Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута

-

Програма на семинара: І. Уводни бележки Докъде се простира широко прокламираната анонимност на криптовалутите и какви рискове носи тя. Лектор: Георги Денборов ІІ. Счетоводно третиране на трансакции с криптовалута. Счетоводни аспекти на добиването на криптовалути. Счетоводни аспекти на търговията с криптовалути. Представяне на криптовалутите във финансовите отчети. Лектор: Теодор Тодоров ІІІ. Предизвикателства пред данъчното третиране на криптовалути за целите на преките данъци в България. Данъчно третиране на трансакции с криптовалути, осъществени от юридически лица за тяхна сметка. Данъчно третиране на трансакции с крипотвалути, осъществени от физически лица за тяхна сметка. Данъчно третиране на трансакции с криптовалути, осъщесвени от посредници и комисионери. Лектори: Георги Денборов и Теодор Тодоров ІV. ДДС задължения, възникващи в резултат на трансакции с криптовалути. ДДС третирането на криптовалутите с оглед практиката на НАП, СЕС (Съд на Европейския съюз). ДДС задължения, възникващи при продажба. ДДС задължения, възникващи при mining. ДДС третиране на посредници и комисионери при търговията с криптовалути. Лектор: Георги Денборов V. Резюме на данъчното третиране на крипотвалути в юрисдикции, които са приети като приятелски настроени към търговията с криптовалути. Има ли смисъл да структурираме бизнеса си с криптовалути през подобна юрисдикция? Как да оценим собствения си бизнес модел, за да изберем коя юрисдикция би била най-подходяща? Какви регулаторни задължения биха възникнали в България при прилагане на международна структура към трансакции с криптовалута? Какви техники на планиране вече са били прилагани в други юрисдикции и доколко може да се разчита, че те ще бъдат приложими и в бъдеще? Лектор: Георги Денборов VІ. Заключителна част Какво трябва да знаем за автоматичния обмен на финансова информация – Common Reporting Standard (CRS), търгувайки с криптовалути? Ако приемем, че данъчното третиране на трансакциите с криптовалути вече не крие тайни, какви други регулаторни проблеми може да очакваме? Как да улесним счетоводителя си при спазване на данъчното законодателство? Лектор: Георги Денборов Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди” www.kitovcenter.com

Коментари

Популярни обучения