани с корекциите на данъчен кредит: определяне на годините за ежегодни корекции; спиране на срока. Задължения за извършване на корекции: Частичен данъчен кредит: определяне на коефициента за частичен данъчен кредит; Годишна корекция при промяна в използването. Актуални въпроси, възникнали през 2018 г. Актуална административна и съдебна практика. Очаквани промени в ЗДДС за 2019 г. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения