ПРОДАЖБИ ПО ТЕЛЕФОНА

ПРОДАЖБИ ПО ТЕЛЕФОНА

Дата: 03-05-2018
Цена: 204.00 лв.
39 9854
НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ

Дата: 11-05-2018
Цена: 204.00 лв.
41 9738
Анализ на финансовите отчети

Анализ на финансовите отчети

Дата: от 15-05-2018 до 16-05-2018
Цена: 540.00 лв.
32 9453
Основи на Supply Chain Management

Основи на Supply Chain Management

Дата: от 28-05-2018 до 29-05-2018
Цена: 408.00 лв.
9 2866
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

Дата: от 30-05-2018 до 22-06-2018
Цена: 1,056.00 лв.
52 12594
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Дата: от 07-06-2018 до 08-06-2018
Цена: 408.00 лв.
8 2851
УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Дата: от 18-06-2018 до 19-06-2018
Цена: 408.00 лв.
6 2851
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Дата: от 25-06-2018 до 26-06-2018
Цена: 408.00 лв.
68 12591