Актуални правни проблеми
209.00 лв. с ДДС
до 09-11-2017

Актуални правни проблеми


05-12-2017 до 06-12-2017 09.00


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: адв. Димитър Цвятков (CMS Sofia), адв Анна Пенакова, консултант Анна Бюсон, Проф. Валентина Попова.

Темите:

Новият Закон за мерките срещу изпиране на пари.

ЮЛНЦ – Новости в режима на регистрация. Пререгистрация.

Новите правила за защита на личните данни (GDPR).

Последните изменения в ГПК.

 

Повече на: events.economix.bg

Адрес: София
comments powered by Disqus