Електронното възлагане, стартиращо от 18.10.2018 г. и актуалните промени в ЗОП - 2018
29 3360
Академия за лидери - бизнес ръководители

Академия за лидери - бизнес ръководители

Дата: от 03-10-2018 до 06-02-2019
Цена: 380.00 лв.
609 92627
Обучения за вътрешни одитори в СОФИЯ

Обучения за вътрешни одитори в СОФИЯ

Дата: от 20-08-2018 до 24-08-2018
Цена: 148.00 лв.
1505 79266
Промените в трудовото законодателство и сумираното отчитане на работното време в сила от 01.07.2018
67 7609
 Счетоводство за начинаещи

Счетоводство за начинаещи

Дата: от 04-09-2018 до 16-10-2018
Цена: 390.00 лв.
42 4950
Счетоводство за начинаещи

Счетоводство за начинаещи

Дата: от 04-09-2018 до 16-10-2018
Цена: 390.00 лв.
48 7360
Интензивен Летен Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване за изграждане на Портфолио
968 143198
Интензивен Летен Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване

Интензивен Летен Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване

Дата: от 10-09-2018 до 14-09-2018
Цена: 0.00 лв.
635 126932
Гъвкави отчети с ЕXCEL

Гъвкави отчети с ЕXCEL

Дата: 11-09-2018
Цена: 148.80 лв.
167 9404
ПОДХОД ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

ПОДХОД ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Дата: 12-09-2018
Цена: 342.00 лв.
910 33671
ТРЗ за начинаещи

ТРЗ за начинаещи

Дата: от 13-09-2018 до 25-10-2018
Цена: 390.00 лв.
55 7361
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

Дата: 13-09-2018
Цена: 252.00 лв.
33 5772
УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

Дата: 14-09-2018
Цена: 204.00 лв.
55 8155
Основи на управлението на транспорта във фирмата

Основи на управлението на транспорта във фирмата

Дата: от 17-09-2018 до 18-09-2018
Цена: 408.00 лв.
41 3734
ПСИХОЛОГИЯ НА ЦЕНИТЕ И КАК ДА СЪЗДАМ „ПРАВИЛНА“ ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ
915 100271
Нови моменти в правилника за прилагане на ЗДДС за 2018 Г. Актуални проблеми по прилагането на ЗДДС
41 7331
Семинар в Пловдив - Промени в трудовото законодателство - 2018 г. Сумирано изчисляване на работното
38 6501
ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖЪР - КАК ДА ПОСТИГАМ ОЩЕ ПО-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ
1465 97654
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.Авторското право върху произведения на архитектурата
66 9345
БДС EN ISO/IEC 17025:2018  Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и к
630 61480
Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г.
55 6719
Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство
43 6461
Промени в трудовото законодателство  - 2018 г. и в нормите за сумирано изчисляване на работното врем
36 6526
ЗДДС и новият правилник за прилагането му - 2018. Практика по ЗДДС.
63 6718
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)
188 11651
Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директира (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета
37 7598
Сътрудник в маркетинга

Сътрудник в маркетинга

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1430 223669
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1347 225919
Компютърна грамотност

Компютърна грамотност

Дата: от 01-10-2018 до 19-10-2018
Цена: 0.00 лв.
146 34168
Финансист - Застрахователно дело

Финансист - Застрахователно дело

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
978 138085
Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 01-10-2018 до 20-11-2018
Цена: 0.00 лв.
467 84939
Представяне на IATF 16949:2016 - Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното
804 112619
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 01-10-2018 до 18-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1542 225913
Английски език за целите на правото

Английски език за целите на правото

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1488 237557
Туристически агент

Туристически агент

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1390 225920
Варна: Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство
39 6426
Английски език

Английски език

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1398 226254
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 01-10-2018 до 22-10-2018
Цена: 0.00 лв.
681 105381
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1490 223409
ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, 15 ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ И 16 ЛИЗИНГ
46 7597
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1153 195571
Кредитен консултант

Кредитен консултант

Дата: от 01-10-2018 до 15-11-2018
Цена: 0.00 лв.
139 34173
Мениджър

Мениджър

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1419 225916
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 02-10-2018 до 15-10-2018
Цена: 0.00 лв.
1309 167830
Италиански език

Италиански език

Дата: от 02-10-2018 до 13-11-2018
Цена: 0.00 лв.
913 168909
Индустриална логистика и производствен инженеринг

