Китов Център
НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
144.00 лв. с ДДС
до 14-12-2017

НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


15-12-2017 до 15-12-2017 10.00 - 14.00
Изтегли програма

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Гергана Николова

 

15 декември 2017 г., 10.00 – 14.00 ч.
София,зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Лектор: Гергана Николова, главен експерт в дирекция “Сигурност”, Сметна палата

Този семинар ще ви запознае с новите изисквания по Регламент № 2016/679 ( Общ регламент за защита на личните данни – GDPR), в сила от 25 май 2018 г. Той заменя досега действащите правила. Ще научите какви са вашите нови задължения и какво трябва да предприемете за защита на личните данни на клиенти, служители и партньори. Регламентът засяга всички субекти на стопанската и административна дейност.

Обучението ще подпомогне дейността на управители, мениджъри “Човешки ресурси”, финансисти, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията.

 

Програма:

 1.  Относно необходимостта от повишаване на знания и умения по отношение защита на обработваните лични данни.
 2. Лични данни – същност. Правна регламентация – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.
 3. Законосъобразност на обработването. Визиране на опасностите и отговорностите, свързани с незаконосъобразно обработване на личните данни.
 4. Права на субекта на данни.
 • Прозрачност и условия
 • Информация и достъпност
 • Право на достъп
 • Ограничаване на обработването
 1. Администратор на лични данни – задължения и отговорности
 • Общи задължения
 • Съвместни администратори
 • Обработващ лични данни
 1. Сигурност при обработване на личните данни
 • Псевдонимизация и криптиране
 • Уведомяване за нарушения
 • Оценка на въздействието
 • Предварителна консултация
 1.  Задължителни фирмени правила
 • DPO – длъжностно лице по защита на личните данни
 • Кодекс за поведение
 • Сертифициране
 • Дерогации на особени случаи
 1. Средства за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции
 • Право на подаване на жалба до надзорен орган
 • Право на ефективна защита
 • Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди

 Заключителна част. Въпроси.

 Законодателна рамка: Регламент 2016 /679 от 27 април 2016 г., Закон за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.

Участниците в обучението получават сертификат.

 

Цена 120 лева без ДДС. За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали и кафе пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Адрес: София София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus