Да Живееш Дизайна Си (онлайн)

“Да Живееш Дизайна Си” не е уъркшоп, в който се изучава Хюман Дизайн. Става въпрос за разкриване и преоткриване на собствената ви същност.

Системата Хюман Дизайн ни дава възможност за живот според истинската ни природа и ни учи как да вземаме правилни решения за себе си. Можем да използваме тази информация, за да открием собствения си житейски път и да се придържаме към него, като разберем конкретно какво ни отконява. В продължение на четири седмици стъпка по стъпка заедно ще разкрием какво казва Хюман Дизайн за механиката на същността ни и какъв отговор дава на следните въпроси: Какъв е ефектът на вашия Тип върху другите и какъв ефект има тяхната аура върху вас? Как да се докоснете по-дълбоко до собствената си уникалност, експериментирайки със Стратегията и Авторитета си? Ще разгледаме всеки от 9-те Центъра в графиката на тялото, независимо дали са отворени или дефинирани. Дали отворените центрове в картата ви ви саботират или носят потенциал, който да развиете? Кои модели на поведение ви обуславят и ви пречат да живеете собствения си живот? Познавате ли автентичните си способности, които са ви дадени, за да ги споделите със света в цялото им разнообразие и пълнота? Този уъркшоп е едно трансформационно пътуване, което може да промени живота ви и е отворен за всеки, който желае да разбере основополагащите аспекти на човешкия дизайн. Той може да ви помогне в следващите ви лични експерименти, както и да ви изясни какво означава за вас да “Живеете Дизайнa Си”. В цената за участие е включен професионален учебник, преведен на български език, който е утвърден от Международното училище по Дизайн на Човека. Учебникът носи детайлна информация за всичко засегнато в това въвеждащо ниво. https://www.humandesignbulgaria.com/events/education/living-your-design-online/

Лектори

Диана Джордж Димитрова
Диана Джордж Димитрова

Сетифициран специалист в областта на изброените квалификации, след преминато обучение и полагане на съответните изпити​​ според изискванията на Международното училище за дизайн на човека (International Human Design School) Анализатор: Индивидуален анализ Партньорски анализ Анализ на Жизнен цикъл Анализ на Инкарнационен кръст Водещ на уъркшоп: „Да Живееш Дизайна си“ Анализатор на Съня

Коментари

Популярни обучения