Индустриална логистика и производствен инженеринг

Дата: от 02-10-2018 до 03-10-2018
Цена: 672.00 лв.
1094 86354
Английски език за целите на маркетинга

Английски език за целите на маркетинга

Дата: от 02-10-2018 до 13-11-2018
Цена: 0.00 лв.
161 36312
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 02-10-2018 до 31-10-2018
Цена: 0.00 лв.
1501 202622
Испански език

Испански език

Дата: от 03-10-2018 до 14-11-2018
Цена: 0.00 лв.
783 140091
Английски език за целите на финансите

Английски език за целите на финансите

Дата: от 03-10-2018 до 14-11-2018
Цена: 0.00 лв.
158 36293
НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Дата: 03-10-2018
Цена: 204.00 лв.
41 7595
Управление на човешки ресурси

Управление на човешки ресурси

Дата: от 06-10-2018 до 07-10-2018
Цена: 400.00 лв.
29 1832
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 06-10-2018 до 24-11-2018
Цена: 0.00 лв.
868 140099
Английски език за целите на медицината

Английски език за целите на медицината

Дата: от 06-10-2018 до 24-11-2018
Цена: 0.00 лв.
150 36290
„Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси”
44 8232
Френски език

Френски език

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
Цена: 0.00 лв.
690 140093
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1261 234974
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
1806 112280
LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

Дата: 09-10-2018
Цена: 324.00 лв.
178 13442
ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: от 11-10-2018 до 12-10-2018
Цена: 540.00 лв.
42 7591
Привличане и задържане на успешни служители
98 10800
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 15-10-2018 до 30-10-2018
Цена: 0.00 лв.
640 122106
ISO 31000 – УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. ПРИНЦИПИ И УКАЗАНИЯ
776 79235
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

Дата: от 22-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 1,056.00 лв.
37 7596
5S  Sort • Set in order • Shine • Standardize • Sustain  РАЦИОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТЪЦИ
430 41925
TPM - Тотална продуктивна поддръжка

TPM - Тотална продуктивна поддръжка

Дата: 23-10-2018
Цена: 252.00 лв.
1330 111637
ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНА МЕНИДЖЪРСКА КАРИЕРА
248 7468
Двудневен мастър клас на Артур Оганесян - Ефективни продажби
40 6460
Производство и доставка JUST IN TIME

Производство и доставка JUST IN TIME

Дата: 30-10-2018
Цена: 252.00 лв.
553 86781
УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ.
508 35563
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Дата: от 06-11-2018 до 07-11-2018
Цена: 672.00 лв.
753 108556
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: 09-11-2018
Цена: 432.00 лв.
710 107940
ROOT CAUSE ANALYSIS

ROOT CAUSE ANALYSIS

Дата: 12-11-2018
Цена: 210.00 лв.
603 78776
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 13-11-2018 до 15-11-2018
Цена: 672.00 лв.
553 61360
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ. Ефективни техники и ключови умения за продажби.
443 30854
ЕФЕКТИВНИ ТЕЛЕФОННИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДАЖБИ
636 112795
Работа в екип. Информираност на екипа

Работа в екип. Информираност на екипа

Дата: 13-12-2018
Цена: 222.00 лв.
168 14969
УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА. 8 СТЪПКОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
1562 103512
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
1184 189442
 Бизнес администрация - Програма за професионална квалификация
1232 189252
Икономика и мениджмънт - Програма за професионална квалификация
1171 189441
Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP

Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP

Дата: от 01-11-2017 до 31-10-2018
Цена: 0.00 лв.
1305 233073
Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност

Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност

Дата: от 01-11-2017 до 27-11-2018
Цена: 0.00 лв.
974 195024
Електронно обучение „Как се прави презентация?“

Електронно обучение „Как се прави презентация?“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 360.00 лв.
192 47029
Електронно обучение „Успешни продажби по телефона“

Електронно обучение „Успешни продажби по телефона“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 280.00 лв.
175 47055
Електронно обучение „Управление на времето“

Електронно обучение „Управление на времето“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 360.00 лв.
183 47034
Електронно обучение Академия „Лидерски умения“

Електронно обучение Академия „Лидерски умения“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 450.00 лв.
193 47070
Електронно обучение „Бизнес комуникации“

Електронно обучение „Бизнес комуникации“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 360.00 лв.
212 47039
Електронно обучение „Общ регламент за защита на личните данни – GDPR“
354 46113
Електронно обучение „Управление на конфликти“

