Техники за наблюдение на текущото изпълнение, установяване на отклонения от стандартите за изпълнение и бърза реакция на породилите ги проблеми

Обучението представя Daily Management (DM) като част от по-общата философия на Lean мисленето. Да представи организационния и „технически“ инструментариум на DM. Да покаже успешни български примери за прилагане на DM. Да даде съвети как да въведем тези практики при нас. Искате ли да знаете във всеки момент какво става във вашето производство и бизнес? Искате ли да създадете среда, в която цялата работа и всеки проблем е виден, в която няма как нито човек, нито проблем да се „скатае“? Искате ли да знаете във всеки един момент докъде сте с изпълнението на плановете и поръчките? Ако е така, определено Ви е нужен Daily Management АУДИТОРИЯ Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и сферата на услугите, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери ТЕМАТИКА И КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ Daily Management философия & Lean мислене Прозрачност – Работна среда, при която всичко се вижда Комуникация – Мисля-Говоря-Действам Решаване на спешни проблеми – 3C Решаване на системни проблеми чрез фокус върху причината – 8D Лидерство – организирай търсене на причините и развържи потенциала на хората Lean & DM цели – как и какви цели да заложим, за да постигнем по-добра ефективност? Фокус върху процеса – PDCA – Стандартизирана работа, Сигнализиране Визуален мениджмънт – покажи и оценявай работата на всеки Leader Standard Work (LSW) Стандартизирано и рутинирано лидерство Стандарти за поведение на лидерите и отчетност Стандартизирани задачи за тиймлидери, супервайзори, мениджъри и директори Цели, акценти и варианти на Визуаления контрол Табла за визуализация и видове информация за визуализиране Дневна отчетност Процедури за ескалация при проблем Структурирани и стандартизирани оперативки на всички нива Проследяване на проблеми – Отчетност и осигуровки против повторно проявяване Одит и дисциплина Въвеждане на DM – Създаване на LSW, визуални контроли, дисциплина и дневна отчетност Ползи и Проблеми. Обобщение МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ Лекционна форма с разглеждане и обсъждане на предимно български примери за прилагане на Daily Management. Упражнения за затвърждаване на получените знания УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Лектори

инж. Кирил Кехайов
инж. Кирил Кехайов

инж. Кирил Кехайов е завършил „Индустриален мениджмънт“ в ТУ – София. Управител на „Ай Кю Серт“ ЕООД. Страстен любител на отчетността и проследимостта в бизнеса. От 2004 г. следи с интерес прилагането на подходи за ефективна организация на бизнеса. Търси, наблюдава, чете, експериментира и споделя наученото

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019