GetTraining
ТРЗ за напреднали
250.00 лв. с ДДС
до 24-11-2017

ТРЗ за напреднали


25-11-2017 до 10-12-2017 10:00-14:00 ч.

0887 122827
Моля, споменете Seminari365.com!

Продължителност на курса: 30 уч. часа в група над трима души 

Форма на обучение: теория + практически казуси

Редовна цена на курса: 250.00 лв. /с възможност за плащане на две равни вноски/

 

 

ТЕМИТЕ, С КОИТО ЩЕ СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ:

Курс за напреднали: фокус върху практическата част със специализирам софтуер

1. Трудови злополуки и професионални болести
2. Трудово възнаграждение. Видове, форми на работната заплата
3. Отчитане на сумарно работно време
4. Попълване на УП2 и УП3
5. Обработка и изчисляване на заплати по трудово и извънтрудово правоотношение
6. Подготвяне и предаване на данни в НАП
7. Разглеждане на нормативни документи на страни-членки, в сферата на социалното осигуряване
8. Задълбочено придобиване на познания с програмни продукти

Адрес: София бул. Васил Левски 100 Б
comments powered by Disqus