Електронно обучение „Управление на конфликти“

Дата: от 16-03-2018 до 25-05-2019
Цена: 360.00 лв.
195 47040
Електронно обучение „Управление на екипи“

Електронно обучение „Управление на екипи“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 360.00 лв.
189 47044
Електронно обучение „Мотивация на персонала“

Електронно обучение „Мотивация на персонала“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 360.00 лв.
177 47049
Електронно обучение Microsoft Excel за начинаещи

Електронно обучение Microsoft Excel за начинаещи

Дата: от 16-04-2018 до 31-05-2019
Цена: 200.00 лв.
154 36580
Международно Cертификационно Oнлайн Oбучение  За Студенти и Специалисти – Отворен Летен Прием от 21
86 15662
ОБУЧЕНИЕ “ПРАКТИЧНИ ТЕХНИКИ ПРИ ПРЕЯЖДАЩИ ФОРМИ НАРУШЕНО ХРАНЕНЕ“- ОТВОРЕН ЛЕТЕН ПРИЕМ С ДО 25% ОТСТ
86 15662
Базово Обучение за ХН Консултант при Хранителни Нарушения(ХН) Анорексия, Булимия, Безконтролно Преяж
89 15663
ЛЕТЕН ПРИЕМ С ДО 25% ОТСТЪПКИ В ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ  ”ЕМОЦИИ & ХРАНЕНЕ”
92 15663
Интензивен курс по счетоводство и счетоводен софтуер

Интензивен курс по счетоводство и счетоводен софтуер

Дата: от 14-07-2018 до 08-09-2018
Цена: 520.00 лв.
92 13747
Курсове по Български език и литература , Математика

Курсове по Български език и литература , Математика

Дата: от 18-07-2018 до 15-08-2018
Цена: 0.00 лв.
188 45911
Цялостен курс “Визуално програмиране за деца”

Цялостен курс “Визуално програмиране за деца”

Дата: от 25-07-2018 до 25-09-2018
Цена: 995.00 лв.
54 11095
Курс за деца “Първи стъпки в програмирането”

Курс за деца “Първи стъпки в програмирането”

Дата: от 25-07-2018 до 25-08-2018
Цена: 153.00 лв.
62 11104
Дистанционно обучение Управление на човешки ресурси

Дистанционно обучение Управление на човешки ресурси

Дата: от 01-08-2018 до 01-09-2018
Цена: 358.00 лв.
163 27991
Електронно обучение „Иновации и иновационен мениджмънт“
206 47054
Фирмено Счетоводство

Фирмено Счетоводство

Дата: от 01-08-2018 до 29-09-2018
Цена: 0.00 лв.
475 85202
Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Дата: от 06-08-2018 до 31-08-2018
Цена: 280.00 лв.
1293 216816
Курс за Ресторантьори

Курс за Ресторантьори

Дата: от 06-08-2018 до 05-10-2018
Цена: 550.00 лв.
1458 261551
Курс за Бармани от 06 август 2018г

Курс за Бармани от 06 август 2018г

Дата: от 06-08-2018 до 31-08-2018
Цена: 280.00 лв.
1562 259287
Курс за Хотелиери дистанционно обучение

Курс за Хотелиери дистанционно обучение

Дата: от 06-08-2018 до 05-10-2018
Цена: 440.00 лв.
1407 248513
Курс за Стюарди - камериери на круизни кораби

Курс за Стюарди - камериери на круизни кораби

Дата: от 06-08-2018 до 31-08-2018
Цена: 250.00 лв.
1502 218288
Курсове за Сервитьор-Бармани на круизни кораби

Курсове за Сервитьор-Бармани на круизни кораби

Дата: от 06-08-2018 до 31-08-2018
Цена: 320.00 лв.
1447 215850
 Лицензиран курс за Готвачи за круизни кораби

Лицензиран курс за Готвачи за круизни кораби

Дата: от 06-08-2018 до 14-09-2018
Цена: 420.00 лв.
1649 237587
Курс за Управител на заведения

Курс за Управител на заведения

Дата: от 06-08-2018 до 05-10-2018
Цена: 550.00 лв.
526 117823
Курсове за камериери

Курсове за камериери

Дата: от 06-08-2018 до 31-08-2018
Цена: 250.00 лв.
1281 222166
Курсове за Готвачи от 06 август 2018г

Курсове за Готвачи от 06 август 2018г

Дата: от 06-08-2018 до 14-09-2018
Цена: 420.00 лв.
1686 255976
Курс за Администратор в хотелиерството за круизни кораби
1419 247384