Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 27-02-2018 до 31-03-2018
Цена: 0.00 лв.
155 28754
Икономист

Икономист

Дата: от 27-02-2018 до 17-04-2018
Цена: 0.00 лв.
1072 169732
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 27-02-2018 до 17-04-2018
Цена: 0.00 лв.
1137 167225
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 05-03-2018 до 05-05-2018
Цена: 0.00 лв.
1092 169736
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 10-03-2018 до 31-03-2018
Цена: 0.00 лв.
1154 146437
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 10-03-2018 до 24-03-2018
Цена: 0.00 лв.
986 111814
Италиански език

Италиански език

Дата: от 13-03-2018 до 12-05-2018
Цена: 0.00 лв.
645 112724
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 13-03-2018 до 12-05-2018
Цена: 0.00 лв.
581 83913
Френски език

Френски език

Дата: от 13-03-2018 до 12-05-2018
Цена: 0.00 лв.
435 83911
Испански език

Испански език

Дата: от 13-03-2018 до 12-05-2018
Цена: 0.00 лв.
480 83906
Английски език

Английски език

Дата: от 13-03-2018 до 12-05-2018
Цена: 0.00 лв.
1102 170068
Фирмено Счетоводство

Фирмено Счетоводство

Дата: от 30-01-2018 до 31-03-2018
Цена: 0.00 лв.
155 29017
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 30-01-2018 до 31-03-2018
Цена: 0.00 лв.
1251 169727
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 05-02-2018 до 28-03-2018
Цена: 0.00 лв.
1004 178791
 Английски език по професии

Английски език по професии

Дата: от 05-02-2018 до 28-02-2018
Цена: 0.00 лв.
1205 181371